Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages HomepageMaps, Plates, Lithos
Netherlands East Indies / Indonesia

     
1923 GRAVURE. Bali. Landschap. n.p, n.d. Form. 10x15 cm. [ID# 4151] 7,00
1924 GRAVURE. Borneo. Gevecht van menseneters. n.p, n.d. Form. 10x15 cm. [ID# 4152] 7,00
1925 HOUTGRAVURE. Dolken en stokkendans der Javanen. Amsterdam, 1888. Form. 10 x 16 cm. + 2 p. art Java uit Winkler Prins 1888. [ID# 4155] 5,00
1926 KOPERGRAVURE. Carte du Royaume de Juida ou Whidda. (Volta). Amsterdam, 1750. (Handgekleurd) Form. 22 x 27 cm. [ID# 4176] 41,00
1927 KOPERGRAVURE. Feest der zielen. Hoe ze uitgeleid worden. Amsterdam, 1758. Form 13x18 cm. (Uit: Kaempfer-Reize naar Japan). [ID# 4185] 18,00
1928 KOPERGRAVURE. Gezigt van ene stad der Fuli en derzelver Planteryen volgens de reize van Moore. (Senegal). Amsterdam, 1747. Met Legenda. [Schley] Form. 19 x 28 cm. [ID# 4189] 34,00
1929 KOPERGRAVURE. Grondtekening van 't Eiland en de Stad Quiloa.. Amsterdam, 1748. Uit: l'Anglois. [Schley] 14x21 cm. [ID# 4194] 30,00
1930 KOPERGRAVURE. Grondtekening van 't Franse Fort te Whidda of Juida. (Volta). Amsterdam, 1748. Schley. 14 x 21 cm. [ID# 4195] 20,00
1931 KOPERGRAVURE. Kaart van den Mond der Riviere Kongo of Zayre. Amsterdam, 1748. (getrokken uit Barbot en anderen) [Schley] Form. 16 x 21 cm. [ID# 4200] 34,00
1932 KOPERGRAVURE. Mogolsche Koetsen door ossen getrokken.Coches Mogols tirés par des boeufs. (India). n.p, 1755. Schley. Form. 15x21 cm. [ID# 4201] 14,00
1933 KOPERGRAVURE. Noordwest gezigt van 'Engelsch Kasteel aan Kabo Korso. Amsterdam, 1737. getekend in 1727 d. Smith. (Guinekust of Goudkust) [Schley 1737]. Form. 19x28 cm. [ID# 4202] 34,00
1934 KOPERGRAVURE. Zuid gezigt Engelse fort te Dixkove, Guineekust. Amsterdam, 1747. uit Smith. Schley. 19x28 cm. [ID# 4210] 34,00
1935 KOPERGRAVURES. (a) Grondtekening van 't Eiland St. James op de Gambia Ao. 1732. b) Noord Oostlyk gezigt van 't Fort St. James. c) Noord-Noord Westlyk gezigt van 't Fort St. James. Amsterdam, 1745. a, b en c. met legenda. Senegal 1745. Form. 14 x 21 cm. [ID# 4215] 30,00
1936 KLEURENLITHO. Blorong. (Naar de tekening van een Javaan). Rotterdam, 1880. [Uit: Mededeel. Ned. Zend. Gen. 23e jrg. 1880]. handgekl. litho. Form. 9x16cm. [ID# 4167] 5,00
1937 LITHO. Arfaksch huis te Andai. (Nieuw-Guinea). Den Haag, 1875. Form. 15x21 cm. [ID# 4218] 20,00
1938 LITHO. Bewoners van Andai. (Nieuw-Guinea). Den Haag, 1875. Form. 15x21 cm. [ID# 4219] 11,00
1939 LITHO. De Nederlanders voor Jacatra. n.p, 1618. Litho. Form. 37x27 cm. [ID# 4220] 20,00
1940 LITHO. Het dorp Warefondi op Soek (Biak). [Nieuw-Guinea]. Den Haag, 1875. Form. 15x21 cm. [ID# 4221] 18,00
1941 LITHO. Man van Hattam. (Nieuw-Guinea). Den Haag, 1875. Form. 15x21 cm. [ID# 4222] 14,00
1942 LITHO. Mannen van Hattam. (Nieuw-Guinea). Den Haag, 1875. Form. 15x 21 cm [ID# 4223] 14,00
1943 KAART. Indonesia. n.p, n.d. Schaal; 4.500.000 Form. 60x117 cm. Uitgebr. Legenda. [ID# 4158] 11,00
1944 KAART. Java; Irrigatie en boschcultuur. n.p, n.d. A). Sch. 2.000.000. 19x60 cm; B). Irrigatiegeb. Ramboet. Sch. 75.000; C.) Wadoek Prijetan. Sch. 50.000. ; D.) Suikerfabriek Djatiroto Sch. 50.000. [ID# 4159] 16,00
1945 KAART. Kleine Soenda Eilanden. n.p, 1936. 38 x 60 cm. met uitgebreide legenda. [ID# 4161] 11,00
1946 KAART. Overzichtskaart van de gebieden der groote Irrigatiewerken op Java en Madoera. n.p, n.d. Schaal. 150.000. Form. 26 x 72 cm. Gekleurde Lithokrt. m. legenda en verklaring. [ID# 4164] 14,00
1947 KAART. Schetskaart van de kust tusschen de rivieren Posso en Todjo. n.p, 1900. Form. 33x13 cm. [ID# 4165] 7,00
1948 KLEURCRAYON. Lombok. Lombok, n.d. gesign. W. Linthorst. Ingelijst. passepart. /glas. 30x23 cm. [ID# 4166] 20,00
1949 LICHTDRUKPLATEN. Kleinman & Co.. Haarlem, n.d. Form. 21x15 binnen. 33 x 25 buitenmaat, a. Suikerriet, een maand na planting. b. Tabaksveld. c. Transport van het suikerriet. Per stuk. [ID# 4216] 3,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage