Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages HomepageLaw / Government
Netherlands East Indies / Indonesia

     
808 BERG, C.C. Herkomst, vorm en functie der Middeljavaanse Rijksindelingstheorie. Amsterdam, 1953. 306 p.*Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LXI, No.1. [ID# 1750] 43,00
809 BERRETY, D.W. Antwoord van den Directeur van Aneta op de nota van den Heer H.L. Zentgraaff dd. 30 Januari 1930 Weltevreden, 1930. Antwoord van den Directeur van Aneta op de nota van den Heer H.L. Zentgraaff dd. 30 Januari 1930 van zijne Excellentie den Minister van Koloniën, en aan verscheidene hooge ambtenaren, leiders van politieke partijen en van dagbladen in Nederland en Indië , houdende verschillende aantijgingen tegen werkwijze en werkzaamheden van het Persbureau Aneta. 45pp. Softcover, 22x33 cm, orig. omslag. Gebruikssporen omslag. Goed. [ID# 6987] 89,00
810 BOSCH, Dr.W. De vermeerdering van Java's bevolking beschouwd als de grootste bron van rijkdom. Rotterdam, 1851. vi, 145 p. Geb. (Bosch was chef over de Geneeskundige Dienst in Nederl. Indië). [ID# 1858] 30,00
811 CARON, L.J.J. Het Handels- en Zeerecht in de Adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid-Celebes. Bussum, 1937. viii, 208pp. errata-leaf (1) p. inserted, short bibliography. Softcover, 8vo, original printed wrs. Diss. Scarce. [ID# 4717] 50,00
812 DORMEIER, Dr. J.J. Banggaisch Adatrecht. Den Haag, 1947. 306 p. +krt. (diss.). [ID# 2101] 20,00
813 DREEFEN, Walter. Indie in den smeltkroes. Westland, Amsterdam, 1943. 426p. ills (drawings by the author). Dutch text. Hardcover, orig. boards. Some edge wear, some browning, otherwise a very good copy. Eerste deel: Zuidelijke reis - ontmoetingen en ervaringen in het Indische leven. Tweede deel: Noordelijke reis: Inzicht in Indié's problemen en doelstellingen. [ID# 8210] 22,00
814 ENGELBRECHT, W.A. & E.M.L. (ed.). De Nederlandsch-Indische wetboeken, benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Ned-Indië geldende Algemeene Verordeningen en Besluiten, etc. etc. Sijthoff, Leiden, 1940. lxxxvi, 2334 p. (thin paper edition.) Cloth. (Some underlinings). Traces of intensive use. [ID# 7474] 35,00
815 HAGA, Dr. B.J. Nota omtrent en toestand van het Inlandsch Gemeentewezen in het gewest Palembang. Weltevreden, 1929. 25 p. Softcover, groot 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 2447] 5,00
816 HAISMA - RAHDER, Mr. W.J. Commentaar op de aanvullende Plantersregeling etc. Medan, 1938. 176 p. Softcover, groot 8vo, gebrocheerd. Enige gebruikssporen. (belangwekkend). Uitgegeven door: De Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra; Het Algemene Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië; Het Algemene Landbou Syndicaat; De Deli Planters Vereeniging; Den Indische Ondernemersbond; De Vorstelandsche Landbouw Vereeniging; Het Zuid- en West-Sumatra Syndicaat. [ID# 2451] 20,00
817 HARMSEN, H.J. (fg. Resident Arts). West-Borneo. Kalimantan Barat. 12 mei 1947. Pontianak, 1947. 35 p. Uitgave West-Borneo Raad en R.V.D. Pontianak. Tweetalig: Nederlands/ Indonesisch. * Stand van zaken en plannen op Politiek-Economisch terrein, Het ontwaken der Dajaks, De Chineesche gemeenschap in West-Borneo, De welvaartsbronnen (baas in eigen huis ), Volksgezondheid, etc. (zeldzaam). [ID# 6417] 65,00
818 HASSELT, J.Ph. van. De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiërs De Jong, Leiden, 1952. 198 p. Met personenregister; zakenregister; chronologische lijst van behandelde vonnissen en bibliografie. Dissertatie. Sotfcover, 8vo. Enige gebruikssporen. Goed. [ID# 5649] 24,00
819 HAWKINS, Gerald. Malaya. Singapore, 1956. 114 p. Ills. ca.100 by C.A. Gibson-Hill.1 Map. Dec. Eps. Original dark green gilt dec. cloth. Orig. ill.dustjacket. Nice. [ID# 4773] 20,00
820 KAT ANGELINO, A.D.A. de. Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlands-Indie (3 vols).. Nijhoff, s-Gravenhage, 1929-1930. vii, 636; viii, 637-1395; vii, 763 p. Bibliogr., index. Hardcover. original green cloth with gilt lettering. Good. Nice set. [ID# 8738] 29,00
821 KEMP, P.H. van der. Naar aanleiding van een antwoord op ons artikel: "Het resultaat eener vijfjarige landrente-commissie". Batavia, 1886. Overdruk Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw te Batavia, Maart-aflevering, 1886. [ID# 7239] 5,00
822 KERN. Nota over het erfpachts vraagstuk. [aan den gemeente Semarang]. Semarang, 1919. 75p. Met voorwoord van 'De voorzitter van den Gemeenteraad van Semarang. KERN'. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Enige gebruikssporen omslag, verder goed. [ID# 6858] 9,00
823 KLEINTJES, Prof. Mr. Ph. Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië, deel II. de Bussy, Amsterdam, 1924. 448pp. Deel 2, 4e herz. bijgew. druk. Hardcover, groot 8vo, linnen. Goed. [ID# 2818] 7,00
824 KLEINTJES, Prof. Mr. Ph. Wetten en verordeningen betreffende de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. de Bussy, Amsterdam, 1927. 502 p. Hardcover, groot 8vo, linnen. Goed. [ID# 2819] 9,00
825 KLEINTJES, Prof. Mr. Ph. Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. (2 volumes). de Bussy, Amsterdam, 1927 / 1929. 5e herz. en bijgew. druk, deel I: 384 p; Deel II: 651 p. Geb. Enige aantekeningen en onderstrepingen. [ID# 2820] 18,00
826 LIJNKAMP, H.A.F. De 'Japannerwet'. Onderzoek naar de wording. Oosthoek, Utrecht, 1938. x, 115 p. Met literatuuropgave. Proefschrift, met stellingen. Softcover, gr. 8vo, gebrocheerd. Ex-biblioth. exemplaar. Goed. [ID# 5579] 15,00
827 Melvill van Carnbee, P. Baron / W.F. Versteeg. Algemeene atlas van Nederlandsch Indie. Uit officieele Bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement zamengesteld. Deel I: Java. Van Haren, Norman en Kolff, Batavia, 1853-1862. 1st edition. Hardcover, cloth, oblong (50x39 cm). Traces of extensive use. Binding loose, spine damaged. Needs repair. *Rare.Atlas of engraved maps, with handcolored outlines,with legends and inset plans of the capitals of each residency. Detailed maps of Java and Madura and the corresponding residencies. An early atlas depicting the provinces, or residencies of Java and Madura, with very detailed maps. [ID# 3089] 725,00
828 OSSENBRUGGEN, Mr. F.D.E. van. Credietverleening en zekerheid volgens Nederlandsch-Indisch Recht. Populair-wetenschappelijk behandeld voor kooplieden en andere niet-juristen. Celebes, Makasser, ca. 1903. 246 p.+ register. [Uitg. Handelsdrukkerij en Kantoorboekhandel Celebes ]. Hardcover, half-calf, gemarmerde platten met orig. omslag. Goed. [ID# 7468] 16,00
829 Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1930. Orig. edition. Tweede gedeelte: Kalender en Personalia. Landsdrukkerij, Weltevreden, 1930. xlvii, 919p. thick 8vo. Softcover, recent half-cloth. First endpaper somewhat soiled. Otherwise good. Annually published Dutch Colonial Govenment Almanack, with official information supplied to the civil service corps , incl. Colonial Government structure, ranking mutations, postings, new laws & regulations, etc. Rare. [ID# 8096] 45,00
830 Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1941. Orig. edition. 3 volumes. (1- Grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch Indië; 2- Bijlagen; Kalender en personalia). Landsdrukkerij, Batavia, 1941. lvii, 517p.; vii, 1087p.; ix, 1021p. Thick 8°, orig. thin printed boards. Front board of vol.1 loose, vol. 3 with recent thin boards and a number of small holes in the first 40 pages. Otherwise good. Annually published Dutch Colonial Govenment Almanack, with official information supplied to the civil service corps, incl. Colonial Government structure, ranking mutations, postings, new laws & regulations, etc. Rare. [ID# 8090] 195,00
831 Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1942. Orig. edition. Tweede gedeelte: Kalender en Personalia. Landsdrukkerij, Batavia, 1942. pp. 129-1049. Softcover, recent wrappers. Some underlinings in text, otherwise good. Annually published Dutch Colonial Govenment Almanack, with official information supplied to the civil service corps, incl. Colonial Government structure, ranking mutations, postings, new laws & regulations, etc. Rare. [ID# 8092] 25,00
832 REGELEN VOOR INDISCHE AANSCHAFFINGEN (R.I.A.). Regelen voor Indische Aanschaffingen door bemiddeling van den Indischen Centralen Aanschaffingsdienst ICA betreffende Handelsgoederen (R.I.A.H.). A.C. Nix, Bandoeng, 1924. 527 p. Hardcover, 8vo, halflinnen. Enige scheurjes in tekstpagina's, verder goed. (curieus) [ID# 5156] 22,00
833 SCHEPPER, Mr. J.M.J. Het vonnis in de P.N.I-zaak. De Unie, Batavia, ca. 1931. De Unie. Vereniging ter bevordering van de Maatschappelijke en Staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië. 23p., orig. wrappers. Some markings, otherwise good. Rare. *Kritiek op de strafrechtelijke vervolging van ir. Soekarno en drie andere leiders van de Partai Nasional Indonesia (1930). [ID# 8215] 15,00
834 SCHULTE NORDHOLT, N.G. Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De 'camat-lurah' relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java in het kader van de vijfjarenplannen der overheid. Enschede, 1981. xvi, 539 p. met plannen en tabellen. Met biblio. en personenregister; stellingen. Diss. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 5650] 14,00
835 STIBBE, D.G. Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën. Haarlem, 1924. 236 p. Met register. Geb. [ID# 3611] 5,00
836 VOLLENHOVEN, C. van. Verspreide Geschriften. Complete set of 3 volumes. Willink/Nijhoff, Haarlem/Den Haag, 1934-1935. 3 vols: xv, 643; vii, 711; viii, 934p. ills: author's portrait, plates, footnotes, index. Dutch text. Hardcover, large thick 8vo, orig. half cloth, gilt lettered spine. Some minor edge wear. Good set. Complete collection of essays of Cornelis van Vollenhoven, one of the foremost dutch lawyers of his time. His publication on Indonesian Adat law is renown and still very important today. Influencial standard work. [ID# 8386] 80,00
837 VOLLENHOVEN, Mr. C. van. Miskenningen van het adatrecht. Leiden, 1909. 90 p. Hardcover, 8vo, halflinnen met gemarmerde platten. Goed. [ID# 3810] 9,00
838 VOLLENHOVEN, Mr. C. van. Politie overzee. n.p, ca. 1929. Overdruk Koloniaal Tijdschrift no. 2, 19e jrg. pp. 133-158. [ID# 6960] 10,00
839 VRIES, Mr. Joh. J. de / Mr. J. RIPHAGEN. De Ned.-Indische wetboeken en andere algemeene verordeningen. De Unie, Batavia, 1923. 2 delen. (2 bnd), 2e druk, 2024 p., alfab. register, XLVIII p. Hardcover, dik 8vo. linnen. (gebruikssporen linnen omslag). Goed. [ID# 3838] 30,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage