Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages HomepageHistory
Netherlands East Indies / Indonesia     
157 ADAMS, Cindy. Sukarno. Een autobiografie uit de mond van de president, opgetekend door Cindy Adams. van Hoeve, Den Haag, 1967. 359 p. + 40 foto's. Hardcover, dik 8vo, linnen band, met stofomslag. Goed+. [ID# 9152] 15,00
158 ADMIRAAL, Leendert C. 40 Indische jaren en de les van negentienveertig. Batavia-Centrum, 1941. 267 p. Geb. (band origineel met gebruikssporen). Verder goed ex. [ID# 1646] 11,00
159 AKIB, R.H.M. (architect). Sejarah dan Kebudayaan Palembang. Rumah Adat Limas Palembang. Palembang, 1975. 80 p. ills. The History and Culture of Palembang Adat Lima Houses in Palembang. Palembang, 1975. 80 p. ills. Totaal 163 p. [ID# 1654] 20,00
160 AKVELD, L. / E.M. JACOBS (eds). De kleurrijke wereld van de VOC. 1602-2002.. Thoth, Bussum, 2002. 192p., ills: 150 illustrations colour illustrations, maps on endpapers. ISBN 9068683012. Hardcover, with dustjacket, 4to. *As new* [ID# 8670] 19,00
161 AL GHOZIE USMAN. Mahasiswa militer dan politik. Pikiran-pikiran lepas. Yogyakarta, 1981. Kelompok Studi Batas Kota. 48p, orig. wrappers. Good. [ID# 8194] 8,00
162 ALERS, H.J., Om een rode of groene Merdeka. 10 jaren binnenlandse politiek Indonesië 1943-1953. De Pilgrim [Vulkaan] , Leiden, 1956. 299p., foot-notes, bibliogr. Hardcover, large 8vo, orig. cloth-backed boards, with dustjacket. Important study of the socio-political situation and developments in Indonesia in an important transitional period. *Rare. [ID# 8187] 125,00
163 ALERS, H.J.H. Dilemma in Zuid-Oost-Azié. Een anthropo-geografische interpretatie van de Chinese penetratie in Zuid-Oost-Azië. Brill, Leiden, 1955. 178 p., bibliogr. Softcover, orig. wrappers, Good copy. Rare. [ID# 8288] 16,00
164 ALGRA, A. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'. Franeker, 1946. 223 p. Ills.Geb. [ID# 1665] 12,00
165 ALKEMA, B. Ons Insulinde. Hoe we het verkregen en wat het door ons werd. Haarlem, 1925. 410 p. 3e geheel bijgewerkte druk. Hardcover. [ID# 1667] 9,00
166 ATJARA PERAJAAN 17 AGUSTUS 1949 DI AMSTERDAM. Atjara 17 Agustus 1949, di Gedong "Minerva-paviljoen", Albert Hahn plantsoen 2-4, Amsterdam. Amsterdam, 1949. 3 slagsfolder. Uitgevoerd in zwart(tekst) met een rode omkadering. Bevat: De Proclamatie van 1945, De tekst van 2 coupletten van het Indonesia Raja, Agenda van de festiviteiten en advertenties, waaronder Café "Eijlders". [ID# 6713] 45,00
167 BAARS, A. & H. SNEEVLIET [TICHELMAN, F. / E. SCHWIDDER (eds.). Socialisme in Indonesië, Deel 2. Het Proces Sneevliet, 1917. KITLV, Leiden, 1991. lxxv, 447p. gloss., app., bibl.. Introduction by F. Tichelman and E. Schwidder, the orig. work of Baars & Sneevliet has been reproduced in facsimile. Important legal case against socialist leader Sneevliet. *Mint copy. [ID# 7886] 58,00
168 BACKER-DIRKS, F.C. De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst. 1861-1949. (3 delen.). Weesp, 1985/'86. 336;359;339 p. (3 Vols.); Numerous text. Ills. for the greater part depicting ships; text figures, namelist of persons, list of builders, registers, appendices, facsim. of old documents. Orig.cloth. Orig.pict.dustj.VG.VG. [ID# 4756] 85,00
169 BALEN, W.J. van. Naar de Indische wonderwereld met J.H. van Linschoten. ABC, Amsterdam, 1942. 211 p. ill. ( J.H. van Linschoten). Softcover, kl. 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 1709] 5,00
170 BALEN, W.J. van. Nederlands voorhoede. Amsterdam, 1946. 2e dr. 227 p. ills. krtn. Geb.*Reizen naar Java, Indië via de West, China via de Pool, Het Verre Oosten* [ID# 1710] 7,00
171 BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Ambo, Baarn, 1983. 576 p. + personen register. Softcover, Gr./dik 8vo. Goed. [ID# 1715] 18,00
172 BASTIAANS, W.Ch.J. Herinneringen.I, II, III. Den Haag/Groningen, 1964/1966/1968. Complete set: 140;325;300 p. Dl.2. Ills. Beperkte oplagen van elk 200 genummerde ex. voor de delen II en III. Buur 1986. Goed. Zeldzaam als complete set. [ID# 4774] 75,00
173 BASTIAANS, W.Ch.J. Indonesia Merdeka. Groningen, 1969. 164 p. No. 164 van de 500. [ID# 4391] 11,00
174 BASTIAANS, W.Ch.J. Leven op de brug. Groningen, 1970. 183 p. Privé-uitgave in een oplage van 300 ex. Dit is no. 8. [ID# 1722] 11,00
175 BAUD, J.C. Proeve van eene geschiedenis van den handel en verbruik van opium in Nederlandsch Indië. Den Haag, 1853. 220 p. Incl. 6 bijlagen. Facsimile.*Bijdragen T.L.V. [ID# 4777] 45,00
176 BAUDET, H. / I.J. BRUGMANS. Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Van Gorcum, Assen, 1961. First ed. xiv, 374p., Dutch text. Hardcover, large 8vo, orig. cloth, with dustjacket. Fine copy. [ID# 8188] 15,00
177 BAUDET, H. / M. FENNEMA e.a. Het Nederlands belang bij Indië. Spectrum, Utrecht, 1983. Aula paperpback 90. 255p., index, Bibliogr. ISBN 9027462437. Goed exemplaar. Analyse van de politieke en economische gevolgen van de dekolonisatie in Indonesie voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Hoe stelden overheid en bedrijfsleven zich op en wat was hun onderlinge relatie? [ID# 8192] 12,00
178 BEAUFORT, Henriette L.T. de. Cornelis van Vollenhoven, 1874-1933. Tjeenk Willink, Haarlem, 1954. 216 p., ill. Hardcover, 8vo, linnen. Rug iets verschoten, verder goed tot zeer goed. [ID# 7852] 10,00
179 BEKKER, Lex. Soerabaja, een bloedkoraal onder de zon. Eindhoven, 1999. 371 p. Softcover, paperback. *Het leven in de tweede stad van voormalig Nederlands-Indië, voor-, tijdens-, en na de bloedige Pacific oorlog. [ID# 4907] 20,00
180 BEKKUM, W. van. Warloka-Todo-Pongkor. Een brok geschiedenis van Manggarai (West-Flores). Amsterdam, 1944/1946). Gebundeld uit: Cultureel Indië, 6e jrg, juli/aug. 1944; 8e jrg, mei/juni 1946; 8e jrg, juli/aug. 1946. pp. 142-152; 65-75; 122-130. ills. Folio, softcover. Inhoud: I: Warloka-Todo-Pongkor. Een brok geschiedenis van Manggarai (West-Flores). II: Geschiedenis van Manggarai (West-Flores). III: De machtsverschuivingen in Manggarai (West-Flores), tengevolge van de Goaneesche en Bimaneesche invloeden. [ID# 1744] 11,00
181 BEMMELEN, J.F. van [e.a.]. Nederlandsch Indië onder het regentschap van koningin Emma, 1890-1898. Kolff, Batavia, 1898. xvi, 351 p., Met inleiding van J.F. van Bemmelen. Hardcover, orig. linnen band met goudbelettering. groot 8vo. Goed. *Met bijdragen van diverse auteurs over Wetgeving en Bestuur, Onderwijs, Land- en Volkenkunde, Taal- en Oudheidkunde, Mijnwezen en Aardkunde, Meteorologie en Aardmagnetisme, Protestantsche Zending en Maatschappelijk werk, Katholieke Missie, Europeesche Cultures, Burgelijke Openbare Werken, Geldmiddelen, Munt- en Bankwezen, Opium-regie, Leger, Marine. [ID# 9033] 45,00
182 BENDA, Harry, J. The Crescent and the Rising Sun. Indonesian Islam under the Japanese Occupation. 1942-1945. New York, 1958. 320 p. with, notes, bibliography and index. Original hardcover with or. dustjacket. As new. [ID# 7524] 65,00
183 BERG, C.C. De geschiedenis van pril Majapahit. Den Haag, 1951. 41 p. Softcover, origineel omslag. [ID# 6724] 10,00
184 BERG, C.C. De Sadeng-oorlog en de mythe van Groot-Majapahit. Amsterdam, 1951. Overdruk uit "Indonesië" (5e jrg. 1951, pp. 385 e.v.) [ID# 7020] 7,00
185 BERG, Joop van den. Zo was Indië. 1850-1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië. Luitingh, Laren, 1976. 159 p.Veel illustraties (zwart-wit foto's). Hardcover, folio, linnen. Met stofomslag. goed.. [ID# 1761] 15,00
186 BERG, Joop van den. De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden. BZZTôH, Den Haag, 1998. 128 p. Biblio. Ills., Krt. Softcover/paperback, 8vo. *Als nieuw. [ID# 6860] 8,00
187 BERG, N. van den / WACHLIN, S. Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië. Bussum, 2005. 248 p., with 129 photographic illustrations. 4to. Half cloth. VG.*Reproduction of one of the earliest family photo albums (Van der Hucht) from 1862: family, scenes and buildings on Java, views of Batavia. Very Good. [ID# 7808] 60,00
188 BERGEMA, H. (Ed.). Pioniers van het nieuwe Azië: Gandhi, Nehru, Jinnah, Mau Tze-Toeng, Hatta. Wever, Franeker, n.d. (ca. 1959/1960). 492p., 103 b/w plates. Hardcover, orig. gilt lettered cloth, with dustjacket. Small tears in edges dustjacket, otherwise very good. [ID# 8214] 12,00
189 BERGEN, Leo van. Voor onze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandsch Indisch Roode Kruis. (1870-1945). SVV/SSMP Nijmegen, n.d [1993]. 108 p. Met uitgebreide literatuurlijst en index op persoonsnamen. Softcover, gr. 8vo. Goed. [ID# 6552] 19,00
190 BERNARD, Fernand. A travers Sumatra. (De Batavia a Atjeh). Hachette, Paris, 1904. Collection des Voyages Illustres. 223 p. ills. with 52 gravures. (Frontisp. title vignet, fold. routemap at end of vol.). Softcover, small 8vo, orig. ill. wraps, small corner missing from lower left frontcover, some wear, otherwise good, unmarked copy. Interesting description of Batavia; the Batavia-Chinese and their massacre in 1740; The volcano's of Java, Sumatra: Bencoolen, Padang, etc.; military life Atjeh. [ID# 1772] 98,00
191 BEUS, J.G. de. Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog. (Berlijn 1939-1940; Indonesië, 2e Pol.Actie; Nieuw Guinea). Rotterdam, 1977. 424 p. Met bibliografie en Persoonsnamenregister. Geb. (stofomsl.). [ID# 4061] 11,00
192 BEYNON, Hans C. Indonesië. Ivio, Amsterdam, 1971. AO-Reeks Nr. 1374. 24p. Ills. Softcover, kl. 8vo (12x18cm). Goed. [ID# 6870] 4,00
193 BICKMORE, Albert S. Reizen in den Oost-Indischen Archipel. [2 vols bound in one]. Roelants, Schiedam, 1873. Vol I: xvi, 314p.; Vol II. 292 p. + 2 folding maps (Sumatra, N. O. I.). Hardcover, 2 vols bound in one, very good. *[Travels to Soenda, Batavia, Samarang, Soerabaja, Celebes, Timor, Amboina, Ceram, Banda, Boeroe, Ternate, Tidore, Halmaheira, North-Celebes, Minahassa, Sumatra, Bangka, Singapore]. Ex-libris and small stamp previous owner. VG. [ID# 7769] 175,00
194 BIJLEVELD, W.A. De Islam als na-christelijke religie. Den Haag, 1959. xii, 352 p. compleet met noten, English summary, bibliografie, index auteurs, index Ku'ran plaatsen. Met stellingen. Thesis.Mooi ex. [ID# 7542] 25,00
195 BLANKENSTEIN, Dr. M. van. Indonesië nu. Nieuwe indrukken. n.p, 1953. 122 p. ill. Geb. (met stofomslag: 8 euro). [ID# 1800] 7,00
196 BOCK, Carl. Reis in Oost-en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin. Den Haag, 1881/'87. lxxi, 129p. text volume + 1 atlas volume with 30 fullpage chromo-lithographs and 1 fullpage map. Plates in fine condition. (no browning whatsoever). VG.VG.*Plates depicting Dayak life, people, costumes, houses, tattoos, etc. [ID# 4736] 1100,00
197 BOCK, Charles. Chez les Cannibales de Bornéo. Première relation authentique sur l'intérieur de cette Ile. Alfred Mame, Tours, 1886. 215 p. Frontisp., 4 steelengr. plates and numerous steel-engraved text illustrations. With original wrappers. [ID# 4412] 204,00
198 BOER, Dr. M.G. de. Van oude voyagien. Amsterdam, Ý 1937. 262 p. Uitg. Joost van den Vondel. 3e druk. ills. (facs. krt. en platen) oblong Geb. [ID# 1825] 30,00
199 BOER, Dr. Tj. de De wijsbegeerte van den Islam. Haarlem, 1921. 239 p. Geb. Met bibliografie en register. [ID# 7546] 15,00
200 BOLHUIS, J. van. (red.) Onderdrukking en verzet. Aflevering 45. Het rijk overzee. De Japanse bezetting van Nederlands-Indie (slot). West-Indie in de oorlog; Het koninklijk huis; De nederlandse Spoorwegen 1940-1945.. Loghum Slaterus / Meulenhoff., n.d. [ca 1947]. pp. 577-640, ills. Softcover, folio, gebrocheerd. Omslag iets beschadigd, randen gerafeld, verder goed. [ID# 7915] 8,00
201 BOLLINGII, Friderici (FREDERIK BOLLING). Oost-Indisch Reisboek. Bevattende zijne reis naar Oost Indië. De beschrijving van eenige plaatsen, met een aantal ceremoniën der Heidenen, zowel met betrekking tot hun godsdienst, huwelijk etc. Leiden, 1913. pp. 289 - 381. (Bijdragen T.L.V.N.I.) Vertaling Mej. Joh. Visscher naar de originele druk, Kopenhagen, 1678. [ID# 1836] 11,00
202 BONEFF, Marcel (et autres). Pantjasila. Trentes années débats politiques en Indonesie. Paris, 1980. 428 p. ills. incl. documentation, bibliographie du Pantjasila (1945-'78) glossaire, index. [ID# 1840] 20,00
203 BOREL, H. (e.a). De Reede van Samarang. G.C.T. van Dorp, Samarang, 1865. 48 p. Ills. Softcover, 8vo, ingenaaid, orig. geïllustreerd omslag. Verzameling brieven aan de G.G. (met lijst van ondetekenaren), de Minister van Koloniën en artikelen in dagbladen in Indië over de aanleg van een haven. Rug iets gesleten, enige gebruikssporen, verder goed. [ID# 1850] 39,00
204 BOREL, Henri. De Chineezen in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1900. 116 p.Met originele omslag. Niet afgesneden ex. [ID# 7517] 65,00
205 BOSCH, J. van den / D.J. EERENS. Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. Eerens, 1834-1840, en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Wolters, Groningen, 1960. (xii) 327 p. Softcover, ingenaaid. [Werken Hist.Gen., III, nr. 83] uitgegeven door Dr. F.C. Gerretson en Dr. W.Ph. Coolhaas. Goed ex. [ID# 7310] 9,00
206 BOSDRIESZ, Jan / Gerard SOETEMAN. Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog - de chaos - de vrijheid. Moesson / Wever, Den Haag / Franeker, 1985. 138 p., met veel z/w ills. Hardcover, gekartonneerde band. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren. Zeer goed exemplaar. [ID# 7322] 10,00
207 BOSSE, M.J. van. Gegevens en beschouwingen omtrent de haven van Tandjong Priok. Ernst & Co, Batavia, 1885. 36 p. Met 2 tabellen. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Omslag beschadigd, verder goed. [ID# 5834] 22,00
208 BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging. Vol 5 en Vol 6. s-Gravenhage, 1994. 2 vols: 201; 186 p. Softcover. Naam eigenaar op schutblad, verder zeer goed *Tweedelige uitgave gebaseerd op de aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins en een vervolg op diens standaardwerk: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java' uitgegeven in 4 delen. [ID# 8381] 36,00
209 BOXER, C.R. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800. Sijthoff, Leiden, 1976. 2e druk. 438 p. Ills: z/w foto's, kaarten, index. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Enige roestvlekjes op snede, verder goed. [ID# 9488] 9,00
210 BRANDT, W. (ps.v. W.S.B. Klooster). Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman. Strengholt, Amsterdam, 1965. 267 p. ills. Hardcover, 8vo, orig. linnen band, met stofomslag. Goed. *Een bundel boeiende geschiedkundige hoofdstukken over de Oost-Indische samenleving in VOC-tijd en tot in de 19e eeuw. [ID# 1889] 11,00
211 BROUWER, Dr. K.J. Door het geloof alleen. Een rapport en een appèl. Zendingsbureau, Oegstgeest, 1948. 50 p. Verslag van een reis door Indonesië. Februari-Juli 1948. [ID# 1919] 9,00
212 BRUIN, Dr. R. de. Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië, 1942-1945. Staatsuitgeverij, Den Haag, 1982. 104p. Ills, pb. (Cahiers over Nederland en de tweede wereldoorlog, 3). [ID# 7816] 8,00
213 BRUMSTEEDE, E. Jappenspiegel. De Bezige Bij, Amsterdam, 1945. 28 p. Kleurenillustraties (Mile) met nederlandse onderschriften. In originele geïllustreerde cartonnen omslag. Mooi ex. * Spotprenten in kleur over het Japanse militarisme over de periode 1934-1945. [ID# 6712] 24,00
214 BUIJS, D.W. / WITKAMP, H. / ENDERT, F.H. / SIEBERS, H.C. etc. Midden-Oost-Borneo Expeditie 1925. Kolf & Co., Weltevreden, 1927. iii, 407 p. Ills. 155 textfigures. 3 folding maps + folding map in endpocket. Figs, diagr., Ills. on 9 plates. Topography, geology, flora and fauna. Original cloth with wear, some worm holes, otherwise good copy. [ID# 4926] 650,00
215 BUITENWEG, H. (ps.v. H.C. Meyer). Java: droom en herinnering. Servire, Den Haag, [ca. 1962]. 116 p. ruim geill. met z/w fotos. Softcover, kl. 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 1948] 7,00
216 BUITENWEG, H. (ps.v. H.C. Meyer). Zwerftochten door Java. van Goor, Den Haag, 1947. 151 p. met 50 foto's van de schrijver. 1e druk. 1947. Hardcover. groot 8vo, originele rood linnen band met goudopdruk. Goed+. [ID# 1947] 16,00
217 BUITENZORG SCIENTIFIC CENTRE. A description of the Scientific Institutions. Archipel /t Boekhuis, Buitenzorg, 1948. 64 p. With 26 nice drawings illustrating Gardens, landscape and buildings, 1 map, 2 diagrams. Oblong. [Dedicated to H.M. Queen Wilhelmina at the Occasion of the Fiftieth Memorial Day of her Ascension to the Throne]. VG. [ID# 1952] 30,00
218 BULTERMAN, P.R. Nederlands-Indië. Langstempels 1864-1913 der hulppostkantoren en bestelhuizen. Herzien kantorenschema 1991. Amsterdam, 1991. Uitg. De Nederlandse Postzegelveiling. 45 p. + 89 p. Ills. Softcover, 8vo *zeer goed*. [ID# 6183] 25,00
219 BULTERMAN, P.R. Nederlands-Indië, Japanse bezetting 1942-45. Postwaardestukken. / Dutch East Indies, Japanese occupation 1942-'45 Postal stationery. Amsterdam, 1993. Uitg. De Nederlandse Postzegelveiling. 106 p. Veel illustraties. / Many illustrations. Hardcover, 8vo. Very good. [ID# 5880] 39,00
220 BULTERMAN, P.R. Republik Indonesia. Postwaardestukken 1945-1949. Formulieren en tarieven. (Catalogus).. Amsterdam, 1996. Uitg. De Nederlandse Postzegelveiling. 87 p. Met veel facsimile illustraties. Hardcover, 8vo. *Zeer goed*. [ID# 6182] 34,00
221 BURGER, D.H. Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia. 2 volumes. Wageningen/Amsterdam/Leiden, 1975. LH/KIT/KITLV, lxxiii, 167p.; xvi, 276p. Vol.1: Indonesia vóór de 20e eeuw; vol. 2: Indonesia in de 20e eeuw. Folio, orig. wrappers, (Important socio-economic study on Indonesia). rare. Fine copy. [ID# 8098] 37,00
222 BURGHARDT-DE BOER, H.L. Als een dauwdrop is het leven. Een autobiografie. Wever, Franeker, 1983. 224 p. Ills: 16 zwart/wit foto's. Paperback, 8vo. Zeer goed. *o.a.: Hotel De Boer, Medan, Plantersvrouw, Kamp: Aek Paminke. [ID# 5471] 10,00
223 BURLAND, C.A. / FORMAN, W. So sahen sie uns. Das Bild der Weissen in der Kunst der farbigen Völker. Anton Schroll, Wien, 1968. 139 pp., ills: photographs in color (12) and b/w (78). Hardcover, 4to, cloth/dustjacket. Good+ [ID# 5311] 14,00
224 CARLETTI, Francesco. Reis om de wereld. 1594 - 1606. Kruseman, Den Haag, 1965. 235 p. ills. kaarten. Eerste deel- Over de West-Indiën. pp. 1-90. Tweede deel - Over de Oost-Indiën. pp. 93-233. Geb. met stofomslag. Zeer goed. [ID# 1967] 14,00
225 CHIJS, J.A. van der. Geschiedenis van de Gouvernements Thee-cultuur op Java. Landsdrukkerij/Nijhoff, Batavia/s'Hage, 1903. viii, 604 p., index, bibliogr., notes. Hardcover, gilt-lettered cloth. Clean, unmarked copy. Very nice. [ID# 8286] 70,00
226 CLEMENS, A.H..P. / LINDBLAD, J.TH. (Red.). Het belang van de Buitengewesten, 1870-1942. NEHA, Amsterdam, 1989. 306 p. Ills. +Krt. Met noten en bibliografie. Softcover/paperback, 8vo. *Als nieuw. [ID# 5359] 17,00
227 COLIJN, H. Neerlands Indie: Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving. [2 delen] Elsevier, Amsterdam, 1911, 1912. vii, 378 + 394 pp. Rijk geillustreerd, 3 gekl. platen, uitslaande kaart. Hardcover, 4to (23x28 cm), linnen met fraaie banden, kop verguld. Zeer goed. [ID# 1644] 45,00
228 COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. De Standaard, Amsterdam, 1928. 145 p. Hardcover, linnen met goudbelettering, grt 8vo. Iets boekwormig. Verder goed. [ID# 9003] 11,00
229 COLLET, O.J.A. Terres et Peuples de Sumatra. Amsterdam, 1925. xvi, 562 p. 180 plates, 150 text illustrations, large folding coloured map at end of volume. Limited ed. of 1000 copies printed on 'vergé', uncut. Gilt decorated cloth. [ID# 1996] 431,00
230 COLLIS, Maurice. Raffles. Faber, London, 1966. 228 p. With 36 photographic Ills., maps, bibliography and index. Hardcover, tall 8vo, cloth. Very good. [ID# 5423] 15,00
231 COLLISON, Kerry B. Merdeka Square. Sid Harta Publishers,, 1997. First ed. 556 p. Historical novel, portraying the crisis that brought the present political leadership to Indonesia. Softcover/paperback, thick 8vo. ISBN 0646313207. Very good. [ID# 9328] 19,00
232 COMMISSIE VISMAN. Dit vroeg Indië. Indiës wenschen vastgelegd tot op het moment waarop de Japanners kwamen. Den Haag, 1946. 12 p. Softcover, 8vo. Gebruind, verder goed. * zeer korte samenvatting van het in 1942 te Batavia gedrukt rapport van de Commissie Visman. [ID# 6507] 6,00
233 COOLHAAS, Dr. W.Ph. Gegevens over Antonio van Diemen. Den Haag, 1946. Bijdragen KITLV, dl 103, pp. 469-546. [ID# 7218] 10,00
234 COPPEL, Charles, A. Indonesian Chinese in Crisis. Kuala Lumpur, 1983. xvii, 236 p. With plates, notes, bibliography and index. Original wrappers. [ID# 6270] 20,00
235 CRAMER, Ir.CH.G. Onze koloniale politiek. Partijbestuur der S.D.A P., Amsterdam, 1930. 22 p. *Softcover, 8vo, geniet. Notitie op omslag, verder goed. [ID# 4420] 6,00
236 CRUQ, K.C. (ed.),. Het Graf Van Jan Pietersz. Coen, Het. Verslag...Wetenschappelijke Beteekenis Van De Opgravingen, Door Mr. P. C. Bloys Van Treslong Prins Te Batavia Verricht.. Noordhoff-Kolff, Batavia, 1936. 218 p. Large 8vo. with plts., map. Softcover, orig. wrappers (occas. sl. foxing). Good. [ID# 7802] 22,00
237 CULTUREEL INDIE. Cultureel Indië. Jaargang 7. Brill, Leiden, 1945. 218 p. Ills. Foto's en kaarten. Geb. Originele band, wat vlekkig, verder goed ex. [ID# 5448] 20,00
238 DAHLBY, Tracy Indonesie, eenheid in verscheidenheid. Diemen, 2001. In: National Geographic, maart 2001, pp 30-59. Met fraaie kleurenfoto's van Alexandra Boulat. Goed tot zeer goed. *In dit land met op drie na het grootste inwonertal ter wereld woedt een religieuze en ethnische strijd. Is de unie wel levensvatbaar? [ID# 9615] 7,00
239 DAHM, Bernhard. Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid. Boom, Meppel, 1964. 399 p. Ills. Met noten, bibliografie en index. Softcover, 8vo (14x21cm). Goed. [ID# 4459] 8,00
240 DE BUY WENNIGER, W.F.M. W.F.M. De Buy Wenniger, 50 jaar planter.. Bogor, 1952. 39 p. Ingeplakte frontisp. foto. Ills. Softcover, 8vo, origineel omslag. (zeldzaam). [ID# 4803] 15,00
241 DE LOCOMOTIEF. Dagblad de Locomotief, Woensdag 16 September 1936, 85ste jaargang, Nr. 216. Semarang, . 4 pp., ills, advertenties. Groot formaat. Gebruind, goed. *hoofdartkel: Overdracht van het Bestuur van Ned. Indië [Gouverneur-Generaal Mr. B.C. de Jonge vervangen door Tjarda van Starkenborgh Stachouwer]. [ID# 9495] 36,00
242 DE STEM VAN AMBON. De Stem van Ambon, vlugschriftje No. 8. (1950). , . 8 pp. 8vo. Goed *Zeldzaam. [ID# 9509] 14,00
243 DEELMAN, A.C. Ali bin Joesoep. Roman uit de nadagen van het voormalige Nederlandsch-Indie (Borneo). Wever, Franeker, n.d. [1960]. 361 p. met 2 kaarten. Hardcover, dik 8vo, linnen, met stofomslag. ISBN 9061351944. Goed. [ID# 2042] 9,00
244 DELDEN, Mary C. van / SUSANTO ZUHDI. / GOOR, J.van. e.o. Aspek-Aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. International Aspects of the Indonesian Struggle for Independence.1945-1949. Jakarta, 1996. viii, 116 p. Original boards. *A collection of papers submitted to a Seminar held in Jakarta in 1995. (Mint copy). [ID# 5624] 81,00
245 DELPRAT, Mr. D.A. De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen. Nijhoff, Den Haag, 1983. ix, 455 p. Ills. Met noten en namenregister. Hardcover, gr. 8vo, kunstleer, Met origineel stofomslag. Goed. *Stoomvaart Mij. Nederland; Nederlands-Indië, Weltevreden, De Volksraad, KNILM, De KPM. De KPM onder Soekarno, etc. [ID# 5629] 12,00
246 DEPARTEMEN PENERANGAN R.I. (Presiden Sukarno). Dari Proklamasi sampai Resopim. Djakarta, 1962. 526 p. Ills. Original cloth/ dustwrappers. * Pidato proklamasi jang diutjapkan oleh p. J.M. Presiden Republik Indonesia pada tiap tanggal 17 Agustus sedjak tahun 1945 sampai 1961. (Independence speeches by President Sukarno from 1945 till 1961. [ID# 5976] 145,00
247 DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS. Indonesia. Looking back over 1964. The Hague, 1964. 167 p. Ills. in black/white and colour. Maps on endpapers. Orginal cloth with dustjacket. [ID# 5870] 15,00
248 DEPT. OF INFORMATION. The women of Indonesia. Jakarta, 1984. 119 p. Ills. Softcover, 8vo. Very good. [ID# 7659] 9,00
249 DEVENTER, M. L. van. Geschiedenis der Nederlanders op Java. (2 volumes in 1). Tjeenk Willink, Haarlem, 1886, 1887. Contemporary half morocco (sl. rubbed), spine gilt. 328; 330 pp.*Original edition. - Van Deventer (1832-1892) concerned himself particularly with the history of the Dutch on Java. ". Well written and well documented book (NNBW IV, p.502). Cat. KITLV p. 46. [ID# 7706] 135,00
250 DEVENTER, M. L. van. Geschiedenis der Nederlanders op Java. (Vol 1 and 2). Tjeenk Willink, Haarlem, 1887. Vol 1: 328 p. ; Vol 2: 330 p., Hardcover, half-calf, gilt on spine. *Original edition. - Van Deventer (1832-1892) concerned himself particularly with the history of the Dutch on Java. [ID# 7772] 100,00
251 DINET, E. / SLIMAN bin IBRAHIM. (Vert. R.A.A. Wiranata Koesoema). Het leven van Muhammad, de profeet van Allah. Bandoeng, 1940. xii, 222 p. Ills. 37 (2 gekleurde) platen. 3 kaarten, stamboom. Gedecoreerd linnen. (Onderkant rug enigszins beschadigd). * 37 (2 coloured) plates, folding genealogical table. Decorated cloth. (bottom spine slight trace of use).* [ID# 6496] 65,00
252 DINGEMANS, L.F. Gegevens over Djokjakarta, 1925. Magelang-Maresch, 1925. 148 p. Frontisp. foto van Z.H. Hamengkoe Boewono VIII (ingeplakt origineel).+4 ingeplakte foto's. Blauwdrukkaarten en plattegr. Djokjakarta (o.a.1830).Kalioerang.Uitkomsten volkstelling 1920. Programma's en ceremonieel t.g.v. Garebeg, Poeasa Besar etc. [ID# 4979] 225,00
253 DJAJADININGRAT, A. Herinneringen van Pageran Aria Achmad Djajadiningrat. Kolff & Co., Amsterdam/Batavia, ca. 1936. (8), 361p. (xii). Frontispiece portr. of author, 110 ills. on 22 plates, register. Large thick 8vo, gilt lettered orig. cloth. Some wear on edges, otherwise good. *Memoires of Javanese princely regent of Batavia/Bantam. [ID# 7998] 428,00
254 DJAWA, Tijdschrift van het Java Instituut. Djawa, 1e jaargang, No. 4, December 1921. Kolff & Co. , Batavia, 1921. Driemaandelijks tijdschrift, orgaan v.h. Java Instituut. pp. 227 - 339. ills:o.a. in kleur + bijlage. Softcover, 4to, ingenaaid. Gebruikssporen, slijtage onder- en bovenzijde rug. Binding goed. Inhoud o.a.: J. Kunst: Een en ander of Soendaneesche muziek; Opening van de houtsnijwerktentoonstelling; etc. [ID# 2082] 28,00
255 DJAWA, Tijdschrift van het Java Instituut. Djawa, 2e jaargang, No. 2, juni 1922 Weltevreden, 1922. Driemaandelijks tijdschrift, orgaan v.h. Java Instituut. pp. 75 - 115. Softcover, 4to, ingenaaid. Gebruikssporen, slijtage onder- en bovenzijde rug. Binding goed. [ID# 2083] 11,00
256 DOLK, Liesbeth. Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957). KITLV, Leiden, 1993. vi, 217 p., ills. bibliogr., index. Large 8vo, Paperback. Or. pict. wrp. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Nr. 159. Very good. [ID# 7909] 15,00
257 DOORN, J.A.A. van. Orde-opstand-orde. Notities over Indonesië. Boom, Meppel, 1973. 98 p., Paperback. Goed. [ID# 7201] 7,00
258 DOORN, J.A.A. van. De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project. Bert Bakker, Amsterdam, 1994. 370 p. Ills. Kaarten.Verklarende woordenlijst, noten, personenregister en onderwerpenregister. Softcover/paperback, dik 8vo. Zeer goed. [ID# 5248] 20,00
259 DOORNINCK, Mr. D.J. van. Hollanders op Java en in Holland. Tjeenk Willink, Haarlem, 1912. 100 p. Hardcover, groot 8vo, linnen band. Roestvlekjes, verder goed. BUUR, PD, 759. (zeldzaam). [ID# 2099] 35,00
260 DOOTJES, F.J.J. Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1941-1946.. Oostkust van Sumatra Instit., Amsterdam, 1948. 192 p. Softcover, origineel omslag. [ID# 6130] 35,00
261 DOOTJES, F.J.J. Oostkust van Sumatra Instituut. Kroniek 1948 en 1949. Amsterdam, 1950. 292 p. Ills. 2 fotopag. Met Erratapag. *Interessante gegevens over leven en werken en personen in Deli. OKS. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 4739] 45,00
262 DOOTJES, F.J.J. Deli-Data 1938-1951. Amsterdam, 1952. 71 p. +bijlagen xiv, ii p. Softcover,8vo, gebrocheerd. Goed.*Laatste van de mededelingen van het Oostkust van Sumatra-Instituut. [ID# 4742] 45,00
263 DOOTJES, F.J.J. Oostkust van Sumatra-Instituut. Deli-figuren uit de jaren 1950-1952. Amsterdam, 1953. 145 p. Met erratum blad, alfabetische naamlijst.*Belangwekkende gegevens over geschiedenis en personen in Deli SOK. [ID# 4740] 45,00
264 DOPPERT, Louis. De eerste generatie. Indische gebeurtenissen sinds 1936. Lunet, Naarden, 1990. 111 p. met verkl. woordenlijst. Softcover, gebrocheerd, 8vo. Goed tot zeer goed. [ID# 2100] 11,00
265 DROOGH, Theo C. De koelie wordt toean. 'Het drama van de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de jaren vijftig'. Foreholte, Voorhout, 1959. 140 p. Met foto's en kaarten. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Omslag iets gebruind. Goed. [ID# 4485] 7,00
266 DROOGLEVER P.J./ M.J.B. SCHOUTEN (Eds). Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Veertiende deel, 5 juni - 31 augustus 1948. Nijhoff, s-Gravenhage, 1988. Vol 14. xxxi, 774pp. Large thick 8vo. Orig. green cloth, gilt text on spine. with dustjacket. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Very good. Rare [ID# 9348] 30,00
267 DROOGLEVER P.J./ M.J.B. SCHOUTEN (Eds). Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Achtiende deel, 1 maart 1949 - 31 mei 1949. Nijhoff, s-Gravenhage, 1993. Vol 18. xxix, 839pp. Large thick 8vo. Orig. green cloth, gilt text on spine. with dustjacket. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Very good. Rare [ID# 9349] 30,00
268 DROOGLEVER, Dr. P.J. De vaderlandse club, 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. Wever, Franeker, 1989. 423p., plates, index, reg., english summary. Hardcover, cloth, dustjacket. ISBN 9061353009, dustjacket slightly thorn on edges, otherwise a very good copy. [ID# 8213] 28,00
269 DROOGLEVER, Dr.P.J. (red). Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1991. 135 p. Ills. Foto's. Softcover, groot 8vo (18x24cm), gebrocheerd. Goed. [ID# 5283] 7,00
270 ECK, R. van. Luctor et emergo, of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Tjeenk Willink, Zwolle, 1899. 2 volumes in one: 196+186p., First ed., ills., map. Large 8vo, hardcover, orig. brown/green leather, gilt lettered on front and spine. *Very nice copy. [ID# 7940] 35,00
271 EIJKMAN, A.J. / STAPEL, Dr. F.W. Beknopt leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Groningen/Weltevreden, 1930. 94 p. Ills. Geb. [ID# 6555] 15,00
272 ELSWIJK, J.P.M. van (e.a). Juliana en Bernhard in Indonesië. Teleboek, Bussum, 1971. 176 p. rijk geïllustr. Softcover, 8vo, ISBN 9061224209. Reisverslag van een staatsbezoek. Goed. [ID# 2162] 5,00
273 ENGERS, J.F. Indië in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbor tot Hollandia. Querido, New York, 1945. 136 p. Hardcover, 8vo, linnen. Met stofomslag. Goed+. [ID# 2168] 8,00
274 ENGERS, J.F. Indië in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbor tot Hollandia. Querido, New York, 1945. 136 p. Hardcover, 8vo, linnen. Ex-bibliotheek exemplaar van Het Parool (met stempeltjes). Goed. [ID# 9675] 6,00
275 ENK, E.M.C. van. Britse kooplieden en de cultures op Java. Harvey Thomson (1790-1837) en zijn financiers. Amsterdam, n.d. [1999]. 291 p. Softcover, paperback, large 8vo, wrs. Thesis. Good. [ID# 7414] 30,00
276 FABER, G.H. von. Er werd een stad geboren. De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja. Kolff & Co., Soerabaja, 1953. xii, 198 p. Ills. met platen (21) en kaarten (35) waarvan 3 uitslaand. Hardcover, folio, 4to, met stofomslag. Goed+ [ID# 2182] 72,00
277 FABIUS, J. Zwart op Wit: Liquidatie van een Imperium. Een beeld van het na-oorlogse regeringsbeleid . Buijten en Shipperheijn, Amterdam, 1954. 180 p. Hardcover. *ontleend aan de "Nieuwsbrief" periode 1949-1954. Vermeerderd met een artikel over Nieuw-Guinea. [ID# 6111] 10,00
278 FABRICIUS, Johan. De grote beproeving. Leopold, Den Haag, 1950. 80 p. Met verklaring van Javaanse woorden. Hardcover, 8vo, linnen. Met origineel stofomslag.*Mooi ex. [ID# 2192] 12,00
279 FABRICIUS, Johan. Een wereld in beroering. Verdere mémoires (1936-1946). Leopold, Den Haag, 1952. 239 p. ills. Hardcover, gr. 8vo, linnen. Met stofomslag. Goed. [ID# 2201] 11,00
280 FAES, J. Geschiedenis van Buitenzorg.. Albrecht & Co., Batavia, 1902. xix, 437 p. + 20 + bijlagen, uitv. kaart. Hardcover, linnen band. 3 p. (titelpagina + i, ii) in fascimile. Enkele stempels Koninlijke Natuurkundige Vereneniging in Ned. Indië, verder goed exemplaar. *Zeldzaam. [ID# 7377] 150,00
281 FASSEUR, C. De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Bert Bakker, Amsterdam, 1993. 553 p. ills, noten, bronnen en literaatuur, register. Softcover, 8vo (15x23 cm). ISBN 903511275x. Zeer goed. [ID# 9685] 14,00
282 FASSEUR, C. (red.) Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. 19e eeuw en het tijdvak tussen 1900-1942. (2 delen). Nijhoff, Den Haag, 1980. Set van 2 delen. ixi, 235; xi, 256 p. (cultuurstel, bestuur in de 19e eeuw, Nationalisme, Stuwgroep, Petitie Soetardjo, corruptie, onderwijs etc.). Softcover, 8vo (16x24 cm), gebrocheerd. ISBN 9024722969. Goed+ [ID# 4623] 35,00
283 FEITH, Herbert. The decline of constitutional democracy in Indonesia. Cornell Univ. Press, Ithaca, New York, 1962. First Ed., 618 p., Hardcover with dust jacket, 8vo. [dustjacket chipped on corners, a few tears along edges and small pieces missing]. *Very Good. copy. [ID# 7887] 115,00
284 FISCHER, Dr. H. Th. Zending en Volksleven in Nederlandsch-Indië. Zwolle, 1932. 207 p. [ID# 2233] 9,00
285 FISCHER, Louis. The Story of Indonesia. London, 1959. x, 341 p. maps on endpapers. Ills. with bibl. and index. Cloth. Orig. dustwrappers. (This ed. has a publ. ticket bound in to cover the name of the American Publ. House). [ID# 2237] 16,00
286 FRANKE, Tamara. Nederlanders Overzee. Eindhoven, 2002. 24 p. Ills. Softcover. * Een verhaal over de Verenigde Oost-Indische Comlagnie, de koopvaardij in de Gouden Eeuw en de invloed op ons dagelijks leven van toen en nu. *Als nieuw. [ID# 6610] 4,00
287 FRUIN, Mr. Th. A. De economische politiek van het nieuwe Indonesië. Amsterdam, n.d. 18 p., cahier, geniet. enige gebruikssporen. Uitgave van de Vereniging Nederland-Indonesië. [ID# 7198] 6,00
288 FRUIN-MEES, W. Geschiedenis van Java. Commissie v/d Volkslectuur, Weltevreden, 1919-1920. First ed. 2 volumes. hardcover, orig. ornam. boards. With 54 photogr. plates and 5 maps (4 folding). 110; 127 pp. Vol.1: Hindoetijdperk. Vol.2: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie. Very nice set. [ID# 8283] 70,00
289 GABRIËLS, H. / JONGMAN, K. Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990. Den Haag, 1990. 239 p. Ills. Met index. [ID# 4453] 16,00
290 GANIS HARSONO. Recollections of an Indonesian diplomat in the Sukarno era. Univ. of Queensland Press, St. Lucia., 1977. xiv, 324p. , ills. Hardcover, orig. cloth, with dustjacket. ISBN 070221440X. Good. [ID# 8376] 14,00
291 GASE, Ronald. Beel in Batavia. Van contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische Kwestie in 1948. Anthos, n.p., 1986. 330 p. Ills. met ref. noten. en personen Register. [ISBN: 906074179x]. Zeer goed. [ID# 2289] 11,00
292 GASTEL, P.A. van. Indonesië, orientatie en perspectieven. Utrecht, 1963. 56 p. Eltheto brochure reeks nr. 12. Softcover, 8vo, geniet. Goed. [ID# 7192] 10,00
293 GEDENKBOEK (BOER, Mr. M.G. de). Een halve eeuw Pakketvaart (KPM) 1891-1941. De Bussy, Amsterdam, 1941. 429 p., 17 appendixes, numerous ills. + colour plates depicting a.o company ships, col. sketch maps. Hardcover, Folio, orig. half cloth with gilt lettering on front. Fine copy. [ID# 2294] 34,00
294 GEDENKBOEK (Brugmans, I.J.). Begin van twee Banken. 1863. Uitgegeven t.g.v. van het Eeuwfeest van de Rotterdamse Bank en de Nationale Handelsbank. Amsterdam, 1963. 186 p. geïll. Geb. (niet in de handel; goede bron omtrent het geld-, krediet- en bankwezen in Nederl. Indië). [ID# 2296] 25,00
295 GEDENKBOEK (Gabriels, H / K. Jongman). Koninklijke Olie, de eerste honderd jaren. 1890 - 1990. Den Haag, 1990. 240 p. Geïll. [ID# 2299] 20,00
296 GEDENKBOEK (JOEL, H.F.). Honderd Jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië. Djakarta, 1952. Koninklijke Drukkerij "De Unie ", 124 p. ills. Foto's. Geb. *Mooi ex. [ID# 2303] 65,00
297 GEDENKBOEK (Raatgever, J.G.). Bronbeek bestaat honderd jaar. 1863 - 1963. Arnhem, 1963. 36 pag. Rijk geillustreerd (z/w fotos). Softcover, gebrocheerd, 8vo. Lichte gebruikssporen. Goed. [ID# 2306] 9,00
298 GEDENKBOEK. Gedenkschrift 75 jarig bestaan Koninklijk Instituut v.d. Taal-Land -en Volkenkunde van Nederlands Indië. (1849 - 1926). Den Haag, 1926. 285 p. ills. Krt. [ID# 2327] 34,00
299 GEERKE, H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. De Haan, Utrecht, n.d. [1929]. 253 p. met illustraties. Softcover. Enige roestvlekjes. Goed exemplaar. [ID# 8282] 10,00
300 GENT, L.F. van / W.A. PENARD / D.A. RINKES (Eds). Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin 1898 - 1923.. G. Kolff, Batavia/Weltevreden/Leiden, 1923. [iv], 571 pp. (text) + 261 b/w photographs on 64 plates. Text part illustrated with 8 (partly coloured) plates and an orig. photograph of Queen Wilhelmina tipped-in at front. Hardcover, large 4to (37 x 27 cm.), Original leather spine, with gilt decorated front. Boards sligthly rubbed. Nice copy. [ID# 9689] 35,00
301 GENT, L.F. van / W.A. PENARD / DR. D.A. RINKES (Red.) . Gedenkboek voor Nederlandsch-Indie ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1898-1923. Kolff, Batavia/Weltevreden/Leiden, 1923. Illustrated with 8 (partly coloured) plates between the texts. [IV], 571 pp. (text) + 261 b/w photographs on 64 [unnumbered] plates. Original leather-backed decorated boards. orig. hcalf and pap.pergament (37 x 27 cm.). Good copy. Encyclopaedic survey of the Dutch East Indies published in Batavia in honour of the 25-year reign of Queeen Wilhelmina of the Netherlands. [ID# 9701] 74,00
302 GERLACH, A.J.A. Onze Oost. Geschiedkundige schetsen. P.J. Kraft, s-Gravenhage, 1892. 248p. Small 8vo. Recent cloth, new endpapers.*Historical sketches of the Netherlands East Indies by Gerlach (1811-1906) a former Dutch colonel. Cat. KITLV, 5th suppl., p.29; Buur 364. [ID# 7939] 55,00
303 GERRETSON, C. / J.B.D. DERKSEN e.a. De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indie op Nederland. Veenman, Wageningen, ca. 1938. Veenman. 141p. Orig. wrappers. Some foxing, otherwise clean, unmarked copy. Good. [ID# 8162] 16,00
304 GERRETSON, Dr. C. Coens eerherstel. Kampen & Zoon, Amsterdam, 1944. 110 p. Hardcover, 8vo, orig. band. Lichte gebruikssporen omslag: gebruind, enkele vlekjes, verder goed. [ID# 9256] 8,00
305 GERRETSON, Dr. C. Indië onder dictatuur. De ondergang van het koninkrijk uit de beginselen verklaard. Elsevier, Amsterdam, 1946. 1e druk. 152 p. softcover, kl. 8vo, gebrocheerd. rugzijde iets gebruind. Goed. [ID# 2363] 6,00
306 GIDS DOOR DE NED. GESCHIEDENIS. Tropisch Nederland. Amsterdam, 1940. VII, 136 p. Ills. Krt. Incl. Register. Fol. Geb. [ID# 2369] 20,00
307 GODEE MOLSBERGEN, Dr. E.C. Tijdens de O-I Compagnie. 2 vols. A.C. Nix, Bandoeng, [1932]. Deel I: 303 p., ills, met naamregister. Deel II: xi, 356 p. Ills. Met aantekeningen en naamregister. Hardcover, gr. 8vo, linnen. Enige hoek- en randslijtage linnen omslag, tekstpagina's iets gebruind, verder.goed. [ID# 7822] 95,00
308 GODEE MOLSBERGEN, Dr. E.C. Tijdens de O.-I. Compagnie. Swets en Zeitlinger, Amsterdam, 1932. xiv, 303 p. met naamregister. Hardcover, groot 8vo. Goed. [ID# 2380] 28,00
309 GODEE MOLSBERGEN, Dr. E.C. Geschiedkundige atlas van Nederland. De Compagnie in den Archipel na 1684 tot 1791 - De Compagnie buiten den Archipel. Nijhoff, s-Gravenhage, 1938. 38p., Softcover, tall 8vo, sewn, orig. wrappers. Some foxing, otherwise a clean, unmarked copy. Good. *History of the VOC. [ID# 8161] 11,00
310 GODEE MOLSBERGEN, Dr. E.C. Tijdens de O.I. Compagnie. (deel 2) A.C. Nix, Bandoeng, n.d. [1936]. xi, 356 p. Ills. Met naamregister. Hardcover, gr. 8vo, linnen met goudopdruk. Goed. Mooi exemplaar. [ID# 6511] 35,00
311 GODÉE MOLSBERGEN, Dr. E.C. Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-Indië in beeld. Weltevreden, 1925. 86 p. Platendeel met 229 ills., uitv. kaart. Tekstdeel: 28 p. Hardcover, folio (25 x 32 cm), halflinnen. Benedenhoek titelblad ontbreekt, verder goed+. [ID# 5928] 35,00
312 GOEDEMANS, A.J.M. Indië in de branding: Een diplomatiek steekspel, 1840-1843. Utrecht, 1953. 251 p. Bibliografie, personenregister. Proefschrift. Met stellingen. Softcover, gr. 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 5628] 12,00
313 GOEDHART, F.J. Een revolutie op drift. Indonesisch Reisjournaal. van Oorschot, Amsterdam, 1953. 220 p. Hardcover, 8vo, linnen. Met stofomslag (iets gebruind). Goed. [ID# 2381] 6,00
314 GONGGRIJP, G. Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaas Handelsblad. Leiter-Nypels, Maastricht, 1941. xviii, 356 p. met frontisp. (portret G.L. Gonggrijp, door Johan Fabricius), met tekst-illustraties. Hardcover, 8vo, met orig. gedecoreerde omslag. Enige gebruikssporen, verder goed exemplaar. [ID# 2391] 7,00
315 GONGGRIJP, G.L. Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad. Ruygrok, Batavia, 1913. First ed. viii, 301 p. Hardcover, large 8vo, recent cloth with orig. wrappers. Rare first edition. Buur PD 779. Fine. *Famous series of letters by G.L. Gonggrijp to the daily newspaper 'Bataviaasch Handelsblad' in which he advocates ethical politics in the kolonial government of the Netherlands East-Indies. [ID# 8298] 45,00
316 GOOR, J. van. De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975. Den Haag, 1994. 400 p. Ills. 4 krt.28 platen. Met Bibliografie;lijst van Gouverneurs en G.G.'s; index. Geb. met origineel geïllustreerd stofomslag. *Als nieuw* [In dit boek wordt voor het eerst de Nederlandse expansie vanaf de eerste verkenningsreizen naar Indië onafhankelijkheid van Suriname in 1975 beschreven. Vooral aandacht voor de menselijke relaties] . [ID# 7684] 25,00
317 GORDON, Robert J. / LEYDET, Francois. Papua New Guinea. Nation in the Making. Washington, 1982. pp. 142 - 171. Map and many col. photographs. [National Geographic, August 1982] [ID# 5028] 10,00
318 GOUDOEVER, W.A. van. Den Pasar bouwt een huis. Batavia, 1947. 106 p. ills. (Conferentie Den Pasar 7 - 24 dec. 1946.). Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 2404] 7,00
319 GRAAF, Dr. H.J. de. Geschiedenis van Indonesie. van Hoeve, Den Haag, 1949. 516 p. ills. kaarten, register. Hardcover, gr. 8vo (met stofomslag). Goed. [ID# 2407] 30,00
320 GRAAF, Dr. H.J. de. De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken.. Wever, Franeker, 1977. 1e druk, 304 p., ills, krten. Hardcover, gr. 8vo, linnen met stofomslag. Zeer goed exemplaar. [ID# 7957] 25,00
321 GRAAF, Dr. H.J. de. Wonderlijke verhalen uit de Indische historie. Moesson, Den Haag, 1981. 173 p., ills, index. Hardcover. Orig. ill. boards. [ID# 8003] 22,00
322 GRABSKY, Phil. The Lost Temple of Java. Seven Dials, London, 2000. 144 p. Ills. in colour. With bibliography and index. Paperback, 8vo. *As new* Borobudur in Central Java has been described as the eight wonder of the world. It is the world's largest Buddhist temple, built by a forgotten civilization that flourihed while Europe languished in the Dark Ages. This book seeks to solve the mysteries of Borobudur: who built it, for what purpose and why was it abandoned so soon after completion? [ID# 6211] 15,00
323 GRAEFF, D.E. (e.a.). Van vriend tot vijand. De betrekkingen tussen Nederlands-Indië en Japan. Elsevier, Amsterdam, 1945. 382 p. Hardcover, linnen, groot 8vo. Linnen omslag iets gebruind met lichte randslijtage, pagina s gebruind, verder goed. [ID# 9245] 7,00
324 GRANT, Bruce. Indonesië: het begin, de natie, de leider, de communisten, het leger. de Haan, Hilversum, 1965. 221 p., ills: 12 z/w fotos. Phoenix reeks. Paperback, 8vo. Goed. [ID# 2414] 5,00
325 GRANT, Bruce. Indonesia. (a Penguin Special). Penguin books, Harmondsworth, 1967. xi, 247p., ills. Orig. wrappers, sm. 8vo. Clean, unmarked copy. some slight shelf wear, otherwise good. [Bali, Sulawesi, Djakarta, Kalimanta, Sukarno, Suharto] [ID# 8204] 7,00
326 GRATAMA, K.W. Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1987. 168 p. Ills, kaart. Ingeleid en geannoteerd door H. Bekers. L. Blusse, R. Eggink. Hardcover, groot 8vo (18x24cm), linnen. Met stofomslag. ISBN 9067071536. Goed tot zeer goed . [ID# 9684] 18,00
327 GROENEVELDT, W.P. De Nederlanders in China. De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624). Nijhoff, s-Gravenhage, 1898. First ed. xii,598p., in-text maps, index. Hardcover, 8vo, recent red cloth, with gilt lettered title. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde Volgreeks, Deel 4. Owners name on title page. Good copy.*Rare. [ID# 8408] 325,00
328 GUNNING, C.P. Indië en jong Nederland. Bijdragen uit veler pen. Kosmos, Amsterdam, 1926. 239 p. ills: 54 foto s. Hardcover, linnen met bandversiering. Enige roestvlekjes, verder goed. [ID# 2430] 14,00
329 GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. van. De komende staatkundige beslissing inzake Nederlandsch-Indie. Voordracht gehouden voor de Besturenconferentie van de Federatie van Christelijk-Historische Jongerengroepen op zaterdag 28 Januari 1928. Blommendaal, s-Gravenhage, 1928. 30p., Met inleiding J. Th. Visser. Softcover, cahier, geniet. Goed. [ID# 9374] 6,00
330 HAAN, J.C. / P.J. de WINTER (eds). Nederlanders over de zeeën de Haan, Utrecht, 1940. 351p., Richly illustr. .Hardcover, large/thick folio, ornam. half-cloth with gilt lettering. Good to very good. *350 years Dutch colonial and expedition shipping. [ID# 8336] 22,00
331 HAGEMAN, Jzn, J. Handleiding tot de kennis der Geschiedenis, Aardrijkskunde, Fabelleer en Tijdrekenkunde van Java. (2 volumes). Lange & Co., Batavia, 1852. 1e druk. 2 delen: xxxix, 280; x, 397 p. Ills. Grote uitslaande gedetaïlleerde kaart van Java, met grenzen der Residentiën en Regentschappen. Formaat 50x20 cm. Fraaie groene halfleren band met rood leren goud beletterd titelschild op de rug. Leren hoeken op de platten voor en achter. Zeer goed. *zeldzaam. [ID# 6438] 490,00
332 HANDELINGEN. Handelingen van de Christelijk Ethische Partij in Nederlandsch-Indië. Batavia, 1918/'25. ca. 900 p. Compleet met uitnodigingen, ledenlijsten, penningmeestersverslagen, voorstellen. etc. Geb. * zeldzaam. [ID# 5915] 650,00
333 HANNA, Willard A. Bung Karno's Indonesia. A collection of 25 reports written for the American Universities Field Staff. AUFS, New York, 1961. ca. 225p., b/Ww photos, map. Hardcover, large 8vo, cloth. Good. [ID# 7968] 15,00
334 HARRISON, Brian. Zuidoost-Azie. Een beknopte geschiedenis. De Spieghel, Amsterdam, 1954. First Dutch ed., 285p. maps, index, bibliogr. Hardcover, 8vo, orig. cloth, with dustjacket. Good. [ID# 8413] 8,00
335 HARTHOORN, A.J. (e.a.) Waar de velden wit zijn. Schetsen van Oost-Soemba. Gouda, Ý1952. 109 p. Ills. (24 ingeplake originele foto's) tekeningen in de tekst, kaarten. Folio.Geb. [ID# 2467] 68,00
336 HASLACH, Robert D. Nishi No Kaze, Hare. Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan. Van Kampen, Weesp, 1985. 224 p. Ills: 16 foto's, kaarten. Met bibliografie. Softcover, 8vo. Goed exemplaar. [ID# 5924] 10,00
337 HATTA, Mohammad. Indonesië vrij. Perhimpoenan Genan Indonesia, Den Haag, 1928. 87 p. Onuitgesproken, aan de rechtbank overgelegde, rede ter verdediging van de 'Perhimpoenan Indonesia' naar aanleiding van het proces tegen de Indonesische studenten. Met een voorwoord van Edo Fimmen. Softcover, gr. 8vo, gebrocheerd. Binding stevig, omslag iets beschadigd aan rugzijde, verder goed (zeldzaam). [ID# 2476] 65,00
338 HATTA, Mohammad. Mohammad Hatta, Indonesian Patriot: Memoirs. Gunung Agung, Singapore, 1981. xiv, 319 p. Ills, index. Edited by C.L.M. Penders, M.A. Ph.D., Department of History, University of Queensland. Softcover, 8vo. ISBN 9971927047. Very good. [ID# 9687] 28,00
339 HEATH, S. Burton (e.a.). Laatste getuigenis. Amsterdam, 1949. 32 p. ills. krt. Tien artikelen van Amerikaanse journalisten over situatie in Indonesië. Zij kwamen allen om bij het neerstorten van hun vliegtuig de 'Franeker' op weg van Batavia naar de V.S. [ID# 2482] 5,00
340 HEEKEREN, C. van. Batavia seint: Berlijn. Duitsers geïnterneerd in Nederlands Indië; Transporten naar Bombay; De Van Imhoff vergaat; Duitsers veroveren Nias; Duitsers onder Japanners.. Bert Bakker, Den Haag, 1967. 384 p. Dutch text. ills, extensive bibliography. Hardcover, 8vo, orig. cloth. First blank fly leaf missing, some sporadic markings in margins of 7 pages, otherwise a good copy. [ID# 8676] 12,00
341 HEEKEREN, H.R. van. The Stone Age of Indonesia. Nijhoff, Den Haag, 1972. Second revised edition with a contribution by R.P. Sujono. xix, 248 pp., ills: in-text illustrations and 105 b/w photos, maps. Softcover, large 8vo, ISBN 9024713005. Good unmarked copy. [ID# 9558] 27,00
342 HEEMSKERK, Greetje / Murk SALVERDA e.a. (Red.). Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azie, 1770-1830. Veen, Amsterdam, 1992. Schrijversprentenboek nr. 32. 167 pp, ills. Softcover, groot 8vo (18 x 24 cm) , gebrocheerd. Zeer goed.*Reizen van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830 [ID# 9498] 15,00
343 HEERES, J.E. De 'Consideratien' van Van Imhoff. Leiden, 1912. pp. 441-621. [ID# 2494] 9,00
344 HEIJBOER, P. Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude Indië in het nieuwe Indonesië. Haarlem, 1980. 144 p. ills. Hardcover,Geb.* Old photographs compared with the situation in 1980. VG. [ID# 2498] 18,00
345 HELDERS, G.Ph. [Minister van Zaken Overzee]. Begroting van Nederlands Nieuw Guinea. Den Haag, 1959. 60p. Folio-formaat, originele losbladige uitgave voor de 2e Kamer Zitting 1958-1959 -- 5124. Lichte gebruikssporen omslagpagina, verder goed. [ID# 9695] 55,00
346 HELSDINGEN, W.H. van. / H. HOOGENBERK. Daar werd wat groots verricht. Nederlandsch-Indie in de 20ste eeuw. Elsevier, Amsterdam, 1941. 528 p. Ills: 4 kleurenplaten van Hofker en vele zwart/wit afbeeldingen. Hardcover, groot 8vo, linnen met goudopdruk. Goed tot zeer goed. [Hofker platen: Vrouw in Djokjakarta; Chineesche Poort in de Benedenstad van Batavia; Bapak Degoer, Bali; Groentenverkooper op de Pasar te Buitenzorg]. [ID# 2513] 16,00
347 HELSDINGEN, W.H. van. / H. HOOGENBERK. Daar werd wat groots verricht. Nederlandsch-Indie in de XXste eeuw. Elsevier, Amsterdam, 1941. 528 p. Ills: vele zwart/wit afbeeldingen [deze uitgave is zonder kleurplaten]. Hardcover, groot 8vo, halflinnen, met goudopdruk. Goed. [ID# 7948] 9,00
348 HELSDINGEN, W.H. van. / H. HOOGENBERK. Hecht verbonden in lief en leed. Voortzetting van Daar werd wat groots verricht. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1946. vii, 374 p., ills, plates., Large 8vo (25 cm)., original half-cloth. Good copy. [ID# 7947] 10,00
349 HERING, B. Kabar Seberang Sulating Mpahilindo. Nomor Peringatan 11 Maret 1966-11 Maret 1986. Townsville, 1986. 258 p. Maps. softcover. Texts in English. [ID# 4998] 10,00
350 HERING, B. Mr. Ir. H.J. Kiewiet de Jonge and the Indonesian Nationalist Movement of the 1920's and early 1930's. n.p, 1992. 91 pp. ills: b/w photos, index. Monograph No. 21, Centre for South East Studies, James Cook Univerity, North Queensland. Softcover, 8vo. ISBN 0864430787. Good. [ID# 2522] 16,00
351 HODENPIJL, GIJSBERTI A.K.A. De onderwerping van Pangeran Adipati Anoem, alias Soenan Mas, aan den hooge Regeering te Batavia op den 6den September 1708. Den Haag, 1922. pp.385-402. (Bijdragen KITLV. Deel 78). [ID# 4871] 5,00
352 HOKKE, C. Opkomst en ondergang van onze Gouvernementsmarine. Leidsche UitgeversMij, Leiden, 1950. 168 p. Ills: zwart/wit foto's, schetskaarten. Met register van scheepsnamen en technische bijzonderheden. Ranglijst van Gezaghebbers, Officieren en Werktuigkundigen begin 1942. Hardcover, 8vo, linnen met goudbelettering. Goed. [ID# 6212] 25,00
353 HOLLAND-INDIË HANDELSVEREENIGING BANDOENG. Adresboek van Bandoeng. Mei 1941. Bandoeng, 1941. 254 p. Adresboek met ca. 20.000 namen en adressen. Vele advertenties. Lijst van adverteerders en 'Enkele adressen van Indonesische zakenlieden'. Fotocopie. * Na een vrijwel mislukte poging te komen tot een Adresboek van Bandoeng in de jaren 1921, is dit het eerste geslaagde en voor wat betreft de Nederlandse tijd tevens laatste, en zeldzaam grote. [ID# 6353] 65,00
354 HOOGERWERF, E. Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) 1932 -1987 Zoetermeer, 1997. 477 p. Ills. plattegr. krtn. Met bijlagen, Ringkasan, Summary, bronnen en literatuur, lijst van opgenomen geografische kaarten, lijst van gebruikte afkortingen, verklaring van Indonesische woorden, register van persoonsnamen. Diss. [ID# 2594] 16,00
355 HOOGERWERF, Evert-Jan. Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. KITLV, Leiden, 1990. xv, 249 p., geannoteerde bibliografie. Ingenaaid. Als nieuw. [ID# 7806] 9,00
356 HOOGSTRAATEN, M.G. Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië tussen 1596 en 1950. Zutphen, 1986. 119 p. Ills., kaarten en plattegronden. Softcover. *Mooi ex.*. [ID# 2596] 9,00
357 HOOIJER, G. B. De verlaten posten in Groot-Atjeh. G.Kolff & Co, Batavia, 1897. 54 p. text and 24 large photographic plates [sumatra, atjeh]. Softcover, 4to oblong (39x29 cm), original wrs. Some browing to cover, minor traces of use. Good. [ID# 7704] 150,00
358 HOOP, A.N.J. THOMASSEN à THUESSINK van der. Door de lucht naar Indië. Eerste vlucht. Scheltens & Giltay, Amsterdam, 1925. 1e druk. 342 p. ills. 38 kaarten en 112 foto's. Met overzicht van de vlucht; lijst der afbeeldingen; lijst der kaartjes en schetsen; index van aardrijkskundige namen. Grt 8vo, Hardcover, linnen band met goudopdruk. Lichte randslijtage, verder goed. [ID# 2602] 34,00
359 HOOP, A.N.J. van der. Door de lucht naar Indië. Eerste vlucht. Scheltens & Giltay, Amsterdam, 1926. 2e druk. 342 p. ills. 38 kaarten en 112 foto's. Met overzicht van de vlucht; lijst der afbeeldingen; lijst der kaartjes en schetsen; index van aardrijkskundige namen. Hardcover, linnen band, grt 8vo. Goed. [ID# 9102] 30,00
360 HORSTING, L.H.C. Pawiro. Zwerftochten door Indie.. Kolff & Co, Batavia/Leiden, 1924. [1e druk]. 321 p. Ills: zwart/wit foto's, schetskaarten. Hardcover, dik 8vo, linnen. Enige gebruikssporen. Goed. Zeldzaam. o.a. Bataklanden, Bali, Lombok, Celebes. [ID# 9608] 22,00
361 HORSTING, L.H.C. Uit het land van Kruyt. Wat Midden-Celebes ons hollanders leeren kan. A.C. Nix, Bandoeng, 1932. xiv, 214 p. Ills. zwart/wit foto's. Hardcover, gr. 8vo, geill. linnen. Goed. Fraai exemplaar. [ID# 5876] 24,00
362 HUGHES, John. Indonesian upheaval. McKay, New York, 1967. First ed., 304 p., index. Harcover, cloth, ex-library copy, stamps. Good. [ID# 7260] 6,00
363 HUGHES, John. Omwenteling in Indonesië. Nederland s Boekhuis, Tilburg, 1968. Nederland s Boekhuis. 297p., kaart. Hardcover, orig. linnen, met stofomslag. Conditie: Zeer Goed/Goed. *Standaardwerk over de coup van 1965 die leidde tot het aftreden van Soekarno. [ID# 8189] 10,00
364 HUGH-JONES, Stephen. Machten van Azië. India, Pakistan, China, Japan en Indonesië in de 20ste eeuw. Keesing, Amsterdam, 1972. 158p., ills, kaarten. Softcover, 8vo. ISBN 9060831306. Goed exemplaar. *Zeldzaam. [ID# 8185] 15,00
365 HUIZINGA, Leonard. Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis, 1900-1975. Hagemeijer, Naarden, 1975. 236p. met platen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Hagemeijer Group, Naarden. Hardcover. Met stofomslag. [Kroniek van een Koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis (Hagemeyer) 1900-1975. o.a. Ned. Indië, Nw. Guinea (NIGIMY)]. [ID# 6999] 15,00
366 HUNINK, Maria. Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesia. 1949-1952. Amsterdam, 1984. 96 p. Ills. [ID# 2628] 5,00
367 IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG. Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische Onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations. Sijthoff, Alphen a/d Rijn, 1980. 403 p. Dutch text. Ills, bibliography, index, English summary. Softcover, 8vo. ISBN 9021825627. Good to very good. [ID# 9181] 10,00
368 IDEMA, Mr. H.A. Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch - Indië. 1891 - 1918. Nijhoff, Den Haag, 1924. 380 p. Met register. Hardcover, gr. 8vo, linnen met goudopdruk. Goed. [ID# 2634] 15,00
369 IJZERMAN, J.W. Het aantal hofreizen van Rijklof van Goens. Leiden, 1928. Uit: Bijdragen TLVNI 1912, pp. 246-251. [ID# 2640] 3,00
370 INDONESISCHE VOORLICHTINGS DIENST. Indonesia. Den Haag, 1957. Indon. bulletin. no. 3, 4, 5, 6 (1957) 92 p. [ID# 2653] 16,00
371 JACOBS, Els M. Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. Walburg Pers, Amsterdam, 1991. 96 p., with many illustrations (several in colours). Softcover, 4to. In Dutch. Fine. [ID# 7749] 12,00
372 JACOBS, Hans / ROELANDS, Jan. Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederlands-Indië-Indonesië. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1970. 256 p. ills. met lit.lijst en register. Softcover/paperback, 8vo. Goed. [ID# 2671] 9,00
373 JAGT, M.B. van der. Memoires van M.B. van der Jagt. Oud-Gouverneur van Soerakarta. Leopolds, Den Haag, 1955. 383 p. ills. Hardcover, orig. linnen band met goudopdruk, groot 8vo. Goed+ [ID# 2675] 14,00
374 JANSEN SCHOONHOVEN, E. Nederland en het anti-kolonialisme. Den Haag, 1955. Overdruk uit Wending, December 1955. [ID# 9525] 5,00
375 JANSEN, D. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van Jhr. D.F. van Alphen tot 1816. Westervoort, 2001. 255 p. Ills. foto's en kaarten. Bronnen en persoonsregeister. Geb. * Biografie van Van Alphen en zijn verblijf in Nederlands Indië vooral de Oosthoek van Java, zijn werk aldaar. Zijn journaal 1808-1809 (Batavia, De kaap, Baltimore, Europa.). [ID# 6501] 18,00
376 JANSEN, Gerard. De andere helft. Geloof en gebruiken van onze Oostersche stadgenooten. (Medan). Kohler, Medan, 1934. 118 p. Ills. en vignetten. Softcover, ingenaaid, groot 8vo. *Godsdiensten, Tempels, Kasten, Kleeding, Eigennamen. etc. [ID# 2684] 18,00
377 JANSZ, P. Landontginning en evangelisatie op Java. Een voorstel aan de vrienden van het godsrijk. Hoveker, Amsterdam, 1874. iv, 116 pp. Softcover, 8vo, sewn. Good to very good. *Rare. [ID# 9619] 65,00
378 JAQUET, Dr. L.G.M. Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch Indië. Ad Donker, Rotterdam, 1978. 320 p., noten, bibl. Hardcover, groot 8vo, orig. linnen band (Met stofomslag). ISBN 9061001536. Goed. [ID# 2692] 14,00
379 JAQUET, Dr. L.G.M. Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. Nijhoff, Den Haag, 1982. x, 398 p. Ills. Bijlagen, lijst van geraadpleegde literatuur, lijst van geraadpleegde archieven, lijst van afkortingen, lijst van illustraties en fotoverantwoording, noten, pesonenregister, summary. Softcover, groot 8vo. ISBN 902479126X Goed/Good. [ID# 2693] 14,00
380 JASKI, CHR.J. Met de 'Kinderdijk' naar Java. 1884-1886.. Dieren, 1983. 58 p. Ills. Geb. (met geïllustreerd stofomslag).*Als nieuw. [ID# 2695] 10,00
381 JOEKES, Ir.L.V. Het gedeelte Batang-Weleri van den Grooten Postweg op Java. Den Haag, 1948. pp.413-428. Met uitslaande kaart. (Bijdragen KITLV. Dl. 104). [ID# 4869] 8,00
382 JOENOES, K. Kitab Peringatan 100 th. Geredja Kristen Indonesia Indramaju. 1858-1958. (Dengan buku Lampiran yang berisi Iklan). Indramaju, 1958. 51 hal. dengan foto-foto. Lampiran 26 Hal. [ID# 6235] 20,00
383 JONG, J.J.P. de. Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947. Boom, Meppel, 1988. 530 p., ills krtn. Pb. Goed exemplaar. [ISBN: 9060098382] [ID# 7828] 12,00
384 JONG, L. de. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 22 vols. out of 29: 1-3; 5 part 1; 7-13. Staatsuitgeverij, s-Gravenhage, 1969-1988. Numerous ills (plates + text ills), maps, lists of names, chronologies, references. Hardcover, orig. cloth, dustjackets. *Condition: fine.* This important set deals with the official history of the Netherlands in World War II. [ID# 2706] 195,00
385 JONG, L. de. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 (1e + 2e helft, mei 1940 - maart 1941). Nijhoff, Den Haag, 1972. 2 delen: xv, 495 pp. ; vii, pp 497-992. Ills: z/w fotos, kaarten, bronnen. Hardcover, gr. 8vo, linnen met stofomslag. Zeer goed. [ID# 8200] 28,00
386 JONG, L. de. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a (Nederlands-Indië I). Nijhoff, Leiden, 1984. vi, pp 561-1199. ills. Hardcover, gr. 8vo, linnen, met stofomslag. Zeer goed. [ID# 2707] 18,00
387 JONG, L. de. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11b (Nederlands-Indië II), Nijhoff, Leiden, 1985. viii, 507pp. ills. Hardcover, gr. 8vo, linnen, met stofomslag. Zeer goed. [ID# 9654] 18,00
388 JONGE, Jhr Mr. K.J. de / M.L. van DEVENTER. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgesproken stukken uit het oud-koloniaal archief. Alphabetisch register, bewerkt door J.W.G. van Haarst. Nijhoff, s-Gravenhage, 1888. 130 p. Hardcover, 8vo, halflinnen met gemarmerde platten. Goed. [ID# 7847] 30,00
389 JONGELEEN, J.A. (e.a.). Pergilah kamoe. Gaat dan heen. Geschiedenis zending der Geref. kerken. tot 1959. Chr.Geref. Kerken, Dordrecht, 1960. 249 pp., ills: z/w fotos, uitsl. kaart Noord-Celebes. Hardcover, gr. 8vo, kunstleer. Goed+. [ID# 2711] 8,00
390 JONGELING, M.C. Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indië. 1906-1942 Arnhem, 1966. 371 p. met ringkasan, summary, noten, bijlagen en register. [ID# 2712] 20,00
391 JONKMAN, mr. J.A. Het oude Nederlands Indië. Memoires. Van Gorcum, Assen, 1971. 316 p. 1e druk. Hardcover, octavo, linnen. Met stofomslag. Goed ex. [ID# 7138] 19,00
392 JONKMAN, mr. J.A. Nederland en Indonesië, beide vrij. Memoires. Van Gorcum, Assen, 1971. 298 p. 1e druk. Hardcover, octavo, linnen, met stofomslag. Goed+ [ID# 7139] 20,00
393 JOUSTRA, M. Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk. Minangkabau Instituut, Leiden, n.d. [ca. 1922]. viii, 248 p. +16 illustraties (z/w foto's) en gekleurde vouwkaart achterin. Met register van inlandse woorden. Softcover, ingenaaid, 8vo, origineel omslag. Goed. [ID# 4741] 45,00
394 JUYNBOLL, Dr. H.H. Vertaling van Sarga XVII van het Oudjavaansche Ramayana. Den Haag, 1928. pp.608-624 (KITLV. No. 84). [ID# 4814] 5,00
395 KAAM, B. van. Ambon door de eeuwen. In den Toren/Anthos, Baarn, 1977. 158 p. Ills. Softcover, kl. 8vo. ISBN 9060744896. [ID# 2732] 11,00
396 KADT, J. de. De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen van Oorschot, Amsterdam, 1949. 205p., Softcover. *Goed exemplaar. [ID# 7882] 12,00
397 KADT, J. de. Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen. van Oorschot, Amsterdam, 1978. 199 p. Softcover, 8vo, gebrocheerd. ISBN: 9028204628. Vervolg op: Politieke herinneringen van een randfiguur. *Goed tot zeer goed. [ID# 9554] 8,00
398 KALFF, S. De Loffelycke Compagnie. Historisch overzicht der O.I. Compagnie. Meulenhoff, Amsterdam, 1916. 121p., zw/w ills en ingeplakte zw/w plaatjes. Hardcover, orig. ornam. linnen. Goed exemplaar. [ID# 8292] 22,00
399 KAMERBEEK, L. (e.a.). Indië in Den Haag. Portret van een verlofganger. Den Haag, 1982. 40 p. Ills. foto's, plattegronden, kaarten. Met bibliografie. Origineel omslag. *Uitgave ter begeleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Haagse Gemeente Museum van juni-november 1982. [ID# 5849] 10,00
400 KAMERLING, R.N.J. De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Ned. Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.. Franeker, 1982. 368 p. geïll. + krt. , Hardcover met stofomslag. (diss). Goed exemplaar. [ID# 2737] 11,00
401 KAMERLING, R.N.J. (Red). Indonesië toen en nu. Intermediair, Amsterdam, 1980. 304 p. Ills. met noten. Softcover, groot 8vo, gebrocheerd. *Goed [met bijdragen van: Paul van't Veer, C. van Dijk, D.C. Mulder, P. Boomgaard, R. de Bruin, e.a.] [ID# 7651] 11,00
402 KAMP, A.F. (e.a.). De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960 N.V. Billiton Maatschappij. Den Haag, 1960. 296 p. ills: meer dan 140 z/w fotos, kaart. Hardcover, 4to, orig. linnen band Zeer goed exemplaar. [ID# 2304] 16,00
403 KAULBACH, Victoria. Opstand in Lhong. Centraal Venster, Amsterdam, 1979. 138 p. ills. + kaart en woordenlijst. (naar gegevens van Controleur van Waardenburg ten tijde van de opstand in Atjeh). Softcover, 8vo. ISBN 9070113112. Lichte gebruikssporen, verder goed. [ID# 4064] 9,00
404 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. Angkatan Perang. Sewindu. Djakarta, 1953. 56 p. ills. Softcover, 4to, geniet (origineel omslag). Enige slijtage rug, enige gebruikssporen, verder goed *rijk geïllustreerde uitgave t.g.v.8-jarig bestaan van de Indonesische strijdkrachten. o.a. Dagorder van Soekarno. Inleiding; Mr. Iwa Kusumasumantri. Djend. Major T.B. Simatupang: Delapan Tahun Pertahanan, Inleiding; Mr. Iwa Kusumasumantri. Djend. Major T.B. Simatupang: Delapan Tahun Pertahanan, dll. artikel. [ID# 2775] 30,00
405 KERN, R.A. De Islam in Indonesië. Den Haag, 1947. 120 p. Ills.Geb. Met origineel stofomslag. [ID# 7545] 10,00
406 KERSTEN, ALBERT. E. Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Londen mei 1940-mei 1941. Den Haag, 1976. xxiii, 312 p. Frontisp. foto, index van personen. etc. (belangwekkende Indië gedeelten, o.a. Vaderlandse Club, Soerabaia, Lid Commissie. econ. onderhandelingen met Japan, adviseur Welter in Londen. Softcover. [ID# 2790] 14,00
407 KERTONEGORO, Madi. The Spirit Journey to Bali Aga, Tenganan Pegringsingan. Ubud, 1986. xi, 146 p. ills. with foldout diagrams and photos, References, Glossary. Colour foldout. [ID# 2792] 14,00
408 KESTEREN, C.E van. De Nisero-quaestie en de Gouverneur-Generaal Loudon. De Bussy, Amsterdam, 1884. 94p., xx. Met bijlagen. Analyse van de Nisero Perkara affaire en de rol van Gouverneur Generaal Loudon. Softcover, origineel omslag, rug recent met linnen verstevigd, randen omslag iets gerafeld. Verder goed. *zeldzaam*. [ID# 6545] 75,00
409 KEULS, Yvonne. Herdenking 15 augustus 2003. Den Haag, 2003. 4 p. Rede uitgesproken in het Congresgebouw. *Als nieuw*. [ID# 6249] 3,00
410 KIELSTRA, E.B. Indisch Nederland. Geschiedkundige schetsen. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1910. vii, 381p., ill. 8vo. hardcover, orig. cloth. Good copy. [ID# 7990] 18,00
411 KIELSTRA, E.B. De Indische Archipel. Geschiedkundige schetsen. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1917. 323 p. Hardcover, 8vo, linnen met goudbelettering. Goed. [ID# 2798] 30,00
412 KIES, Ch. Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Ned.Indië. Deventer, 1946. 62 p. [ID# 2800] 5,00
413 KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd). Servire, Den Haag, ca.1955. 168 p., with ca.50 ills. Hardcover, orig. cloth. Gilt lettered spine. [ID# 8389] 12,00
414 KLERCK, E.S. de. De Java-oorlog van 1825-30. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (4 out of 6 vols). Landsdrukkerij/Nijhoff, Batavia/s Hage, 1904-1909. Vol 3-6. Vol 3: 703p., col. folding map. Vol 4: 890p., col. folding map. Vol 5: 758p., col. fold. map; Vol 6: 475p, col. fold. map. Hardcover, half cloth, 18x27cm. Text clean binding, fairly tight. Normal traces of use, vol 3. some spine and edge wear, water stain on upper margin, map with small tear. Vol 5 hinges somewhat loose, board edges chipped, small tear in cover page. Otherwise a good set. [ID# 8156] 795,00
415 KOCH, D.M.G. Het Rijk Overzee. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Amsterdam, ±1950. pp. 535-587. Ills. [ID# 2830] 11,00
416 KOCH, D.M.G. Om de vrijheid. De Nationalistische beweging in Indonesië. Djakarta, 1950. 160 p. met register. [ID# 2831] 30,00
417 KOCH, D.M.G. Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië. Van Hoeve, Den Haag, 1956. viii, 285 p. Met namenregister. Hardcover, groot 8vo (16,5x25cm), linnen band (met stofomslag). Goed. *Memoires van de journalist en politieke analist D.M.G. Koch, wiens loopbaan zich grotendeels in Nederlandsch-Indië afspeelde [Buur PD 1857]. [ID# 2832] 10,00
418 KOCH, D.M.G. Batig slot. Figuren uit het oude Indië. Amsterdam, 1960. viii, 212 p. Ills. (17 portretten) Geb. (met origineel stofomslag).*Met een tengeleide van Prof.Dr.I. Samkalden. [ID# 2829] 25,00
419 KOL, H. van. Onze kolonieën. Uitvoerig reisverhaal. 2 vols. Sijthoff, Leiden, 1903. 826+(2) pp. With 5 maps (incl. 3 fold.), numerous photographs. Large 8to. Hardcover. Half cloth. 1 fold. map loose, some wear on edges. Some damage to corners and bottom spine of volume 2. [ID# 7848] 55,00
420 KOL, H. van. Welk nut trekt Nederland van zijn kolonien? Overdruk uit: De Indische Gids, Juli/Augustus-aflevering, 1907. De Bussy, Amsterdam, 1907. 61 p. Softcover, ingenaaid, 8vo. Voormalig bibliotheek-exemplaar, met gebruikelijke stempeltjes. Rug verstevigd met linnen, gebruikssporen omslag, tekstpagina's zonder onderstrepingen of notities. Goed. Zeldzaam. [ID# 9021] 36,00
421 KONING, J. (Red.). De Kloetramp van 20 mei 1919. Met een voorwoord van J. Coert, Resident van Kediri. Soerabaia, 1919. Uitg. Soerabaiasch Handelsblad. 227 p. Rijk geillustr. met fotos genomen op de dag na de eruptie. [keloet, kelut, vulkaan, uitbarsting]. Hardcover, 4to, orig. h-linnen band, rug recent, randen iets gesleten, lichte roestvlekjes op paginas, verder goed. Bijgevoegd Typoscript (8 p).:"Schryven gericht aan de deelnemers van de excursie naar de Kloet georganiseerd door het ingenieurscongres, Mei 1920". [ID# 5873] 65,00
422 KOTTERER, J.C.W. Herinneringen aan Indië. Deel 1 t/m 3. Zon en Schild, Amersfoort, n.d. [ca. 1991-1993]. Complete set van 3delen: 59 p. Ills.; 63 p. |Ills; 51 p. Ills. Softcover, 8vo, geniet. Goed+. [ID# 7526] 15,00
423 KRAEMER, Dr. H. De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl. H.J. Paris, Amsterdam, 1933. 141 p. met bibliografie. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Roestvlekjes. Goed. [ID# 2866] 7,00
424 KRAEMER, Prof. H. / ADRIANI, A.E. I. Dr.N. Adriani. Schets van leven en arbeid. II. Dr. N. Adriani zoals wij hem zien uit zijn brieven. Amsterdam, 1935. 220 p. met 8 platen tussen de tekst. Geb. [ID# 2867] 7,00
425 KREUTZER, Ruud. The Madiun affair of 1948: Internal struggle in Indonesia's Nationalist Movement. UVA, Amsterdam, 1984. University of Amsterdam, ZZOA Working Paper No. 35. 24pp., folio, orig. wrappers. Stappled. Good. [ID# 8208] 7,00
426 KROM, N.J. Het oude Java en zijn kunst. De erven F. Bohn, Haarlem, 1923. 218 p. + 8 platen. Hardcover, klein 8vo, orig. linnen band (iets verschoten). Goed. [ID# 2884] 12,00
427 KROM, N.J. Gouverneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. van Kampen, Amsterdam, 1941. 170 p. Ills. 10 afbeeldingen. Bibliografie en index van persoonsnamen. Hardcover, orig. half-linnen met goudbelettering op rug. Goed tot zeer goed. [ID# 5608] 10,00
428 K'TUT TANTRI. Revolt in Paradise. New York, 1960. viii, 308 p.FIRST. With sketch map and maps on endpapers. Original cloth and dustwrappers. Nice * The true-life adventure of a Western woman who found happiness in Bali, then stayed on in Indonesia to help in the struggle for freedom and became known Surabaya Sue. [ID# 6710] 20,00
429 KUHR, E.L.M. Schetsen uit Borneo s Westerafdeeling. KITLV, Leiden, [1896] 1995. Reprinted from: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, part 46 and 47. [Leiden, 1896]. 92 p., 1 map, 5 b/w ills. Softcover, 8vo. Very good [ID# 9330] 15,00
430 KUIJK, Otto / B. van VEEN. Soekarno tabeh. Becht/van Dischoeck, Amsterdam, n.d. 191 p. rijk geïllustreerd met z/w fotos. Paperback, 8vo. Goed. [ID# 2899] 6,00
431 KUYK, Otto J. / Anton C. VELDKAMP. Weerzien met Indonesië. van Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1963. 192 p. Met ills: z/w fotos. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Omslag iets gebruind. Goed. [ID# 2906] 7,00
432 LAMSTER, J.C. Java. Deel 1 en Deel 2. Droste, Haarlem, 1934 - 1936. Plaatsjesalbum, 2 delen: 98, 99p. Tekst door Lamster. Ills: gekleurde plaatjes en teekeningen in de tekst door G.S. Fernhout. . Complete set. Hardcover, halflinnen, 4to. Enige roestvlekjes, verder goed. *2 vols: 98, 99p. 2 color frontisps., 144 col. tipped-in illustrations and plates, over 80 text-ills, all by G.S. Fernhout. Hardcover, half-cloth, 4to. Some foxing, otherwise good. [ID# 2926] 59,00
433 LAMSTER, J.C. J.B. van Heutsz Amsterdam, 1945. 185 p. ills. krt. Geb. (stofomslag). [ID# 2925] 7,00
434 LAMSTER, J.C. J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909. P.N. van Kampen, Amsterdam, n.d. [ca. 1946]. 312 p., ills, krt. Gebaseerd op de correspondentie van Van Heutsz. Hardcover, orig. half-linnen band. Zeer goed. [ID# 7307] 8,00
435 LANG, Carl. Album van Buitenzorg. Een souvenir aan de Residentie van Insulinde. Buitenzorg, ca.1888. Album met 24 genummerde fotografische afbeeldingen van Paleis van de G.G. en de Botanische Tuin, Gezichten van Buitenzorg en omstreken. Residentiekantoor, Societeitsgebouw, Hotel du Chemin de Fer, Album with 24 numbered and mounted photographic views. A separate printed (Dutch and French) leaflet briefly describes each plate and view. In the original publisher's portfolio: gold, black and blind-blocked red cloth, large folio. Very good. [ID# 6500] 1650,00
436 LAP, B.C.W. Selamat Djalan. Varen naar de Oost. Kosmos, Amsterdam, 1980. Uitgave Maritiem Museum Prins Hendrik. 79 p. ills. literatuurlijst en summary. Softcover, kl. 8vo, geniet. Goed. [ID# 2931] 8,00
437 LECHNER, Jan. Uit de verte. Een jeugd in Indie 1927-1946. KITLV, Leiden, 2004. 151 p., ills: b/w photogr. Text in Dutch. Softcover, sewn, 8vo. As new. [ID# 9331] 20,00
438 LEGGE, J.D. Sukarno. A political biography. Penguin., 1973. Pelican Books - Political leaders of the Twentieth Century. 431p. Softcover, orig. wrappers. ISBN: 0140214097. Good copy. [ID# 7962] 10,00
439 LEKKERKERKER, C. Land en volk van Sumatra. Brill, Leiden, 1916. 368 p., 32 platen, 1 uitv. kaart, 4 andere ills. Hardcover, groot 8vo, linnen met goudbelettering. Fraai exemplaar. [ID# 7258] 45,00
440 LEKKERKERKER, C. Drieërlei visie op het Balische Zendingsvraagstuk.. Den Haag, 1933. 16 p. Softcover, 8vo, geniet. Goed. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift No. 4, 22ste Jaargang. (Aangeboden door het Bali Instituut). Gebruind. Goed. [ID# 2949] 5,00
441 LEKKERKERKER, C. Land en volk van Java. Wolters, Groningen, 1938. viii, 772 p. Eerste deel. (verder niet verschenen). Inleiding en algemeene beschrijving. Met register. Met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen. Hardcover, orig. linnen band. Goed. [ID# 2952] 34,00
442 LEMEI, W.C. De organische rijkseenheid. Nederland-Indonesië. Adi Poestaka, Den Haag, 1931. 47 p. sodtcover, 8vo, gebrocheerd.. Omslag wat verschoten, enige gebruikssporen. Verder goed ex. Uitgave van de Stichting Nederlandsch-Indonesich Verbond. [ID# 7197] 10,00
443 LEUR, J.C. van. Indonesian Trade and Society. Essays in Asian social and economic history. van Hoeve, The Hague/Bandung, 1955. xix, 465 p. Maps in rear pocket +maps on endpapers. Extensive notes and bibliography. Original cloth, with dustjacket. FINE. [ID# 5872] 30,00
444 LEWIS, Reba. Indonesia. troubled paradise. New York, ± 1959. 192 p. ills Geb. [ID# 2961] 7,00
445 LIEM JWAN DJIE. De distribueerende tusschenhandel der Chineezen op Java. Nijhoff, Den Haag, 1952. viii, 104 p. Met noten en bibliografie. Softcover, 8vo. Diss. *Voor de VOC, onder de VOC, concurrentie, de uitschakeling, mogelijkheden tot verbetering, vooruitzichten. Goed. [ID# 5586] 20,00
446 LINDEN, Dr. J. van der. Den Javanen een Javaan. (zendeling J. Wilhelm van Poerworedjo, 1883 - 1892). Hoenderloo, 1947. Lichtstralen, jrg 48, 2e afl. 30 pp. Softcover, kl. 8vo. geniet. Goed. [ID# 2973] 5,00
447 LINTUM, C. te. Nederland en de Indiën in de laatste kwart eeuw. Thieme, Zutphen, 1923. 349 pp. With numerous portraits. Hardcover, tall 8vo, orig. gilt lettered cloth (with some trace of use). Nice unmarked copy. Good. [ID# 9004] 12,00
448 LOOHUIS, Dr. J.G. De verhouding tusschen den Tropischen Landbouwgordel en de Industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het Koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-Azië. Hilversum, 1931. 420 p. Met Synopsis (in English) Literatuuropgave. (Diss.). Softcover, groot 8vo, gebrocheerd. Ex-biblioth. exemplaar met stempeltje op omslag. Goed. [ID# 2986] 25,00
449 LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. Het Instituut van opvoeding voor jonge jufvrouwen te Batavia. n.p., 1944. Uit: Cultureel Indië, 6e jrg, jan/apr. 1944, pp.85-93 Ills. Softcover, folio. Goed. [ID# 9150] 5,00
450 LUBIS, Mochtar. Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.(Voorw. Moh. Hatta). Sijthoff, Alphen a.d. Rijn, 1979. 207 p., rijk geillustreerd in kleur en z/w, bibliografie, registers. Hardcover, groot folio (22x31cm). ISBN 9021823683. Goed. [ID# 2996] 16,00
451 LUBIS, Mochtar. Het land onder de zon. Het Indonesië van nu. Sijthoff, Alphen a/d Rijn, 1981. 208p., rijk geïllustreerd. Hardcover, folio, linnen band. Naam op schutblad, uitgeknipte tekst binnenflap stofomslag geplakt op schutblad. Goed. [ID# 2997] 14,00
452 LUBIS, Mochtar. Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië. (Voorw. Moh. Hatta). Sijthoff, Utrecht, 1992. 207 p., rijk geillustreerd in kleur en z/w, bibliografie, registers. Softcover, groot folio (22x31cm), ISBN 9061134528. Goed tot zeer goed. [ID# 9559] 15,00
453 LUBIS, Mochtar. Het land onder de zon. Baarn, n.d. 207p. Folio [ID# 6985] 10,00
454 MARZUKI ARIFIN S.E. Peristiwa 15 januari 1974. Fakta, analisa lengkap dan latar belakang. [Events 15 January 1974. Facts, full analysis and background]. Publishing House Indonesia, Jakarta, 1974. 396pp, (12). text in Indonesian. ills: numerous b/w photos of the january 1974 events, political cartoons. Incl. press releases, communiqués, etc. Softcover/paperback, sm. 8vo. Minor traces of use. Good. [ID# 9502] 16,00
455 MASANOBU TSUJI. Singapore: The Japanese version. London, 1966. Mayflower-Dell Paperback. 285 p., map, index. Good. [ID# 7287] 10,00
456 MEIJER RANNEFT, dr. J.W. Rechtvaardigheid voor Indië. Indië in den maalstroom. Leiter-Nypels, Maastricht, ca. 1945. 34 p. Geniet cahier, enkele grafieken. Stempel, verder goed ex. [ID# 7193] 15,00
457 MEIJER RANNEFT, dr. J.W. De weg voor Indië. Elsevier, Amsterdam, n.d. [1945]. 67pp. Softcover, kl. 8vo, gebrocheerd. iets gebruind. Goed. *Over het nationalisme in Nederlands-Indonesische conflict, waarin de auteur het 'Indische' standpunt over de onafhankelijkheid van Indonesie bepleit. [ID# 9676] 5,00
458 MEIJER, Ir. H. De Deli Spoorweg-Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. Zutphen, 1987. 152 p. Ills. Numerous bl/white photographs.With glossary, bibliography and index. Original cloth and illustr, dustjacket. *mint copy*. [ID# 5091] 25,00
459 MEIJERING, Ds. M. (e.a.) GEDENKBOEK. Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba.1901-1926. Kampen, 1926. 176 p. Ills., kaart.Voorwoord Dr.H. Colijn. Fraaie goudgestempelde band. [ID# 4969] 15,00
460 MEINSMA, J. J. Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen (2 volumes bound in one).. Joh. IJkema, Delft, 1872, 1873 & 1875. 1st Ed. Volume 1: (2), 354, (2) PP. Volume 2, part 1: (2), 254, XIV PP. Volume 2, Part 2: (2), 170, (2 errata) PP. Half calf, spine partly split, gilt title on spine. 22 x 14.2. Some colored pencil underlinings in text. * History of the Dutch possessions in the East Indies. [ID# 7705] 80,00
461 MEINSMA, J.J. [OLTHOF, W.L. (vert.)]. Babad Tanah Djawi. Javaansche Geschiedenis in proza. Lopende tot het jaar 1647 der Javaansche Jaartelling. Nijhoff, Den Haag, 1941. 280 p. Hardcover, orig. halflinnen band, iets gesleten bovenzijde rug en hoeken, enige roestvlekjes, verder goed. *In opdracht van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, naar de uitgave van J.J. Meinsma in het Nederlandsch vertaald door W.L. Olthof. [ID# 3249] 30,00
462 MELLEMA, Dr. R.L. De Islam in Indonesië (in het bijzonder op Java). Amsterdam, 1947. 52 p. ills. met register. Softcover, origineel omslag. [ID# 7540] 15,00
463 MERDEKA. Enam boeland Merdeka Djakarta, 1946. 124 pp. Indonesian text. Richly illustrated. Softcover, 23x29 cm. traces of use (small tears cover and some text pages, some damage to spine, some pages dog-eared. Otherwise good. *Rare *Special issue of the Indonesian newspaper Merdeka to conmemorate the first six-month after the unilateral proclamation of the independence by the Indonesian nationalists led by Sukarno. [ID# 6145] 85,00
464 MERENS, A. Een dienaer der Oost Indische Compagnie te Londen in 1629. Den Haag, 1942. 275 p. ills. Hardcover, orig. linnen band. (met opdr. en gesigneerd door de auteur). Goed. [ID# 3078] 9,00
465 MEULEN, D. van de. Het andere Christenvolk in Indonesie. Ivio, Amsterdam, 1980. AO-Reeks Nr. 1818. 20p. Ills: z/w fotos. Softcover, kl. 8vo (12x18cm). Zeer goed. [ID# 9663] 5,00
466 MEYER, D.H. Japan wint den oorlog!! Documenten over Java door D.H. Meyer, Assistent-Resident. Maastricht, 1946. 110p. Orig. decor. boards. o.a. over 3-A Beweging, Poetera-beweging, Djawa Hookookai of Perhimpoenan Kebaktian Rakjat, de feitelijke Onafhankelijkheidsverklaring, voorgeschiedenis van het bandietisme op Java. (Fraai exemplaar). [ID# 7029] 15,00
467 MEYER, J. de. De vaarwaters naar Soerabaja in den loop der tijden. Amsterdam, 1910. (KNAG 1910) pp. 35/64 en pp. 218/246. + 2 krt. [ID# 3085] 9,00
468 MEYER-TIMMERMANS-THIJSSEN, Ir. D. Twee Gouverneurs en een équipagemeester. In en om Malakka. 1778 - 1823. Bilthoven, 1991. 1e druk. 154 p. krtn. ills. en personen register. Geb. [ID# 3087] 16,00
469 MIDDENDORP, W. / J.A. VERDOORN / R.J. ISMAEL. Indonesië - Eerst weten - dan oordelen. Vrij Nederland, Amsterdam, 1946. Uitgegeven voor het Comité voor Actieve Democratie. 56 p. Softcover, 8vo, geniet. Goed. [ID# 2673] 9,00
470 MIERT, Hans van. Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1995. 424 p. Illustraties, kaart. Met bibliografie en registers. Hardcover, groot 8vo, linnen. Met stofomslag. Zeer goed/als nieuw. [ID# 3091] 20,00
471 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Indonesie in de Derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (tweede gedeelte, 5 april-18 mei 1949). Staatsdrukkerij, Den Haag, 1949. 36 p., softcover, grt 8vo. Iets gebruind, goed. [ID# 9322] 7,00
472 MOERMAN, J. Jz. In en om de Chineesche kamp. Weltevreden, 1932. 2e gewijzigde druk, 319 p., Ills. 21 platen, 1 in kleur, 2 kaarten en tekst Ills. Geb. met goudbelettering op de rug. Met orig. stofomslag. Dagelijks leven van Chinezen vooral in Batavia. *Standard work on Chinese in Indonesia especially in the Chinese quarter of Batavia. [ID# 5389] 75,00
473 MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Tjeenk Willink, Haarlem, 1927. 375 p. ill. Hardcover, 8vo, geb. Goed. [ID# 3114] 9,00
474 MOLLEMA, J.C. Een zedeprint van den ouden zeiltijd. Burgersdijk & Niermans, Leiden, 1942. 49p., Hardcover, orig. omslag. Goed. [ID# 8378] 10,00
475 MOLLEMA, J.C. De Nederlandse vlag op de wereldzeeën. Driemaal is scheepsrecht.. Scheltens & Giltay, Amsterdam, 1947. 360 p., b/w ills, 4 folding maps. Hardcover, large Folio, orig. cloth. Good to very good. *Dutch voyages in the Arctic. [ID# 8334] 20,00
476 MOLLEMA, J.C. De Nederlandse vlag op de wereldzeeën. Ontdekkingsreizen onzer voorouders. Scheltens & Giltay, Amsterdam, n.d. (ca. 1940). 320 p., b/w ills, folding maps. Hardcover, large Folio, orig. cloth, with dustjacket. Some foxing, otherwise good to very good. [ID# 8335] 20,00
477 MOLLEMA, J.C. De Nederlandse vlag op de wereldzeeën. De vlag in sjouw. Schipbreuk, muiterij en zeeroof. Scheltens & Giltay, Amsterdam, n.d. (ca. 1945). 319 p., b/w and colour ills, map. Hardcover, Folio, orig. gilt lettered black cloth. Good. [ID# 8333] 15,00
478 MOLLEMA, J.C. De Nederlandse vlag op de wereldzeeën. Met David Pietersz de Vries in de vier werelddelen. Scheltens & Giltay, Amsterdam, n.d. (ca. 1945). 304 p., b/w and colour ills, folding map. Hardcover, Folio, orig. gilt lettered black cloth. Some edge wear, otherwise good. [ID# 8332] 25,00
479 MOMMERSTEEG, Mr. J.A. Indonesië. Chronologisch Documentair Overzicht. Keesing, Amsterdam, 1947. 40 p. ills. Krtn. softcover, 8vo, geniet. Gebruind, gebruikssporen, verder goed. [ID# 3115] 7,00
480 MOOIJ, Dr. W. Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van gezondheid naar voormalig Nederlands - Indië.. Moesson, Den Haag, 1978. 71 p. ills. o.a. Tanah Merah in het verbanningsoord Boven Digoel; RAPWI arts in Bandoeng. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3118] 9,00
481 MOOK, H.J. van. Indonesië, Nederland en de wereld. De Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 255 p. geïll. Hardcover, kl. 8vo, linnen. Goed. [ID# 3120] 6,00
482 MORRIEN, J. Indonesië los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegen het Nederlands Kolonialisme. Amsterdam, 1982. 272 p. Ills. zwart/wit foto's. Met uitgebreid personenregister. softcover. *als nieuw* [ID# 7602] 25,00
483 MORRIEN, Joop. 'Aroen' Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland. Pegasus, Amsterdam, 1984. 159 p. ills, kaarten. Softcover, 8vo, gebrocheerd. *Zeer goed. [ID# 3127] 9,00
484 MOSSMAN, James. Opstand in het paradijs. Gottmer, Haarlem, 1961. 1e druk. 255 p. Met namen register, kaart op schutblad. Hardcover, linnen, 8vo. [ID# 3137] 7,00
485 MOZINGO, David. Chinese policy toward Indonesia, 1949-1967. Cornell University Press, Ithaca/London, 1976. 303p, Index, biblio. Hardcover, 8vo, green cloth, with dustjacket. Very Good. [ID# 7999] 18,00
486 MULDER, Niels. Individual and society in Java: A cultural analysis. Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 1989. 184 pp. With biblio., index of names. ISBN 9794201294. Paperback, sewn, 8vo. Good. [ID# 9429] 9,00
487 MULDER, Niels. Inside Indonesian Society: Cultural change in Java. Amsterdam, 1996. 240 p. With biblio., index of names, subject index, glossary. (new). [ID# 5634] 25,00
488 MULDERS, A. De Missie in Tropisch Nederland. Den Bosch, 1940. 242 p. (met krt.). [ID# 3143] 7,00
489 MUNNICK, O.M. de. Mijn ambtelijk verleden (1858-1894). Amsterdam, 1912. 419 p. Geb.. Ills. 28 afbeeldingen, zw./wit foto's. [ID# 6554] 30,00
490 N.A. Officieel erkende Armoede of wat er in 1923 staat te gebeuren in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1922. Uitg. Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren in Nederlandsch-Indië. 35 p. Softcover, 8vo, geniet. Goed. (zeldzaam). [ID# 1839] 28,00
491 N.A. Zeven jaar Republik Indonesia. Den Haag, 1952. Information Service Indonesia. 186p., ills. Softcover, 8vo. Clean, Fine copy. [ID# 8159] 10,00
492 N.A. 50 tahoen, 1898-1948. Noordhoff-Kolff, [Batavia], n.d. [1948]. 15 pp. Softcover, sm. 8vo, stapled. Some damage to cover, otherwise good. (Rare) [ID# 9545] 8,00
493 N.A. Een communistisch plan voor Indonesie. Het rapport -Aidit voor Peking. Stichting Vrede en Vrijheid, Den Haag., n.d. [ca 1964]. 16 p. Softcover, 8vo, geniet. Goed+ (zeldzaam). [ID# 9507] 12,00
494 N.A. [bewerkt door Marius DEKKER]. De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer. H.J. Paris, Amsterdam, 1965. 240 pp; illustraties. Hardcover, orig. linnen. Goed exemplaar. *Zynde een beknopt verhaal zyner ongelukken, hem overkomen als het eerstkomen in de Kroeg, vervolgens by de Nimphjes, en verdere gevallen, tot na Oostindiën en weder te rug , zijn huwelijk, het opzetten van een Pantjeshuis, Oudroest worden, en Wafelhuis, weder vertrek naar Indiën en retoer, zijn tweede huwelijk, en 't worden eener Schuitenvoerder, zijn ongeluk en vertrek voor de derde dog laatste keer na de Indién. [ID# 8311] 8,00
495 N.N. Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan. RVD, Batavia, 1947. Uitgave Regeerings Voorlichtingsdienst. 2 delen. Deel I: tekst: 116 pp [ongepagineerd] . Deel II: fotos. 78 pp. [ongepagineerd]. Beperkte oplage. Softcover, folio (21x33cm). Lichte gebruikssporen. Goed. 2 vol. (text and plate). folio, printed wraps, Text vol: 116pp., full-p. sketch-map, with chronology of events at end. Plate vol: 78pp with numerous b/w photos. Softcover, folio, stapled. Some traces of use to cover. Good. [ID# 6998] 32,00
496 N.N. Buitenzorg Scientific Centre T Boekhuis, Buitenzorg, 1948. 64 p. Ills. 26 black/white pendrawings. English text. With original printed wrappers. Oblong. Good. [ID# 6477] 25,00
497 N.N. Zeven lichten over Indië. n.p, ca. 1945. 23 p., Uitgave van de Stichting 'Indie in Nood, Geen uur te Verliezen!'. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 7189] 6,00
498 NABER, Johanna W.A. Onbetreden paden van ons koloniaal verleden, 1816-1873. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1938. 174 p. Ills. Foto's en tekeningen. Hardcover, geb. *Naar nog onuitgegeven familie-papieren: Nicolette Peronneau van Leyden s Herinneringen uit Indiën, 1817-1820; Familie-correspondentie van Christiaan Sepp, kapitein der Infanterie, gedetacheerd bij het Nederlandsch-Indisch Leger, 1863-1973. [ID# 5480] 15,00
499 NAEFF, F. Nederlands Indië, herinneringen aan een koloniaal verleden. Het Spectrum, Utrecht, 1978. 216 p. Ills.Veel zwart/wit foto's. Hardcover, orig. linnen. ISBN 9027493014. Zeer goed. *Naar nog onuitgegeven familie-papieren: Nicolette Peronneau van Leyden s Herinneringen uit Indiën, 1817-1820; Familie-correspondentie van Christiaan Sepp, kapitein der Infanterie, gedetacheerd bij het Nederlandsch-Indisch Leger, 1863-1973. [ID# 3163] 15,00
500 NAGELKERKE, Gerard A. The Chinese of Indonesia. A bibliography, 18th century-1981.. Leiden, 1982. Library of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology. xxi, 238 p. Index. Orig. wrp. Very good. [ID# 8011] 15,00
501 NATIONALE BOND TEGEN REVOLUTIE. De aanval der communistische Internationale op onze Koloniën. Communistische Propaganda in Indië. Rotterdam, n.d. Uitgave Bond tegen Revolutie. 16 p. Softcover, kl. 8vo, geniet. (zeldzaam). [ID# 3167] 14,00
502 NATSIR, M. Capita selecta. Penerbitan/ van Hoeve, Bandung/Den Haag, . 412 p. Hardcover with dj. Fine. Selected texts by M. Natsir in period 1936-1941. In bahasa Indonesia. Fine. Rare. [ID# 7818] 35,00
503 NATSIR, M. Capita selecta. Ojilio 2. Ideal, Djakarta, 1952. 87p. Softcover, orig. wrps. Good. [ID# 7819] 15,00
504 NEEB, C.J. / W.E. ASBEEK BRUSSE (Eds). Naar Lombok. F. Fuhri, Soerabaia, 1897. 285pp. 135 platen met fraaie z/w fotos. Hardcover, groot 4to (25x32cm). Binding stevig. Gebruikssporen, omslag beschadigd, randen tekstpagina's iets gerafeld, verder goed. Zeldzaam. *Algemene beschrijving van het eiland Lombok en haar bevolking en informatie over de Nederlandse militaire expeditie tegen de vorst van Lombok in 1896. Fotoplaten: landschap , architectuur en bevolking, inclusief kledij inheemse rangen en standen. [ID# 9642] 270,00
505 NEIJNDORFF, Frank. Een Indo in Holland. Indonet, Rotterdam, 1997. 183 p. Ills. (foto's). Softcover, 8vo. Goed. *gesigneerd exemplaar. [ID# 5573] 14,00
506 NIELSEN, A.K. Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Querido, Amsterdam, 1928. 233 p. 49 ills. Kaart. Frontisp. portret van Mads Lange, Vertaling Claudine Bienfait. Inleiding H.T. Damsté. Hardcover, fraaie linnen band met goudbelettering, groot 8vo. Goed/goed. *Reisindrukken in het spoor van de Deense koopman Mads Lange (1807-1856) die woonde, werkte en stierf op Bali en speciale banden onderhield zowel met het Nederlandse Gouvernement als de locale bevolking. [ID# 5866] 35,00
507 NORDER, J. Inleiding tot de Oude Geschiedenis van den Indischen Archipel. Leopold, Den Haag, 1948. 155 p. met afkortingenlijst en bibliografie. Hardcover, kl.8vo, origineel stofomslag. Goed. [ID# 3224] 7,00
508 NOREL, K. Anthony van Diemen, van bankroetier tot landvoogd. Zomer & Keunings, Wageningen, n.d. 155 p. ills. Hardcover, orig. ornamentale band. Goed. [ID# 3225] 5,00
509 NOTO SOEROTO. Nederland-Indonesië. Van overheersching naar zelfregeering. Adi-Poestaka, s-Gravenhage, 1931. xii, 159p. Hardcover, recent halflinnen met gemarmerde platten, orig. omslag op voorzijde. *Met opdracht van de auteur. Fraai exemplaar. [ID# 7945] 25,00
510 NOTOSUSANTO, Nugrono / Ismail SALEH. The coup attempt of the September 30 Movement in Indonesia. Pembingbing Masa, Djakarta, 1968. [iv], 249, 9 pp. Softcover, sewn, orig. wrs. Some browing to cover, occasional note in the text, otherwise good. *Historical analysis of the Coup of September 30, 1965. [ID# 9504] 26,00
511 OEY HONG LEE. Indonesian Government and Press during Guided Democracy. Zug, 1971. vii, 401 p. Thesis Amsterdam. With tables, footnotes, bibliography, Index, Index of names, Glosssary.Complete with "stellingen". With original wrappers.Nice copy. [ID# 5221] 25,00
512 OLIVIER Jzn, Johannes. Land- en zeetogten in Nederland's Indië en eenige Britsche etablissementen gedaan in de jaren 1817 tot 1826 (vol 1-3). C.G. Sulpke, Amsterdam, 1827. Vol. 1: xvi, 480p.; Vol 2: xvi, 455; Vol. 3: xvi, 429p. 8vo (13.5 x 23.3cm), calf-backed marbled boards. With engraved title pages (vignettes), 2 engraved frontisps. (1 large folded), and 1 large folded engraved map (handcoloured). Tiele, 816; Bastin/Brommer, pp. 314-315, N.225. Rare. [ID# 7760] 1310,00
513 ONS ZENDINGSBLAD. Ons Zendingsblad. Jaargang 1913, 12 afl. Jaargang 1914. 12 afl. Tilburg, 1913/'14. pp. 193 - 384. Veel foto's. Gebonden, 8vo, half-linnen met gemarmerde platten. Goed. *Zendingstijdschrift voor de Jeugd uitgegeven door den Zendingsraad. Met brieven en verhalen uit alle streken van Indië en Suriname. [ID# 6839] 15,00
514 OORSCHOT, H.J. van. De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië. van Hoeve, s-Gravenhage/Bandung, 1956. 146 p. bibliography, index. Dissertation on the development of industry in colonial Indonesia (1900-1955). Dutch text. Softcover, 8vo, orig. wraps, sewn. Good to very good copy. [ID# 9032] 14,00
515 OORTHUYS, Cas / A. de la COURT. Een staat in wording. Fotoreportage over het Indonesië van heden door Cas Oorthuys met tekst van Alb. de la Court. Contact, Amsterdam, ca. 1947. Ongepagineerd, (ca. 120p.), rijk geïllustreerd met z/w foto's. Hardcover, gr.8vo. Omslag iets verschoten, verder goed. [ID# 3261] 14,00
516 OOSTROM, Frits van. Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays. Amsterdam, 1998. 176 p. Ills. meest in kleur. Met bijdragen van verschillende auteurs oa.: Geert Mak; De eerste expeditie naar de Oost, Cees Fasseur: De Puputan., Vonhoff, 'Het edeler maaksel'. n.a.v. de Ondertekening van de Souvereiniteisoverdracht op 27 december 1949. [ID# 5009] 20,00
517 OUDEJANS, F. Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra. 1925-1975. Breda, 1975. 36 p. ills: z/w fotos. (t.g.v. het 50-jarig jubileum van de vestiging in Medan e.o. der zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth). Softcover, 8vo, geniet. Goed. [ID# 3275] 6,00
518 OVERDIJKINK, Dr. G.W. Het Indonesische probleem. Nieuwe feiten. Keizerskroon, Amsterdam, 1948. 206 p. Met index. Softcover. 8vo, gebrocheerd. Met stofomslag. Enige gebruikssporen stofomslag. Verder goed. *vervolg op: Het Indonesische probleem. De feiten. [ID# 7174] 10,00
519 Parlementaire Missie naar Nieuw-Guinea. Verslag van de Parlementaire Missie naar Nieuw-Guinea [1953]. Den Haag, 1954. 47p. + 38p. aan bijlagen (1 t/m 27). Folio-formaat, originele losbladige uitgave voor de 2e Kamer Zitting 1953-1954 -- 3364. Enige gebruikssporen omslagpagina, verder goed. *Zeldzaam. [ID# 6979] 55,00
520 Parlementaire Missie naar Nieuw-Guinea. Verslag van de Parlementaire Missie naar Nieuw-Guinea 1957.. Den Haag, 1958. 98p. Folio-formaat, originele losbladige uitgave. Iets gebruind. Goed. Uitgave voor de 2e Kamer Zitting 1957-1958 -- 5164. *zeldzaam. [ID# 9694] 55,00
521 PAULUS, J. (et al., eds.) Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Den Haag/Leiden, 1907/'40. 8 delen (incl. 4 supplement delen) + 2 Aanvullingen en wijzigingen 1939 en 1940. Ca. 6000 p. Originele uniforme banden. 2e druk. Pracht set van dit onovertroffen referentie werk. * Near mint uniform clothbound set of this unique, indispensable work on Indonesian History and Culture, featuring extensive biographies, bibliographies and articles. [ID# 6194] 750,00
522 PAWILOY, Drs. Sarita. Sejarah perjuangan angkatan 45 di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang, 1987. 400 p. folio. 2 maps. [ID# 3291] 34,00
523 PÉE, Dr. Julius. Multatuli en de zijnen, naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en illustraties. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1937. 1e druk. 459 pp, frontisp., ills: z/w foto's, naamregister. Hardcover, 8vo (13 x 20 cm), linnen. Bandontwerp door N. Douwes Dekker. Rug verschoten, goed+ [ID# 9496] 11,00
524 PENDERS, Chr. L.M. (ed.). Indonesia. Selected documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942 Univ of Queensland Press, St. Lucia, 1977. xi, 367p., glossary, index. Paperback Orig. wrappers. ISBN: 0702210293. Good. [ID# 7991] 32,00
525 PETRUS-BLUMBERGER, J.Th. De Nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Haarlem, 1931. 462 p. met zaakregister, ills. Hardcover, gr. 8vo. linnen. Gebruind/roestvlekjes. Goed. [ID# 3306] 54,00
526 PETRUS-BLUMBERGER, J.Th. De communistische beweging in Nederlandsch-Indië Tjeenk Willink, Haarlem, 1935. 2e herziene en bijgewerkte druk. viii + 212 p., ills, register. Softcover. Goed. [ID# 7182] 22,00
527 PIEKAAR, A.J. Atjeh en de oorlog met Japan. van Hoeve, Den Haag/Bandoeng, 1949. xv, 398 p. Ills. drawings. 6 folding maps in endpocket.With Bibliogr./index, Japanese glossary, list of Japanese internment camps. Hardcover, original h-cloth, with dustjacket. Very nice, unmarked copy. Fine/Fine*Author provides a thourough description of the political situation in Aceh, the rebellion against the Dutch & Japan at the time of the Japanese occupation, and the role of Aceh at the beginning of Indonesia s struggle for independence. [ID# 5881] 115,00
528 PIJPER, Dr.A.M. de Pearl Harbor, 50 jaar later. Herdenkingsuitgave. n.p., 1992. 63 p. Ills. Met chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de periode 7 december 1941 tot aan de capitulatie op 8 maart 1942. [ID# 3315] 6,00
529 PLATENATLAS NEDERLANDSCH-INDIË. Nederlandsch-Indië. Platenatlas met korten beschrijvenden tekst. G. Kolff & Co., Weltevreden, 1926. 176 p. Met 359 foto's. Met bijblad (32p.). Hardcover, folio (28x37 cm), orig. half-linnen. Fraai exemplaar. Zeer goed. [ID# 5235] 45,00
530 PLUVIER, J.M. Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie in de jaren 1930 tot 1942. Van Hoeve, Den Haag, 1953. x, 234 pp. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 9682] 12,00
531 PLUVIER, J.M. Het Indonesisch Nationalisme. Haarlem, 1973. 44 p. Met Ills. Softcover, originele omslag. Goed. [ID# 9252] 5,00
532 PLUVIER, J.M. Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden. SUN, Nijmegen, 1978. 381 p. met chronologie, afkortingen, personenregister en 4 landkaarten. ISBN 9061681316. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3320] 11,00
533 PLUVIER, J.M. Zuidoost-Azie. Een eeuw van onvervulde verwachtingen. Van Bonifacio tot Habibie. De Geus, Breda, 1999. 589 pp. ills, kaarten, chronologisch overzicht, literatuurlijst, register. Hardcover, 8vo, linnen. Met stofomslag. ISBN 9052267324. Als nieuw. [ID# 9683] 18,00
534 POELGEEST, L. van. Nederland en het Tribunaal van Tokio. Volkenrechtelijke polemiek en internationale politiek rond de berechting en gratiering van de Japanse oorlogsmisdadigers. Quint, Gouda, 1989. 169p. Ills: z/w fotos. Met noten, bibliografie en personen register. Softcover, 8vo, gebrocheerd. ISBN 9060006224. Goed+ [ID# 9457] 11,00
535 POEZE, Harry A. Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië (3 volumes). Nijhoff / Foris, The Hague/Dordrecht, 1982, 1983, 1988. Vol I: cxxv, 573p. isbn: 9024761875; Vol. 2: lxxvi, 544p. isbn: 9067650536 ; Vol. 3: xcv, 467p. isbn: 9067654477. Maps. Softcover, orig. wrps. Very good set. [ID# 8010] 98,00
536 POEZE, Harry A. e.a. In het land van de overheerser I: Indonesiërs in Nederland, 1600-1950. Foris, Dordrecht, 1986. ix, 398p. Ills, register. 4to, Orig.cloth with dustjacket. Very good/as new. [ID# 8000] 42,00
537 POLL, Max van (e.a.). Indonesië in het parlement, mei 1946. RVD, Den Haag, 1946. 82p. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Enige roestvlekjes, verder goed. [ID# 7096] 7,00
538 POLL, Max van. Indië en wij. Gooi en Sticht, Hilversum, 1938. 116 p. Softcover, 8vo. gebrocheerd. Goed. * Economie, Godsdienst en godsdiensten, Missie en Zending, Onoverbrugbare tegenstelling? Imperiale of Rijkssamenwerking? etc. [ID# 6505] 9,00
539 POLOMKA, Peter. Indonesia since Sukarno. Harmondsworth / Ringwood, 1971. Pelican / Penguin Books. 228 p., orig. wr, Paperback. Good. [ID# 7463] 9,00
540 POMPE, Kapitein. A. Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen.. S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1872. viii, 436 p. 2e vermeerderde dr. Geb. Groot 8vo, Leren rug (rug gerestaureerd), gemarmerde platten, wat los in de band, marge bovenrand titelpagina ontbreekt, tekstpagina's met aantekeningen in de marge. [ID# 3329] 48,00
541 PONDER, H.W. Java's pracht en praal. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1937. 328 p. ills. met register en lijst van illustraties. Hardcover, groot 8vo, linnen, met goudopdruk. Goed. [ID# 3330] 11,00
542 POS, Mary. Eens op Java en Sumatra. Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd. De Boekerij, Baarn, [1948]. 253 p. Ills: z/w foto. Hardcover, groot 8vo, halflinnen, geïllustreerd voorplat, met goudopdruk voor en op rugrijde. Goed+ [ID# 3331] 9,00
543 POTT, Dr.P.H. Willem Versteghen. Een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659. KITLV, Leiden, 1956. Nadruk van een artikel verschenen in Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkunkunde, deel 112, 1956, pp 355-382. Met kaart, ills. Goed. [ID# 9002] 6,00
544 PRAAG, S. van. Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde. Indonesië. Gulden Ster, Amsterdam, 1934. 537 p. Ills: 32 fotos. Hardcover, gr. 8vo, orig. linnen band, met goudbelettering. Goed. [ID# 5643] 28,00
545 PRAAG, S. van. Onrust op Java. Uit het leven van Dipanegara. Een historisch-literaire studie. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1947. 271 p. Ill. Frontispiece foto naar tekening van Bik. Met aantekeningen en nawoord. Hardcover, half-linnen, groot 8vo, Met origineel stofomslag. *Mooi ex. [ID# 5905] 18,00
546 PRANATA, SSP. Ki Hadjar Dewantara. Perintis Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia. Djakarta, 1959. 116 p. Ills. Black/white photographs. With introduction by Prof. Dr. Prijana. Original wrappers. [ID# 5494] 20,00
547 PRINS, J. Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië. Den Haag, 1954. 3e herziene druk. 172 p. Met bibliografie en index. Softcover. [ID# 7551] 15,00
548 QUINTUS, R.A. Jhr. Wat een goede couragie vermach. De Boer, Den Helder, 1944. 196 p. ills. Geb. Eén [no. 22] van de 25 genummerde luxe exx. op oud-Hollands papier van Gelder. Bandontwerp Nan Platvoet (perkament). *Orig. half vellum, orange cloth, gilt lettering spine and frontcover, untrimmed, good copy, on Dutch maritime history. [ID# 3360] 39,00
549 RADIO REPUBLIK INDONESIA. Warta. Gelombang 37 dan 134.2m. Th.1. 16 Juli 1947, No.5. Radio Republil Indonesia, Djakarta, 1947. 22 p. Ills. Softcover, large 8vo, with original wrappers. One of the very rare first Broadcasting Schedules of Radio Republik Indonesia. Contains also one page "The Voice of Free Indonesia" the Foreign Service of the Indonesian Broadcasting Centre, with Broadcast schedules in English, Dutch, French, Chinese, Hindoestani, Arabic. *Some browning, minor foxing to cover. Good. [ID# 6277] 65,00
550 RANDWIJCK, Mr.S.C. Graaf van. Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897 - 1942. (Set van 2 delen). Boekencentrum, Den Haag, 1980. 920 p. met kaart, literatuurlijst, register van persoonsnamen, register van aardrijkskundige namen, English summary Hardcover, groot 8vo, linnen met goudopdruk, stofomslagen. Zeer goed. [ID# 3369] 24,00
551 RAUWS, J. Midden Celebes. Bredee, Rotterdam, n.d. [1913]. Overdruk Lichtstralen op den Akker der Wereld, VI. [Jrg. 19]. 38 p. + krt. Ills. Enige gebruikssporen omslag. Goed. [ID# 3374] 5,00
552 RAUWS, J. (e.a.). Overzicht van het Zendingswerk in Nederlands Oost en west Indië, 1934/35, 1935/36, 1938/39, 1940/41 Oegstgeest, . 1934/35: 78p., 1935/36: 62p., 1938/39: 46p., 1940/41: 40 p. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3376] 18,00
553 Redaksi Suara Rahjat Indonesia Pilihan Lagu2 Revolusioner Indonesia 1. n.p, November 1972. 30 pp. Softcover, small 4to, stappled. 16 revolutionary songs from Indonesia. Some browing, otherwise good. [ID# 9648] 12,00
554 REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST. Indonesië in het parlement. Met een voorwoord van Max van Poll. Den Haag, 1946. 82 p. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Gebruind, enige roestvlekjes. Goed. [ID# 6425] 7,00
555 REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST. Tisna vertelt: Den Haag, ca.1947. 16 p. Ills. Softcover, Met origineel omslag. [ID# 4908] 5,00
556 RIEMENS, Joh. W.E. (samenstelling). Wat gebeurt er in Indonesie? Amsterdam, 1949. 3e druk. Uitgave van het Comité Vrede in Indonesie. Omslagtekening door Wim van Wieringen. 32 pp. Softcover, gr. 8vo, geniet. Inhoud: 1. Wat gebeurt er in Djokja? 2. Is er guerrilla? Is er verschroeide aarde? 3. Is de toestand onhoudbaar? 4. Handhaaft het Nederlandse leger zich door terreur? 5. Wat staat Nederland te wachten? 6. Een onafhankelijk onderzoek gevraagd en nog niet gekregen. 7. Een officier uit Djokja. 8. Geen pardon meer. [ID# 9477] 12,00
557 RIJNBERG, Theo F. 's Lands Plantentuin. Buitenzorg 1817-1992. Kebun Raya Indonesia, Bogor. Oskamp, Enschede, 1992. ix, 212 p. vele ills, met krtn. plattegr. Rijk geïllusteerd gedenkboek van de Plantentuin te Bogor, Indonesia. Hardcover, folio, geb. Zeer goed. [ID# 9278] 20,00
558 ROEDER, O.G. The smiling general. President Soeharto of Indonesia. Djakarta, 1970. x, 280 p. ills. with index. Hardcover, large 8vo, cloth, with dustwrs. Good. [ID# 3415] 14,00
559 ROEST, J.L.D. van der. Herinneringen uit den Zendingsarbeid op Halmaheira. Bredee, Rotterdam, n.d. 38 p. Ills. zwart wit foto's. Softcover, kl. 8vo. Goed. [ID# 7673] 9,00
560 ROIJEN, R. van. Een briefwisseling tussen Mr. C.L. Luzac en E. Lucas. 1838-'42.. n.p, n.d. pp. 238-334. [ID# 3424] 9,00
561 ROMEIN, Dr. J.M. / WERTHEIM, Dr. W.F. / RANDWIJK, H.M. Asia Bergolak. Setengah Abad sedjarah Asia dalam lebih dari 600 gambar. 1900 sampai sekarang. Djakarta/Amsterdam, 1954. 235 p. With more than 600 photographic plates. Boards. (spine damaged). [ID# 5603] 45,00
562 ROMEIN, Jan. In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken. Querido, Amsterdam, 1954. 214 p. ill: frontisp. Hardcover, 8vo, linnen. (met stofomslag). Goed. [ID# 3427] 8,00
563 RONDE TAFEL CONF. / KONPERENSI MEDJA BUNDAR / ROUND TABEL CONFERENCE. Redevoeringen gehouden t.g.v. de plechtige opening. Pidato-pidato jang diutjapkan pada pembukaan resmi. Speeches delivered at the Solemn opening The Hague, August 23, 1949. Den Haag, 1949. 83 p. Softcover, 8vo, original wrappers. Some pencil corrections. Good. (Rare). [ID# 5763] 20,00
564 RONKEL, Dr. Ph.S. van. Een Maleische afscheidsbrief van Raffles. Den Haag, 1946. pp.459-468. Met 2 foto's, facs.van de brief. (Bijdragen KITLV, Deel. 103). [ID# 4875] 6,00
565 ROO DE LA FAILLE, P. de. Iets over Oud Batavia. Batavia, 1919. 56 p. ills. Hardcover, groot 8vo. Gebruikssporen. *Ter herdenking aan Batavia's 300 jarig bestaan ten Paleize in hoofdlijnen voorgedragen in den vooravond van den 29en mei 1919 en uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* [ID# 9211] 20,00
566 ROSS, Robert / WINIUS, George, D. All of one Company. The VOC in biographical perspective. HES, Utrecht, 1986. 230 p. Ills. Notes. Bibliography. * Essays in Honour of Prof. M.A.P. Meilink-Rielofsz under the auspices of the Centre for the History of European expansion, Rijksuniversiteit Leiden. Contributions by: Leonard Blussé; C.G. Brouwer; Frank Lequin; F. S. Gaastra; M.E. van Opstall; P.J.A.N. van Rietbergen; Hugo K.S'Jacob; M.P.H. Roessingh; Christiaan J.A. Jörg; J.J. van Goor; J.J. Steur; Jaap de Moor. [ID# 6317] 12,00
567 RUSSEL-ROBERTS, Denis. Spotlight on Singapore. London, 1966. Tandem Books, 272 p., maps, ills., paperback. Good. [ID# 7288] 5,00
568 RUTGERS, F.L. Idenburg en de Sarekat Islam in 1913. Amsterdam, 1939. xii, 105 p. Met bibliografie en index. Thesis. *Policy of Dutch Governement under the Minister of Colonies Dr. Idenburg towards emerging Islam organizations in Indonesia*. [ID# 4454] 25,00
569 RUTGERS, Ir. S.J. Indonesie. Het koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. Pegasus, Amsterdam, 1947. xiv, 251p. Hardcover, 8vo, half-linnen. Goed ex. [ID# 7262] 10,00
570 RUTGERS, Ir. S.J. / A. HUBER. Indonesië. Pegasus, Amsterdam, 1937. 166 p., met ills, uitv. kaart. Hardcover, 8vo, linnen. Goed. .Een van de eerste Marxistische benaderingen van de geschiedenis van de Indonesische archipel. [ID# 7261] 15,00
571 SAHER, E.A. von. De versierende kunsten in Nederlandsch Oost Indië. Eenige Hindoe monumenten op Midden Java. de Erven F. Bohn, Haarlem, 1900. Fol. Tekstdeel. 95 p. + foto's. Platenatlas 20 platen. Compl. Geb. Inhoud: Tjandi Kali Bening, Tjandi Sari en Tjandi Ploasan, Prambanan, Tjandi Sewoe, Tjandi Paon, en Boroboedoer, Dieng Plateau. Beschadigd. Niet compleet. [ID# 3453] 110,00
572 SAID, Abi Hasan. Bumi Sriwijaya bersimbah darah. Perjuangan Rakyat semesta menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera. Djakarta, 1992. ix, 238 p. Profusily illustrated with black.white photographs and maps. Original wrappers. * The Indonesian struggle for Independence in South Sumatra. [ID# 6513] 25,00
573 SANDICK, R.A. van. Onze koloniën. (Serie monografieën). Baarn, 1913. 1. Ned Indië en de handel- 52 p. 2. Indische toestanden gezien door een inlander - R.S. Casajangan- 48 p. 3. Het leven v.d. Bestuursambt. i.h. binnenland - 44 p. 4. Serikat Islam - S.S.J. Ratu Langie - 34 p. 5. Suikernijverheid - Prinsen Geerligs - 40 p. [ID# 3460] 27,00
574 SARMA, D.S. (Terdjemahan: Soejono). Gandhi Sutra. Djakarta, 1951. 207 p. Origineel omslag. [ID# 6745] 5,00
575 SAUNDERS, J.M.L. Indië in stormtij. Actuele beschouwingen over de Rijkseenheid. van Hoeve, Deventer, 1942. 47 p., Softcover, 8vo. Gebrocheerd, goed. [ID# 7195] 15,00
576 SCHADEE, W.H.M. De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden. S.C. van Doesburgh, Leiden, 1920. 40pp., met voorwoord M. Joustra. Softcover, gr. 8vo. Omslag iets verschoten, lichte gebruikssporen. Goed. Een belangrijk artikel over de Nederlandse koloniale expansie in Batakland, Noord-Sumatra, Tapanoeli, Deli, Karo- en Timoerland, oostelijke sultanaten van Simeloengoen, Asahan en Bila. [ID# 9618] 24,00
577 SCHMIDT, H. In de greep van Soekarno. Achtergronden van een proces tegen een Nederlander. Sijthoff, Leiden, 1961. 255 p., ills (5 z/w foto's). Hardcover, 8vo, linnen band. Goed. [ID# 9212] 7,00
578 SCHRAVENDIJK-BERLAGE, Drs. G. van. Nederlands-Indië onder voogdij. Haarlem, 1971. 48 p. Ills. Met origineel omslag. [ID# 5435] 4,00
579 SCHREURS, P.G.H. Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius. Het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960. MSC, Tilburg, 1992. 328 p. ills. kaarten. Met bibliografie, personenregister, namenregister. Softcover, groot 8vo. Zeer goed. [ID# 3510] 20,00
580 SECRETARIAT GENERAL ROUND TABLE CONFERENCE. Round Table Conference. Results as accepted in the Second Meeting. Held on 2 november 1949 in the 'Ridderzaal' at The Hague.. The Hague, 1949. 126 p.; + 56 p. (Draft Constitution of the Republic of the United States of Indonesia). + errata leaf. map. Softcover, 8vo, sewn. Some traces of use. Good. [ID# 3527] 14,00
581 SEPP, D. Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën voor zoover verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Zevende vervolg (1926-1930). Nijhoff, s-Gravenhage, 1935. xxiv, 712p. (+ 8 p. aanvulling). Softcover. Goed. [Zeldzaam]. [ID# 7857] 55,00
582 SEVERIN, Tim. The Spice Islands voyage. In search of Wallace. Little Brown, London, 1997. viii, 267 p. Ills. Map. Hardcover, tall 8vo, cloth. With original dustwrappers. ISBN 0316881759. *As new. [ID# 3529] 20,00
583 SIMATUPANG, Djend. Maj. T.B. Laporan dari Banaran. Kisah pengalaman seorang Pradjurit selama Perang Kemerdekaan. Pernebit Sinar Harapan, , Djakarta, 1980. 251 p. Ill. ( foto2 ). Kulit asli, rentjana Baharuddin. Indonesian text. Softcover, 8vo. Minor edge wear, a few underlinings, otherwise good. Rare. [ID# 7692] 45,00
584 SITI, Marijam (samensteller). De Indonesische vrouw 1898-1948. Batavia, 1948. 31 p. tekst + platendeel met 60 p. foto's. Softcover, 8vo, ingenaaid. Goed. [ID# 6503] 35,00
585 SJAHRAZAD (Sjahrir). Indonesische overpeinzingen. De Bezige Bij, Amsterdam, 1946. 182 p. Softcover, paperback, origineel omslag (randen iets gerafeld, verder goed). [ID# 3538] 7,00
586 SJAHRIR, Soetan. Onze strijd. Vrij Nederland, Amsterdam, 1946. 1e druk. 35 p. Uitgegeven onder auspicien van de Perhimpoenan Indonesia. Softcover, 8vo, geniet. Goed. (zeldzaam) [ID# 3540] 9,00
587 SJAHRIR. Perdjoeangan Kita. Pertjetakan Repoeblik Indonesia, n.d. [ca. 1945?]. 42 pp. Softcover, small 8vo, stappled. Some browing, otherwise good+. [ID# 9647] 14,00
588 SLAMET, Mas. Japansche intrigues. De nasleep van de Japansche bezetting. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, ca. 1946. 16pp., ills: z/w foto's. Softcover/cahier, 8vo, geniet. Goed+. *Brochure over de nasleep van de Japanse bezetting van Indonesië en de invloed van Japan op Sukarno en de nationalistische Merdeka-beweging. [ID# 9610] 18,00
589 SLUIMERS, L. A method in the madness? Aanzetten tot een vergelijkende politicologische studie van de Japanse periode in Zuidoost-Azie. 1942-1945. Univ. van Amsterdam, Amsterdam, 1978. 280p., Softcover, Folio, orig. wrappers (slight discoloration). Good copy. Rare. [ID# 8017] 19,00
590 SLUYTERS & Co. Sluyters Monthly. East Indian Magazine, Vol.3 - Vol. 13 (1922-1931). Sluyters & Co., Batavia, 1922-31. Bound. Near Fine folio b/w plates, maps. Hardcover, folio, orig. gild-decorated cloth. [set of 10 volumes: 1500 Euro] Rare. *Profusely illustrated english-language magazine covering the Dutch East Indies and Southeast Asia. Articles on history, art and culture, landmarks, commerce, etc. Luxuriously printed and illustrated.* [ID# 7724] 1500,00
591 SMEETS, Henk C.M.I. Paters in de Oost. Brieven uit Indië 1859-1883. Walburg Pers, Zutphen, 2005. 112 p., ills. Orig. geïllustreerd omslag [ISBN 9057302918].* Als nieuw. [ID# 8087] 15,00
592 SMIT, C. Het akkoord van Linggadjati: uit het dagboek van Prof.Dr.Ir. W. Schermerhorn. Elsevier, Amsterdam, 1959. Elsevier, 1e druk. 264 p. Ills. Gebonden, 8vo. Goed exemplaar. [ID# 5243] 10,00
593 SMIT, H. Ondernemingsleven in Nederlands Indië (1929-1942). Buger-geïnterneerd (1942-1946). Sentimental Journey Indonesië (1977). Bennekom, 1980. 267 p. foto's, kaart, woordenlijst.Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3547] 20,00
594 SMIT, Mr. Dr. C. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van Prof. Dr.Ir. W. Schermerhorn als voorzitter der Commissie Generaal voor Nederlands - Indië. (20 september 1946 - 7 oktober 1947). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970. 2 delen. xxx, 956 p. Vele ills. met bijlagen; index van personen en alfabetische inhoudsopgave. Hardcover, 8vo, orig. linnen. Met stofomslag. Conditie: Goed. [ID# 3549] 25,00
595 SMIT, Mr. Dr. C. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van Prof. Dr.Ir. W. Schermerhorn als voorzitter der Commissie Generaal voor Nederlands - Indië. (20 september 1946 - 7 oktober 1947). Nederl. Historisch Genootschap, Utrecht, 1970. 2 delen. xxx, 956 p. Vele ills. met bijlagen; index van personen en alfabetische inhoudsopgave. Softcover. 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 8564] 24,00
596 SMULDERS, R.M. Een stem uit het veld. Herinneringen van de Ritmeester-Adjudant van generaal S.H. Spoor. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1988. 144 p. Ills. Softcover, groot 8vo. Goed+ [ID# 3551] 12,00
597 SNIJTSHEUVEL, Karel C. Onthullingen vanachter het Bamboegordijn. Neerlandia, Breda, n.d. [ca. 1958]. 160 p. ills: zw/w foto's. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3554] 12,00
598 SNOUCK-HURGRONJE, C. / GOBÉE, E. / ADRIAANSE, C. Nasihat - nasihat C. Snouck-Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jakarta, 1990. LXXV, xvii, 467 p. Dalam 3 jilid. (in 3 vols.). Original wrappers. Nice copies. [ID# 4966] 65,00
599 SOEGIH ARTO. Indonesia & I. Times Books International, Singapore, 1994. 247p., ills: b/w photographs, map. Softcover, pictorial wrapper. ISBN 9812045074. Very good. *An insider's account of 30 years of modern Indonesian history. [ID# 8370] 9,00
600 SOEKARNO. Tinggallah tenang dan tenteram. Pidato radio Presiden Soekarno pada tanggal 14 December 1949 dja, 20.00, dimuka tjorong Radio Republik Indonesia, Jogjakarta.. Kementerian Penerangan R.I, Jogjakarta., 1950. 69p. Softcover, orig. wrappers. Small stamp on front cover. Good copy. *Publication of President Soekarno's radio speech on 14 december 1949. Rare. [ID# 8190] 15,00
601 SOEROTO, Sitisoemandari. Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwen emancipatie. Franeker, 1977. 184 p. ills. (Vertaling en bewerking Dr. Cora Vrede-de Stuers). Softcover, 8vo. *Zeer goed. [ID# 3561] 10,00
602 SPAANS-VAN DER BIJL, T. Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959) rubberplanter op Sumatra. Veen, Amsterdam, 1991. 167 p. ills. Softcover, 8vo. ISBN 9020420526. Zeer goed. [ID# 3568] 9,00
603 SPOOR, Ronald (samenst.). Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896. De Engelbewaarder, Amsterdam, 1980. 200 p. Ills. Met bibliografie van Nederlandstalige artikelen. Met register. (De Engelbewaarder 19). *o.a. Cohens debuut 'Naar Indië', een filippica tegen het Nederlands-Indische leger uit het Groninger weekblad, radicale krant voor Nederland (1887). Softcover, 8vo, gebrocheerd. Lichte gebruikssporen omslag, verder goed ongemarkeerd exemplaar. [ID# 5495] 15,00
604 STAARGAARD, Ir. W.F. Oost en West in Nederlandsch-Indië. Haarlem, 1928. 82 p. [ID# 3591] 5,00
605 Staatsbladen Nederlandsch Indië 1942-1944. Wettelijke Regelingen betreffende het Staatsbestel van Nederlandsch-Indië, 1942-1944. Londen, 1945. 83 p. Uitgegeven in Maart, 1945. Softcover, 8vo, geniet. Goed. (zeldzaam). [ID# 3596] 16,00
606 STAPEL, Dr. F.W. Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië. van Stockum, Den Haag, 1941. 125 p. ills. Beknopte biografie van 64 Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië in de periode 1609 - 1936. Met 64 geschilderde portretten. Softcover, gebrocheerd. Goed. [ID# 9117] 18,00
607 STAPEL, Dr. F.W. / MARTIN, Hans. / HOOGENBERK, Dr. H. Indië schrijft zijn eigen geschiedenis. Elsevier, Amsterdam, 1943. 275 p. met ills. en kaarten. Hardcover, half-linnen. Goed. [ID# 3600] 7,00
608 STAPEL, F.W. Het Bongaais verdrag. Wolters, Den Haag, 1922. 247 p., iv (Stellingen), ill., krt. Dissertatie. Hardcover, orig. linnen band, met goudbelettering. Met opdracht: Aan mijn vrouw en gesigneerd. Fraai ex. [ID# 5878] 85,00
609 STAPEL, F.W. De Oost Indische Compagnie in Australie. Amsterdam, 1937. 160 p. ills. krt. Hardcover, orig. linnen band. goed. [ID# 6966] 7,00
610 STAPEL, F.W. De Oost Indische Compagnie in Australie. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1943. 160 p. ills. kaart. Hardcover, geb., orig. linnen. Rug iets verschoten, verder goed tot zeer goed. [ID# 3601] 7,00
611 STAPEL, F.W. (Ed.) Geschiedenis van Nederlandsch Indië. 5 delen. Joost van den Vondel, Amsterdam, 1938-1940. pp. 380; 488; 535; 406; 393. Geïllustreerd met talrijke platen. Hardcover, 4to, orig. bruin verguld linnen. Complete set. Goed tot zeer goed. [ID# 3602] 195,00
612 STAPEL, F.W. (ed.). Geschiedenis van Nederlandsch Indie. Complete set of 5 volumes. Joost van den Vondel, Amsterdam, 1938-1940. 1st ed. 5 vols: 380, 485 (3), 535, 406, 393 p. With numerous colour and b/w illustrations. Hardcover, thick folio, orig. cloth with gilt lettering on spine and gilt decoration on front. Very good/very good. [Standard work on the history of the Netherlands East Indies till the beginning of the 20st century]. [ID# 8462] 150,00
613 STEENIS-KRUSEMAN, M.J. van. Verwerkt Indisch verleden. Oegstgeest, 1990. 50 p. Memories by Mrs. M.J. van Steenis-Kruseman widow of Prof. Van Steenis reknown tropical naturalist. (1901-1986). Mrs. van Steenis writes about her life in colonial Indonesia., 1928-1950. Original wrappers with pen and ink drawing by Frida Holleman. Private publication. [ID# 6394] 22,00
614 STEINMETZ, Mr. C. Culturele gegevens uit familiepapieren. G.G. D.J. Eerens en zijn adjudant C.Ph. Steinmetz. Amsterdam, 1944. In: Cultureel Indië, 6e jaargang, Nov./Dec. 1944. pp. 34-48. ills. Goed. [ID# 3607] 5,00
615 STEMPELS, A. De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk. Arbeiderspers, Amsterdam, 1950. xi, 317pp, bijlagen. Hardcover, 8vo, linnen met goudbelettering. Met stofomslag. Goed+ [ID# 9418] 12,00
616 STIKKER, D.U. Memoires. Herinneringen uit de lange tijd waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis [met belangrijk deel over de 'Indonesische Tragedie']. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1966. xii, 359 p. ills, index, bibliogr. Hardcover, groot 8vo, orig. linnen (met stofomslag). Goed tot zeer goed exemplaar. [ID# 3614] 11,00
617 STUERS, Hubert Joseph Jean Lambert. De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1849/1850. First edition. cx, 240; (2) 264 p. Ills. 14 handcoloured and tinted litographed plates + 2 folding maps: Midden-Sumatra and Padang 2 volumes in one. Contemporary halfcloth. *VG. [ID# 6310] 950,00
618 STUTTERHEIM, Dr. F.W. De Hindus. Groningen, 1932. 114 p. ills. uitsl. krt. Geb. [ID# 3620] 11,00
619 SUCHTELEN, Jhr. B.C.C.M.M. van. De eenheidsgedachte bij 80 millioen Nederlandse rijksgenoten. Sijthoff, Leiden, 1945. 61p. Overdruk uit "Strijdend Nederland". Softcover, 8vo, gebrocheerd. Omslag gebruind, scheurtje achteromslag, stempeltje. Goed. [ID# 7036] 9,00
620 SUDIRO, Raden Pengalaman saya sekitar 17 Agustus 1945.. Yayasan Idayu, Jakarta, 1975. 44p. : ills., portrait on front. Softcover, stapled, 8vo. Good. [ID# 9362] 9,00
621 SUKARNO, Ir. Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de republiek Indonesië. Van Ditmar, Amsterdam, 1966. 262 p. Paperback, 8vo. Goed. [ID# 3628] 7,00
622 SUKARNO. Ilmu dan Perjuangan. Kumpulan Pidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Dalam Negri. Jakarta, 1984. 126 p. dengen daftar kata-kata asing dan tokoh penting; indeks. Dengan sampul asli. *baru* [ID# 7657] 20,00
623 SUKARNO. The privilege of youth. Blessing speech of H.E. President Sukarno at the opening of the Asian-African Students Conference, may 30, 1956. Bandung, ca. 1956. Issued by the National Preparatory Committee for the Asian-African Students Conference. 10p., ill. Large 8vo, orig. wrappers. Good. [ID# 8193] 8,00
624 SURYADINATA, Leo (editor). Political Thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1977: A Sourcebook. Singapore University Press, Singapore, 1979. xix, 251 pp. Hardcover, tall 8vo (17x26cm). Minor damage to dustjacket, otherwise very good. [ID# 9434] 33,00
625 SURYANINGRAT, S. Pangéran Ario Noto Dirodjo. (Levensschetsen van Vooraanstaande Indonesiërs). Hadi Poestaka, Amsterdam, 1920. 18 p. met portret. Omslag met koordje. [ID# 3633] 7,00
626 SWARTE, J.L. Spreekpunt 1971. 25 jaar VBZ en wat daaraan voorafging. Den Helder, 1971. 143 p. Ills. Geb. met stofomslag. (Uitgegeven door: Het Hoofdbestuur van de Vereniging voor Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht, VBZ). [ID# 3636] 11,00
627 SWELLENGREBEL, Dr. J.L. Een vorstenwijding op Bali Leiden, 1947. 27 p.+ platendeel 8 p. foto's en tekeningen. Naar materiaal verzameld in 1903 door de heer H.J.E.F Schwartz+. [ID# 6726] 10,00
628 TAS, Sal. De onderontwikkelde vrijheid. Indonesia toen en nu. Ten Have, Baarn, 1973. 355 p. Softcover, 8vo. ISBN 9025900704. Goed. [ID# 3651] 8,00
629 TASDIK. Motives for conversion in East Java since September 1965. Singapore, 1970. Foundation for Theological Education in South East Asia. , 41 p. Softcover, 8vo. Good. [ID# 9666] 8,00
630 TEITLER, Prof. Dr. G. Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië, 1914-1916. Nijhoff, Den Haag, 1986. 1e druk, 280 p. ills, grt 8vo. Bijlagen, index. Belangrijk politiek-historisch document. Gebonden, Ornamentaal en verguld linnen. Hoekje laatste pagina index en schutblad beschadigd, kaart ontbreekt. Verder zeer goed. [ID# 9465] 18,00
631 TERPSTRA, Dr. H. Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1940. 1e druk. 189 p. Ills. Foto's en kaarten. Hardcover, orig. half-linnen band. Goed. *VOC, reizen van Johann Verken, Elias Hesse en Martin Wintergerst, Goudmijn op Sumatra etc. [ID# 5582] 10,00
632 TERPSTRA, Dr. H. Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1944. 2e druk. 189 p. Ills. Foto's en kaarten. Hardcover, orig. half-linnen band. Goed. *VOC, reizen van Johann Verken, Elias Hesse en Martin Wintergerst, Goudmijn op Sumatra etc. [ID# 3659] 7,00
633 TERPSTRA, Dr. H. De Nederlanders in Voor-Indië. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1947. 205 p., ills, kaart. Hardcover, orig. half-linnen band met stofomslag. Goed tot zeer goed exemplaar. [ID# 7305] 9,00
634 TERPSTRA, Dr. H. Insulinde. Nederland's verleden in het Verre Oosten. van Hoeve, Den Haag, 1949. 176 p., ills, krt, Softcover. Goed. [ID# 7303] 8,00
635 TERPSTRA, Dr. H. Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1950. 203 p. met register van persoons-, plaats- en scheepsnamen. ills. Hardcover, orig. linnen band met goudbelettering op rug. Met stofomslag. Watervlek onderzijde tekstpagina's, enige gebruikssporen linnen omslag, verder goed. [ID# 9163] 10,00
636 TERPSTRA, Dr. H. Inheemse stemmen over het Compagniesbeleid in Voor-Indië en Ceylon. n.p, 1964. Overdruk (kopie) Tijdschrift v. Geschiedenis, pp. 288-306. [ID# 7223] 8,00
637 TERWOGT, W.A. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië. Hoorn, 1892. 633 p. Ills. 3 chromolitho portraits, 17 chromolitho plates and views, 1 coloured folding map. Original red cloth, gilt lettered in black embossed floral frame. Plates depict: Banda, Amboina, Ternate, Lebak, Makasser, Batavia, etc. * Very fine copy. No foxing nor brownings whatsoever. [ID# 6301] 150,00
638 TICHELMAN, F. (ed.) Socialisme in Indonesië. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, 1897-1917. Foris, Dordrecht, 1985. 1 ed. Vol. 1: 706 p. ills., large 8vo [Dutch]. Important historical work on early socialism in the Netherlands East Indies. Ornam. paperback. Fine copy. [ID# 7885] 32,00
639 TICHELMAN, G.L. Indische Nederlanders. Amsterdam, n.d. 16 p. Ills. Met origineel omslag. [ID# 6383] 5,00
640 Tjali Robinson, Lilan Ducelle, Rogier Boon. Indonesie nu.. Ivio, Amsterdam, 1980. AO-Reeks Nr. 1826. 20p. Ills: z/w fotos. Softcover, kl. 8vo (12x18cm). Goed+ [ID# 9664] 5,00
641 TRICHT, B. van. Levende Antiquiteiten in West Java. (De Badoejs). Batavia, 1929. Eerste gedeelte: De Badoejs, oa. Godsdienst, Historie, Legende, Traditie, Origine, Inrichting Badoej maatschappij, Ethnografie. Tweede gedeelte: Goenoeng Segara. 83 p. ills, krt, III p. Register. 4to. (Zeldzaam). [ID# 3715] 65,00
642 TRIMURTI, S.K. Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional. Idayu, Jakarta, 1980. 36 pp. ills: b/w fotos. Softcover, 8vo, stappled. Good. *Indonesian labor movement relations with the National Independence Movement. [ID# 9524] 7,00
643 UTRECHT, Ernst. Indonesië's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie. Van Gennep, Amsterdam, 1970. 208 p., paperback. 8vo. Goed. [ID# 3722] 5,00
644 UTRECHT, Ernst. Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk. 132 p., + 4. Met ills: z/w fotos, kaarten. Paperback. 8vo. ISBN 9060121511. Goed tot zeer goed. [ID# 9672] 7,00
645 VANDENBOSCH, Amry. The Dutch East Indies. University of California Press Berkeley, 1941. Second editon. xii, 446 p. With map and Index. Hardcover, 8vo, original cloth (sunned), foxing on endpapers. *overall a nice unmarked copy. [ID# 5580] 18,00
646 VANVUGT, Ewald. Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt. In de Knipscheer, Haarlem, 1988. 182 p. Ills. Met verantwoording, bibliografie en personenregister. Softcover, 8vo. *Als nieuw. [ID# 7625] 14,00
647 VANVUGT, Ewald. De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie. Jan Mets, Amsterdam, 1994. 136 pp. Ills. Met bibliografie, noten en personenregister. Softcover, gr. 8vo, gebrocheerd. ISBN 7899053301321. *Zeer goed.Beschrijving van de verovering van Lombok in 1894 en de kostbare oorlogsbuit die Nederland meenam en gedeeltelijk heeft teruggeven. [ID# 9605] 14,00
648 VATIKIOTIS, Michael R.J. Indonesian politics under Suharto. Routledge, London, 1993. Reprint. xix + 220 p, notes, index. Hardcover, 8vo, cloth, with dustjacket. ISBN 0415082803. Very good/Very good. [ID# 9269] 25,00
649 VEEN, Dr. H. van der. De Sa'dan-Toradja'sche jeugd en het Christendom. e.a. (Zaaiîng en Oogst No.2). Amsterdam, 1927. 16 p. ills. [ID# 3737] 5,00
650 VEEN, Pieter ter. Indonesie. Harmonie op de rand van een vulkaan. Kok, Kampen, 1995. Omkeer-reeks nr. 8. 109pp, ills. Softcover, gebrocheerd. ISBN 902422277x. Zeer goed. [ID# 9342] 9,00
651 VEER, Paul van t. Vriend en vijand in de kolonie. Enkele variaties op het thema der menselijke verhoudingen onder koloniale omstandigheden vooral in Nieuw-Guinea, Suriname, De Nederlandse Antillen, Indonesië en Nederland. Arbeiderspers, Amsterdam, 1956. 156 p. Hardcover, kl.8vo. Gebruikssporen op omslag (hoek- en rand slijtage), verder goed. [ID# 7352] 13,00
652 VEER, Paul van 't. Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. Arbeiderspers, Amsterdam, 1958. 217 p. Ills. Hardcover, 8vo, linnen. Goed. *Dirk van Hogendorp, Franz Wilhelm Junghuhn, van Hoëvell, Roorda van Eysinga, van Kol. [ID# 5421] 12,00
653 VEER, Paul van 't. Soekarno. Kruseman, Den Haag, 1964. 94 p. Hardcover, kl. 8vo, half-linnen. Stempeltje op schutblad. Goed. [ID# 3747] 6,00
654 VEER, Paul van 't. Soekarno. Kruseman, Den Haag, 1964. 94p., Dutch text. small 8vo, hardcover. [Kopstukken uit de twintigste eeuw 15. Goed exemplaar. ] Very good copy. [ID# 7961] 8,00
655 VEER, Paul van 't. Het leven van Multatuli. Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. 474 p., paperback. 8vo, Softcover. Zeer goed. [ID# 7996] 21,00
656 VEER, Paul van 't. Daendels. Maarschalk van Holland. Bussum, 1983. 222 p. ills. Met persoonsregister. Softcover. [ID# 3745] 12,00
657 VELDE, C.W.M. van de. Gezigten uit Neerlands Indië naar de natuur beschreven. Wever, Franeker, 1979. Facsimile heruitgave van oorspronkelijke 1873 uitgave door Frans Buffa en Zn te Amsterdam. 87 p., + ills: platen. Hardcover, folio, Half-linnen. Zeer goed. [ID# 8489] 65,00
658 Verbond van Indonesische Burgers. De plaats van Indonesië in het herbouwde Koninkrijk. Verbond van Indonesische Burgers,Leiden, 1945. 31p. Softcover, kl. 8vo, geniet. Goed. [ID# 7095] 12,00
659 VERDOORN, Dr. J.A. De zending en het Indonesisch Nationalisme. Amsterdam, 1945. xi, 104 p. Met een voorwoord van H. Kraemer; met aantekeningen en vertaling der citaten. Origineel omslag. [ID# 6286] 10,00
660 VERHOEVEN, Dr.F.R.J. De jonge jaren van de Harmonie.. n.p., ca.1939. 48 p. Ills. 2 kleurenplaten en 2 zwart wit. Kleurenplaat 1. De Harmonie in 1829.Waterverf van Joannes Henricus Scholten, Apostolisch Prefect in Nederlandsch-Indië. Kleurenplaat 2.De Harmonie in ca.1840 naar een tekening van C.W.M. van de Velde. [ID# 5199] 50,00
661 VETH, P.J. Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem, 1875/'82. viii, 672; xvi, 704; x, 1100 +verbeteringen & index vol. viii, 86 p. with 2 folding maps. Half calf. Gilt lettered /dec. spines. Fine complete set (with verbeteringen and index vol.) of this standard work on the subject. [ID# 5867] 290,00
662 VIERHOUT, M. Raden Adjeng Kartini. 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk. Oceanus, Den Haag, 1944. 191 p. Portret. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Enige gebruikssporen. Goed. [ID# 3792] 7,00
663 VISKER, D.A. Indische familienamen. Indisch Familie Archief, Den Haag, 1977. 1e druk, 124 p. Softcover. Goed exemplaar. *Een genealogische inleiding tot de kennis van de Europese geslachten uit het vroegere Nederlands-Indië; tevens een alfabetische Index van het Indisch Familie Archief*. [ID# 8383] 10,00
664 VISKER, D.A. Indische familienamen. Moesson, Den Haag, 1983. 1e druk, 199 p. Hardcover, gebonden, linnen. Zeer goed exemplaar. *Een genealogische inleiding tot de kennis van de Europese geslachten uit het vroegere Nederlands-Indië; tevens een alfabetische Index van het Indisch Familie Archief*. [ID# 8382] 16,00
665 VISSER SMITS, Dr.D. de Vrijmetselarij.: Geschiedenis, maatschappelijke betekenis en doel. van Dorp, Soerabaja, 1931. 318 p. met naamlijst der Vrijmetselaren in Nederl. Oost-Indie 1757 - 1929. Geb. in originele band. Goed ex. [ID# 7662] 75,00
666 VISSER, A. Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/Indonesië. Franeker, 1982. 192 p. Ills. kaartjes.Geb. Met origineel stofomslag. *o.a. Djokjakarta, Atjeh, Nias, Tapanoeli, Japanse kampen, Makassar, Andi Azis. [ID# 7569] 12,00
667 VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke Missie van Indonesië. 1511-1605. Amsterdam, 1925. 337 p. ills. en uitslaande kaart.. [ID# 6924] 20,00
668 VISSER, B.J.J. Onder de Compagnie. Geschiedenis der Katholieke Missie van Nederl.-Indië. 1606 - 1800. Kolff, Batavia, 1934. 256 p. ills. + nota's, kaart. Persoons- en plaatsenregister. Hardcover, gr. 8vo (19x25cm), linnen met goudopdruk. Ex-bibliotheekexemplaar met stempeltje. Lichte gebruikssporen. Goed. *zeldzaam [ID# 3797] 34,00
669 VITTACHI, Tarzie. The fall of Sukarno. A. Deutch, London, 1967. Mayflower-Dell paperback, First. 192p. orig. wrappers. Very little wear, pages browned, otherwise in very good condition. [ID# 8203] 8,00
670 VLASBLOM, Dirk. Papoea. Een geschiedenis. Metz & Schilt, Amsterdam, 2004. 671 p., Kaarten. Thick 8vo, Geb., linnen, met stofomslag. ISBN: 9053303995 *Als nieuw [ID# 8026] 34,00
671 VLEKKE, B.M.H. Nusantara.A History of the East Indian Archipelago. Cambridge, 1943. xv, 439 p. Ills. Photographs, maps. With chronological epitome and Index. Cloth. Good copy. [Bis: 3rd ed. 1945] [ID# 4383] 30,00
672 VLEKKE, B.M.H. Geschiedenis van den Indischen archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale Revolutie. J.J. Romen, Roermond, 1947. 526 p. ills, kaarten. Hardcover, 8vo, orig. half-linnen band met stofomslag. Goed. [ID# 3801] 14,00
673 VLOTEN, Dr. J. van. Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Deventer, 1874. 552 p. Geb. [ID# 3802] 30,00
674 VLUGT, E. van der. Azië in vlammen: het communisme in het oosten. Den Haag, 19512. xxviii, 299 p. Ills. zwart/wit platen en tekeningen+ kleurenkaarten. Met index. Geb.* Met gesigneerde opdracht" aan de Hoofdredactie Indische Courant voor Nederland, groot medestrijder voor de.... van in dit boek neergelegde ideën.". [ID# 6647] 15,00
675 VOCHTELOO, B. (regie). Drie Vara-produkties: 1945 Nederlandsch Indië / 1949 Indonesië / 1969 Achter het Nieuws. VARA, Hilversum, 1969. 109p. Softcover, klein 8vo. Goed. *Deze publikatie bevat de volledige teksten van de drie Achter het Nieuws uitzendingen over de gebeurtenissen tijdens de twee politionele akties in het voormalig Nederlands Indië. [ID# 8325] 12,00
676 VOGEL, J.Ph. The Indonesian Question Leiden, 1948. 18p. Softcover, 8vo, orig. wrapps. Good. [ID# 7035] 5,00
677 VOORLOPIGE FEDERALE REGERING VAN INDONESË. Naar de Nieuwe Rechtsorde in Indonesië. Bouwstoffen voor Federatie. Batavia, 1948. Uitgave Voorlopige Federale Regering van Indonesie. Deel I: 43+5 p. Deel 2: Bijlagen (Lampiran) 219 +4 p. Hardcover, 8vo, linnen. [ID# 4418] 27,00
678 VOS, H.B. Kratonkoetsen op Java. Amsterdam, 1986. 168 p. numeorus colour and b/w illustrations. With notes, bibl., summary and index. Original cloth and dustjacket. Very Good. *Detailed descriptions of Javanese kraton coaches and carriages*. [ID# 4397] 35,00
679 VREEDE, Mischa de. Nederlands Indië in de tweede wereldoorlog, 10 mei 1940 - 15 augustus 1945. Den Haag, 1980. Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. 70 p. Ills. Softcover, groot 8vo. gebrocheerd. ISBN 9090001603. Goed. [ID# 3826] 9,00
680 VRIJBURG, G.S. / e.a. Een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog. Samengesteld door G. S. Vrijburg.e.a.. Comite 15 Augustus 1970, Den Haag, 1970. 144 -xvi pp. richly illustrated commemorative book on the capitulation of Japan, and the ending of the second World War. A very good copy. Orig. Dw. Boards. Very Good/Good. 4to - over 9¾" - 12" tall. [ID# 7725] 15,00
681 WAL, S.L. van der / P.J. DROOGLEVER / M.J.B. SCHOUTEN (Eds). Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Vol 1 - 12. Nijhoff, s-Gravenhage, 1971-1985. First 12 volumes. Large thick 8vo. Orig. green cloth, gilt lettering on spine. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie. Very good. Rare [ID# 8471] 280,00
682 WAL, S.L. van der. Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Groningen, 1968. xi, xviii, 496 p. ills. compl. m. bijlagen en register van personen. Geb. met stofomslag. [ID# 3873] 15,00
683 WAL, S.L. van der. Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië. Franeker, 1977. 329 p. ills. Geb. (stofomslag) [ID# 3872] 20,00
684 WALDEN, Martha. Legende van een leven, over mensen die mijn leven licht en warmte schonken. Diepenveen, 1986. iii, 134 p. Ills. Met personenregister. Originele omslag.*Autobiografie van de actrice Martha Walden en later echtgenote van een zakenman op Java.Boeiend tijdsbeeld van de vorige eeuw. [ID# 4747] 15,00
685 WALL, V.I. van de. Oude Hollandse Buitenplaatsen van Batavia. Deventer, n.d. 174 p. met 83 afb. en 6 plattegronden. Geb. Mooi ex. [ID# 3879] 45,00
686 WEHL, David. The Birth of Indonesia. Allen & Unwin, London, 1948. v, 211 p. with maps. Original hardcover and original dustjacket (without dustjacket: Euro 19.00). [ID# 5635] 20,00
687 WEISS, Carl. Soekarno's duizend eilanden. Bruna, Utrecht, 1964. 278 p. Paperback, ingenaaid, 8vo. Lichte randslijtage, verder goed. [ID# 9029] 7,00
688 WENDING. Indonesië. Den Haag, 1949. pp 114-237. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Gebruikssporen omslag, verder goed. *Met bijdragen van Beerling, van Doorn, Hoekendijk, Katoppo, Kroeskamp, Locher, Nieuwenhuyze, e.a.. [ID# 3904] 7,00
689 WENDING. Oost-west nummer. Jaargang 14, No. 7. Den Haag, 1959. pp. 369-564. Met bijdragen van: Locher, van Leeuwen, Kraemer, Kramers, van Doorn, van Randwijck, e.a. [ID# 3905] 7,00
690 WENNEKES. Wim Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee en wat zij daar haalden. Amsterdam/Antwerpen, 1996. 472 p Ills (foto's en kaarten) Geb. Met stofomslag. *Als nieuw*. [ID# 7576] 45,00
691 WERTHEIM, W.F., Peter Dale Scott, e.a. Indonesië: De waarheid omtrent 1965. Suharto staat terecht. Amsterdam, 1985. Uitg. Stichting Indonesië Media. 35 p., Softcover. Goed. [ID# 7752] 10,00
692 WESSELING, H.L. Indie Verloren, Rampspoed Geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie. Bert Bakker, Amsterdam, 1988. 358p., ills. Softcover. Goed. [ID# 7801] 9,00
693 WESSELS, C. sj. (Lopes de Castanheda ). Een en dertig hoofdstukken uit het verloren gegane Livro IX van Lopes de Castanheda's "História do descobrimento e conquista da India pelos Portugueses'. Den Haag, 1929. 65 p. ill. 1e bladzij uit het handschrift. 4 p. Inleiding door Wessels gevolgd door de transcriptie van het Portugese handschrift (61 p). (Bijdrag KITLV 1929, dl 85. [ID# 5686] 20,00
694 WIEBES, C./ZEEMAN, B. Indonesische dagboeknotities van Dr. H.N. Boon. 1946-1949. Amsterdam, n.d. 228 p. ills. + noten, bibl. afk. en register.* als geen ander was deze politiek adviseur van Van Mook op het hoogste niveau betrokken bij de politieke ontwikkelingen rondom de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. [ID# 3940] 10,00
695 WIESSING, H.P.L. Bewegend Portret. Levensherinneringen. Moussault, Amsterdam, 1960. 536 p. Met portret, reg. Geb. *o.a. kinderjaren op Celebes, Madoera en Java, en vakantieverblijf van zes maanden in Batavia. [ID# 5484] 10,00
696 WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen voor genealogisch en historisch onderzoek naar personen of families in Indonesië. n.p., n.d. (ca. 1945). 35p., met voetnoten. gr. 8vo, geniet, softcover. Goed exemplaar. [ID# 8384] 9,00
697 WIJNEN, D.J. van. Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden. Regeerings Voorlichtings Dienst,Batavia, n.d. [1946]. 117 p. Geïll.. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 3949] 5,00
698 WILHEMINA / JULIANA. Koninklijke woorden over Nederland-Indonesië van Hare Majesteiten Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1950. 16 p. Softcover, 8vo, ingenaaid. *Goed. Inhoud: Rede Koningin Wilhelmina uitgesproken op 6 december 1942 voor Radio Oranje, Londen en op 3 februari 1948 te Hilversum. Rede Koninging Juliana op 23 december 1949 en op 27 december 1949 n.a.v. de Souvereiniteitsoverdracht. [ID# 3952] 5,00
699 WILK, L. van der. Bali-impressies. II. (Tropisch Nederland No. 19. 1932) pp. 291-295 ills. Nieuwenhuis, Prof. Dr. A.W. Nederland's roeping in Indië. XVII. Kenja Dajaks. ills. pp. 299 -304. Amsterdam, 1932. In: Tropisch Nederland, Jrg, IV, Nr. 19, 11 januari 1932. Tijdschr. ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indië. [ID# 3953] 9,00
700 WILLEMS, Wim (Red.). Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap. COMT, Leiden, 1990. 125 p. (3). Softcover, 8vo gebrocheerd. *Zeer goed [ID# 9326] 15,00
701 WILLIAMS, Maslyn. The Story of Indonesia. Angus & Robertson, London, 1976. 64 p., illustrated by Elaine Haxton, maps. Hardcover, illustrated boards, oblong. Very good. [ID# 8789] 8,00
702 WILMINK, W. Het autoverkeer ter Sumatras's westkust. n.p, 1931. KNAG 1931, pp. 753-760. [ID# 7220] 5,00
703 WORMSER, C.W. Wat Indië ontving en schonk. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1946. !e druk, 299 p. ills. Hardcover, [27,5x20,5 cm], Geb., orig. linnen. Goed tot zeer goed. [ID# 3985] 14,00
704 WORMSER, C.W. Frans Junghuhn. van Hoeve, Deventer, n.d.. 2e druk. 247 p. Hardcover, half-linnen, 8vo. [Serie: Bouwers van Indië, Een serie levensbeschrijvingen uitgegeven in opdracht van het Koloniaal instituut]. Buur 1449. Goed. [ID# 3981] 7,00
705 WORMSER, C.W. Frans Junghuhn. van Hoeve, Deventer, n.d. [ca. 1947]. 1e druk. 244 p. Hardcover, 8vo, half-linnen, met stofomslag. [Serie: Bouwers van Indië, Een serie levensbeschrijvingen uitgegeven in opdracht van het Koloniaal instituut]. Buur 1449. Goed+. [ID# 9162] 12,00
706 WOUDE, Johan van der. Coen. Consequent koopman. Leopold, Den Haag, 1937. 192 p. Hardcover, orig. linnen band met goudbelettering. Goed ex. [ID# 7297] 10,00
707 YAYASAN L.K.B. Inti Konsensus Nasional 1966. Laksanakan '45. Secara Murni & Konsekwen Jakarta, 1981. 20 pp. Softcover, 8vo. stapled. Good. [ID# 9522] 5,00
708 Yeow Choo Lak, Editor. East Asia Journal of Theology, Vol. 2, No. 2, October 1984 Singapore., 1984. pp 117-318. ISSN 0217-3859. Good. [ID# 3903] 7,00
709 ZADOKS-JOSEPHUS-JITTA, Dr. Annie. Medische pioniers der VOC. Amsterdam, 1946. Uit: Cult. Indië 1946. pp. 55-59 ills. Softcover, folio. Goed. [ID# 4011] 4,00
710 ZEE, D. van der. De SDAP en Indonesië. Amsterdam, 1929. 184 p. Geb. *Mooi ex.* [ID# 6218] 15,00
711 ZEE, Daan van der. Vermetel voorgeslacht. van Hoeve, Deventer, 1941. 192 p. Portr. krt. en tekeningen van G.P. Adolfs. Hardcover, 8vo, half-linnen (met stofomslag). Goed. [ID# 4013] 10,00
712 ZENTGRAAFF, H.C. / ABOE BAKAR. Aceh. Jakarta, 1983. xxv, 499 p. Ills. maps etc. daftar indeks. Dengan sampul asli. [ID# 7658] 30,00
713 ZIJLMANS, G.C. Eindstrijd en ondergang van de Indische Bestuursdienst. Het Corps Binnenl. Bestuur op Java 1945-1950. Amsterdam, 1985. 374 p., krt., geïll. + pers. en zakenregister. Geb. met stofomslag. Zeer goed. [ID# 4032] 18,00
714 ZWAAN, Jacob. Nederlands Indië. 1940-1946. Gouvernementeel Intermezzo. 1940-1942. Den Haag, n.d. 269p. Vele ills. Waaronder kleurafdrukken van affiches. Geb. (stofomslag). [ID# 4050] 30,00
715 ZWIER, Dr. W. Het verdrag van 1766 tusschen de O.I. Compagnie en den vorst van Kandi. Amsterdam, 1927. 93 p. met 2 kaarten. Tekst van het verdrag als appendix bijgevoegd. (Niet opengesneden ex.). [Opstand van de Maharadja van Kandi tegen de V.O.C. en zijn onderwerping met het verdrag van 14 februari 1766]. Softcover, gebrocheerd, 8vo. Goed. [ID# 4054] 43,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage