Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages HomepageMilitaria
Netherlands East Indies / Indonesia

     
1318 BAKKER, P. Scheepspreat, zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan. Legervoorlichtingsdienst, Den Haag, 1947. 64 p. ills. Doeve. Geb. [ID# 1703] 20,00
1319 BAKKER, Piet. De slag. Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1951. 327p. Hardcover, 8vo. Goed tot zeer goed. *Roman over de slag op de Javazee en gebeurtenissen in Indië in 1941-1942. [ID# 6885] 14,00
1320 BAKKER, Piet. De slag. Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1951. 327p. Softcover, ingenaaid, 8vo. Enige gebruikssporen: lichte randslijtage, naam en stempeltje op dedicatiepagina, verder goed *Roman over de slag op de Javazee en gebeurtenissen in Indië in 1941-1942. [ID# 9260] 10,00
1321 BARKER, A.J. Jamasjita. Standaard uitgeverij, Antwerpen, 1976. 159 p. Text in Dutch. Softcover/paperback, kl. 8vo. Overvloedig geïll. Enige gebruikssporen omslag, verder goed. [ID# 7188] 4,00
1322 BARKER, Cicely Mary. Flower fairies of the Wayside Blackie: London, Glasgow, n.d. [1974]. 52p. with poems and pictures by Cecily M. Barker. Softcover, small 8vo. ISBN 0216898641. Very good. [ID# 6938] 8,00
1323 BEVELHEBBER NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN - CHEF STAF P.L.G. DOORMAN. Ontwerp-voorschrift Dienst in de Tropen. No. 1577. Te Velde, 1945. 20 p. Softcover. * Het klimaat, het koelsysteem van de natuur, Acclimatisatie, Nadeelige gevolgen van de hitte, hoe bevanging door hitte te voorkomen?, wenken voor troepenofficieren, verzorgingscentra voor door hitte bevangenen, kleeding voor warme klimaten. [ID# 6689] 25,00
1324 BEZEMER, K.W.L. Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. De Haan, Utrecht, 1954. First ed. 423 p., maps, illustrated endpapers, photographs, bibliography, index. Hardcover with dust jacket. VG. [ID# 7827] 25,00
1325 BEZEMER, K.W.L. Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Hilversum, 1967. xii, 532 p. Ills. foto's en kaarten.4e bijgewerkte druk. Met bibliografie en register. Geb. *Java, Indische Oceaan, Pacific, Ondina, Nederlandse Onderzeeboten in het Verre Oosten, Colombo, O21, O23, O24, Kxii, Kxiv, Kxv, etc. (mooi ex.). [ID# 5378] 20,00
1326 BOOMSMA, Graa. De idioot van de geschiedenis. In de Knipscheer, Haarlem, 1986. 148 p. Softcover, paperback. ISBN 90-6265-215-8. *Goed. Historische roman: het verhaal van de Indonesische vrijheidsstrijd vanuit het perspectief van een West-Friese plattelandsjongen die als soldaat naar Indië gaat. (OVWers /bersiap etc.). [ID# 1844] 7,00
1327 BOOMSMA, J. Soldaat overzee. Indonesië, zoals wij dat zagen. Een fotoboek voor hen die overzee waren. Flakkeesche Drukkerij, Middelharnis, 1950. 194 p. Ills: z/w en kleurenfoto's. Hardcover, linnen band, groot 8vo. (met stofomslag). Goed. *Impressies van een Nederlands militair in het na-oorloogsche Indonesië: Java, Bali, Sumatra, Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea, rijk geïllustreerd *. [ID# 1846] 28,00
1328 BOSSCHER, PH. M. De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog - complete set 3 delen. Wever, Franeker, 1984,1986, 1990. 3 delen: 635p., 675p., 490p. Ills, krt. Hardcover, groot 8vo (25x17cm), linnen, met stofomslag. *Zeer goed. [ID# 7246] 95,00
1329 BRANDT, W. (ps.v. W.S.B. Klooster). Demarcatielijn. Van Hoeve, Den Haag, 1957. 140 p. Hardcover, geb. (met stofomslag). Beschrijving van het leven van de Nederlandse troepen gedurende de politionele acties in 1945-1950. Tevens herinneringen van de auteur over diens militaire dienst bij de Z-brigade in Noord-Sumatra. Goed exemplaar. [ID# 9103] 7,00
1330 CHEF VAN DEN GENERALEN STAF. Ontwerp-voorschrift Tropenzakboek voor den Soldaat. No. 1578.. Te Velde, 1945. 64 p. Ills. Softcover, origineel omslag.* Elementaire Tropenhygiëne; Omgang met den Indonesiër; Maleisch-geheel gerciht op het militaire, zoals in de Kazrne, Bestorming van een dorp ; Woordenlijst. [ID# 6688] 30,00
1331 CLOCKENER BROUSSON, H.C.C. Liederen-Bundel voor Janmaat en Soldaat. de Boer, Den Helder, 1895. 26 p. Softcover, 8vo, geniet. Gebruikssporen: gebruind, iets vlekkig, iets sleets. [ID# 4940] 18,00
1332 DAMES, G.W.T. Oom Ambon van het KNIL. Humanitas, Den Haag, 1954. 156 p. Ills. (tekeningen). Softcover, paperback, met origineel omslag, gebrocheerd. * De Ambonnezen van het KNIL in Atjeh, Op de Buitenpost, Het Zesde Bataljon, Dominee Thenu, De Patrouille, Jappentijd, Onder Brits bewind, Tegen de Rood-Witten, etc. etc. [ID# 6184] 20,00
1333 DE MUINCK. Ik val aan volg mij. De Slag in de Java zee. Amsterdam, n.d. 4 prentbriefkaarten in kleur door J.W. Heyting. Uitgave: De Muinck en Co. (in orig. Mapje). [ID# 2041] 18,00
1334 DOELEMAN, F. De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java, 1946-1950. (proefschrift). Assen, 1955. 235 p. Proefschrift met stellingen. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed ex. [ID# 7248] 20,00
1335 DU CROO, M.H. / SCHMIDT, H.J. Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Leiter-Nypels, Maastricht, 1943. XII, 177 pp. ills: Veel z/w foto's, 4 kaarten, bibliografie. Hardcover, folio (23x30cm), halflinnen. Met origineel stofomslag. Goed. *Biografie van generaal H.N.A. Swart (1863 - 1944?), militaire gezagvoerder sinds 1902 en gouverneur van Atjeh in de periode 1908-1918. [ID# 2120] 28,00
1336 DUSSEL, Wim. Heklichtjes. Humoresken uit het Mariniersleven in Indië. Wijt, Rotterdam, n.d. [ca. 1949]. 160 p. ills. Nico Kotten. Hardcover, 8vo, halflinnen, met goudbelettering op rug. Goed. *Wim Dussel was Marinierscorrespondent bij de Mariniersbrigade. [ID# 2131] 20,00
1337 EB, Victor van der. De overval. (Roman). De Boer, Hilversum, 1962. 239 p. Geb., orig. linnen, met stofomslag. Goed exemplaar. [ID# 2136] 9,00
1338 EB, Victor van der. Van afgeschreven zaken. (Riouwarchipel). West-Friesland, Hoorn, 1967. 248 p. Hardcover, grt. 8vo. linnen band. (met stofomslag). Goed. [ID# 2137] 9,00
1339 EERSTE DIVISIE 7 DECEMBER. Elk Moment. Boekje uitgereikt bij intrede tot de 1 Divisie 7 December. n.p., n.d.. 40 p., ills: z/w fotos. Softcover, kl. 8vo. Boekje uitgereikt bij intreding tot de Eerste Divisie 7e december. Uitgereikt op 17 februari 1959 aan Sergeant J.M. Koppelman. Conditie: goed. [ID# 9298] 12,00
1340 EXODUS, Abraham (ps.v. M.H. du Croo). Sergeant Weers en de zijnen. Leiter-Nypels, Maastricht, n.d [ca. 1946]. 284 p., met tekeningen van Menno Van Meeteren Brouwer. 2e herziene omgewerkte en vermeerderde druk. Hardcover, orig. half linnen. goed. Bundel verhalen over een KNIL-sergeant en zijn mannen met bescrhijvingen van het dagelijks leven van gewone soldaten. (o.a, Java, Aceh, Timor). [ID# 2176] 8,00
1341 FRANKS, H.G. Oerwoudstrijders onder onze driekleur. Elsevier, Amsterdam, 1946. 276 p., frontisp., ïlls. Hardcover, 8vo, half-linnen band. Verslag van de Nederlands-Britse guerrilla-oorlog tegen de Japanners in de Indonesische archipel (o.a. Timor, Molukken, Nieuw Guinea, Borneo, Sumatra). Goed.. [ID# 9105] 7,00
1342 GEDENKBOEK (Swarte J.L.). Spreekpunt. 25 jaar V.B.Z en wat daaraan voorafging. Den Helder, 1971. 143 p. ills. (kleur en zw. wit) Uitgegeven door de Vereniging van belangenbehartiging van Schepelingen bij de Zeemacht, VZB) Belangwekkende hoofdstukken: voor-WO I; Interbellum en WO II tot 1970. Geb. (stofomslag). [ID# 2308] 11,00
1343 GEDENKBOEK KNIL. KNIL Gedenkboek. 1911 - 1961. Den Haag, 1961. 334 p. Ills. Zwart/wit foto's en grote uitslaande kaart achterin Geb. Folio, (Met origineel stofomslag.). *Uitgegeven door de Vereniging van Oud Onder Off. Knil 'Madjoe'. [ID# 2346] 45,00
1344 GENS NOSTRA. Gens Nostra, jrg 28, No. 12, December 1973. Militaria in Nederlandsch Oost-Indie. , 1973. pp. 357-420. Inhoud: Militaria in het voormalig Nederlands Oost-Indie; Bronnen voor de geschiedschrijving van Indonesie in de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk; Indische genealogica in Schaarsbergen; Het militaire geslacht Veenhuizen; Grafschriften op de Nederlandse begraafplaats te Koepang op het eiland Timor; Naamlijst van de opvolgende legercommandanten, opeerbevelhebbers van het KNIL 1815-1950; etc. [ID# 9613] 12,00
1345 GERRITSEN, Hans. De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java, 1948-1950. Hollandia, Baarn, 1987. 152 p. ills: 31 z/w foto's en kaarten. Voorw. H. L. Zwitzer. Paperback, 8vo. ISBN 9060455797. Vouw in omslag, verder goed exemplaar. [ID# 7208] 8,00
1346 GIEBEL, C. Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo. Wever, Franeker, 1976. 251 p. Ills. zwart/wit foto's en uitslaande kaarten. *Ooggetuigeverslag van de bevrijding van Hollandia, (Nieuw-Guinea), Morotai, Celebes, Borneo, Opstand van de KNIL troepen in Menado, etc. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 5452] 16,00
1347 GOOSSENS, L.A.M. (inleiding). Soldaat in Indië. Dagelijkse belevenissen. Diligentia, Amsterdam, ca. 1949. 79 p. Ills. Softcover, ingenaaid. Met origineel geïllustreerd stofomslag. Goed. [ID# 6223] 15,00
1348 GOOYER, A.C. de. Op wacht in de dessa. Bosch en Keuning, Baarn, 1949. 205 p. ills., foto's. Hardcover, orig. linnen met goudopdruk. Goed. [ID# 2398] 6,00
1349 GRAAFF, A.P. de. De heren worden bedankt. Met het vergeten leger in Indië, 1949-1950. Wever, Franeker, 1986. 176 p. Ills. Softcover, 8vo. Goed ex. [ID# 9107] 9,00
1350 GRAAFF, A.P. de. De weg terug. Het vergeten leger toen en nu.. van Wijnen, Franeker, 1988. 124 p. Ills. Softcover, 8vo. ISBN 9051940033. Zeer goed exemplaar. [ID# 2410] 9,00
1351 GRAAFF, A.P. de. Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger. van Wijnen, Franeker, 1991. 201 p., ills.: z/w foto's, kaart. Softcover, 8vo ISBN 9051940653. *als nieuw. [ID# 7204] 7,00
1352 HARDEVELD, J.H. van. Op de plaats rust 1946 - 1949. Nederlandse militairen in Indië. Kampen, 1995. 118 p. ills. Krt. Hardcover, folio, met stofomslag. *Als nieuw*. [De geschiedenis van het 'Zonnestraal Cabaret'] [ID# 2463] 16,00
1353 HEIJBOER, P. Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren. Unieboek/De Haan, Bussum/Haarlem, 1977. 184 p. Rijk geillustreerd met kleuren- en z/w foto's. Softcover/paperback, 4to. Zeer goed. *Het volk v.d. eilanden; De komst v.d. Hollanders; De Compagnie; De verovering van Java; Frans-Engels tussenspel; De droom van een Prins; Tabaksboeren, Suikerlords en Oliebaronnen; De onverzoenlijken; Merdeka. [ID# 2544] 16,00
1354 HELFRICH, C.E.L. Memoires. Amsterdam, 1950. Dl. 1. De Maleise barriere. 478 p. + 15 situatiekrtn. Dl. 2. Glorie en tragedie. 410 p. + krtn en index. Geb.Set. [ID# 2510] 30,00
1355 HETTEMA, Kapitein H.W. Dispereert niet. Met de Marnix van St. Aldegonde bij de invasies van Noord-Afrika, Sicilië en Salerno. Scheltens & Giltay, Amsterdam, n.d. [ca. 1946]. 2e druk, 272 p. ills. Hardcover, orig. half-linnen band. Goed exemplaar. *Over de Nederlandse koopvaardij tijdens WO-II: Ervaringen van een gezagvoerder die over drie Nederlandse schepen en bijna alle fasen van de oorlog persoonlijk heeft beleefd. [ID# 2539] 9,00
1356 HOECK, G. van (SJ) . De soldatenpastoor, P. Henricus Verbraak S.J. Aalmoezenier van het Nederlandsch-Indisch Leger te Atjeh. De R.K. Boekcentrale, Amsterdam, 1924. 208 p., ills (o.a. portretfoto's). Hardcover, 8vo. Gebonden in nieuwe linnen band. Uitstekende biografie van de bekende aalmoezenier Pater Henricus Verbraak en diens rol in de Atjeh-oorlog. Enige roestvlekken, verder goed. [ID# 7206] 25,00
1357 HOFF, Maarten C. Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië 1825-1995. Amsterdam, 1998. 313 p. Ills. (foto's, kaarten en schetskaarten). Geb.*Java, Brussel. Atjeh, Lombok, Duitse inval, Japanse inval, Politionele acties 1947/1948, Srebrenica. *Als nieuw. [ID# 5934] 17,00
1358 HOFWIJK, J.W. De hitte van de dag. Onze soldaten in Indonesië. De Toorts, Heemstede, 1947. 255 p. +54 foto's. Hardcover, half-linnen, 8vo. Goed. [ID# 9108] 9,00
1359 HORNMAN, Wim. De hele hap. (Historische roman). De Bezige Bij, Amsterdam, 1953. 251 p. Geb., orig. linnen. Historische feiten-roman (1946-1947) over de ervaringen van een peloton mariniers in Oost-Java. Goed exemplaar. [ID# 2609] 9,00
1360 HUZINGA, Leonhard. Gesprek met de Generaal. Van Kampen, Amsterdam, n.d. 63 p., Softcover, kl.8vo. Goed. [ID# 7175] 14,00
1361 JALHAY, S.M. Allen zwijgen. Merdeka en Andjing Nica tot Apra. n.p, n.d. 314 p. ills.3e herziene druk. Softcover, 8vo, gebrocheerd. *Zeer goed. [ID# 2679] 24,00
1362 JANSSEN, Graard. Dorp en Dessa. Verhaal van een dorp in Brabant (Reusel) en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd van Indonesië 1945-1951. Reusel, 1989. 351 p. Ills. kaarten. Uitgave van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Hardcover, folio, linnen band. Met stofomslag.*Als nieuw* [ID# 2685] 39,00
1363 KINGMA, T. Friesland was hier. De lotgevallen van 1-9 R.I. Bataljon 'Friesland' 1945-1948. T. van der Weij, Leeuwarden, 1949. 240 p. ills: foto's, tekeningen in de tekst, kaarten. Met verlieslijst (fotoportretten). Hardcover, orig. linnen, rug iets versleten, verder goed. [ID# 2804] 43,00
1364 KOCK, P.P. de. De ongelijke strijd in de Vogelkop. Franeker, 1981. 173 p. Ills.Softcover. Mooi ex. [ID# 2833] 10,00
1365 KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER. Eenige ervaringen opgedaan in den strijd te land tegen Japan. Leiter-Nypels, Maastricht, 1945. Tweede deel. 93 p., vernieuwde band, Hardcover, gr. 8vo, zwart linnen, met orig. vooromslag. Goed. [ID# 7203] 12,00
1366 KROESE, A. Neerland's Zeemacht in Oorlog. The Netherlands Publishing Co., London, 1944. 145 p. ills. kaarten, silhouetten. Met chronol. overzicht van de belangrijkste maritieme gebeurtenissen tijdens den oorlog tegen Japan van 7 december 1941 - 3 maart 1942. Lijst van scheepsverliezen der Koninkijke Marine. Hardcover, 8vo, linnen.Rug iets verbleekt. Goed. [ID# 2879] 9,00
1367 KRULS, Lt. generaal Mr. H.J. Op inspectie. Elsevier, Amsterdam, 1947. 112 p., ills, geb. met origineel stofomslag. Biografie Chef der Generale Staf met name zijn Indische tijd. Stempeltje, goed ex. [ID# 7207] 11,00
1368 KUWIKS (ps.v. J.P. Muller). Uit de eerste Marinejaren van Dirk Jan. Batteljee & Terpstra, Leiden, n.d. [ca. 1932]. v, 184 p. Hardcover, originele versierde linnen band. Mooi ex. *Gebaseerd op de memoires van Dirk Jan Boom. [ID# 4765] 10,00
1369 LANDEAU, E. (ps.v. E. Land). Helmkruid en huidroos. (toean kwam terug) Haarlem, 1972. 282 p. (uitgegeven in eigen beheer) [Tropisch soldatenleven in Nederland-Indonesië 1945/'49, poëtisch beschreven]. [ID# 2928] 11,00
1370 LAURENS, Ben. De Vreetpatrouille. Donker, Rotterdam, 1987. 132 p. + krt. Paperback, 8vo. Zeer goed. *(Dagelijkse leven Ned. dienstplichtige soldaat op een buitenpost in West Java). [ID# 9109] 8,00
1371 LAURENS, Ben. Het peloton. Ad Donker, Rotterdam, 1989. 2e dr. 234 p. Krt. (Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-Indie). Softcover, 8vo. Goed. Het boek volgt een peloton infanterie dat in het berggebied van West-Java opereert in het najaar van 1949. [ID# 2936] 9,00
1372 LEZER, Leo. Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL. L.A. Lezer, Den Haag, n.d. [ca. 1950]. 221 p. Hardcover, half-linnen. Goed. BIS gesigneerd, met stofomslag: 25 Euro. [ID# 2962] 20,00
1373 MACLEAN, Alistair. South by Java Head. Collins, London, 1958. 320p. Hardcover, 8vo, cloth, dustwrs. Very Good. [ID# 3019] 7,00
1374 MACLEAN, Alistair. Ontsnapt langs Krakatau. n.p, n.d. 297 p. Geb. [ID# 3018] 7,00
1375 MAHLER, E. De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen. Warung Bambu, Breda, 1992. 190 p. Ills. foto's, kaarten. Met personenregister. Softcover, 8vo,. ISBN 9080119229. *Als Nieuw. [ID# 4702] 15,00
1376 MAURIK, Henk van. Djokja achter de horizon. (Met inleiding door Luit. Generaal Spoor) De Koepel, Nijmegen, 1949. 324 p. ills. Geb. gr.8vo. Fraai ex. [ID# 3057] 15,00
1377 McCORMAC, Charles. Singapore zal je graf zijn. Utrecht / Antwerpen, n.d. 200p., krt., Spectrum/prisma. [ID# 6884] 5,00
1378 MOLLEMA, J.C. Rondom de muiterij op de "Zeven Provinciën". Haarlem, 1934. 211 p. Geb. linnen met goudbelettering, met stofomslag. Fraai exemplaar. [ID# 7173] 90,00
1379 MORAAL, Willem (bewerking: Jaak Venken). Mariniers in aktie op Oost-Java.. van Spijk, Venlo, 1983. 207 p. Ills.zwart/wit foto's en kaarten. Met origineel omslag. 1e Politionele Actie Comp.L; Actie Zeeleeuw. * als nieuw. [ID# 6462] 15,00
1380 N.N. Roseboek van de muiterij. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den Persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond. Den Haag, 1934. 84 p. Softcover. Goed. N.a.v. muiterij op de Zeven Provincië, met gedicht van Willem van Iependaal. Goed ex. [ID# 7171] 10,00
1381 NIEUWENHUYS, Rob (ps. E. Breton de Nijs). Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945. Utrecht, 1979. 151 p. 8vo, Hardcover, linnen band, met stofomslag. ISBN 9070038307. Zeer goed. [ID# 7167] 9,00
1382 NYPELS, G. Japan - Nederland en Oost-Azië. Eene militaire studie. De erven Loosjes, Haarlem, 1899. 195 p. Recent hardbound, with orig. front wrp, 8vo. Minor foxing, separate map missing, otherwise good to very good. *Rare*. Study on the Japanese army and navy, Japanese military tactics, appraisal of effects of Japanese military actions on the Netherlands East Indies in a war time scenario. Includes a list of navy ships, armament and troop strength of navy and army. [ID# 9066] 65,00
1383 PERELAER, M.T.H. De Bonische Expeditiën, Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. [2 delen]. Gualth. Kolff, Leiden, 1872. xvi, 359; viii, 376 p. Frontisp. Litho afbeelding van Generaal Van Swieten, 5 uitv. kaarten en terreinschetsen (vol I); 4 uitv. kaarten en 5 platen (gedeeltelijk gekleurd). Opnieuw gebonden in geel linnen, voorzien van origineel omslag. Zeldzaam Frontispiece (Lithographic depiction of General Van Swieten), 5 folding maps (vol I); 4 folding maps and 5 plates (partly colored) (vol II). 8vo, newly bound in yellow cloth, with inset orig. cover. Foxing, no markings. Good. Rare set. [ID# 5645] 375,00
1384 POLL, W. van de. Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. van Hoeve, Den Haag, 1947. 160 p. Ills.Veel zwart/wit foto's. Hardcover, geb., orig. linnen met goudbelettering. Goed exemplaar [ID# 3324] 20,00
1385 POLMAN, J. De brutale reis. Meppel, 1947. De eerste tocht naar een nieuwe wereld. Reis naar- en verblijf in Indonesië. (I Bat. Reg. Stoottroepen, Semarang e. o.) 235 p. Geb. (stofomslag). *mooi ex. [ID# 3327] 17,00
1386 POST, Hans (ps.v. Hubert Paas). Bedwongen Bandjir. (Boek 3. van de Trilogie Bandjier over Noord-Sumatra). Pax, Medan, 1949. 190 p. ill. [ID# 3334] 23,00
1387 REES, W.A. van. Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier. 2 delen in 1 band. [D. Bolle, Rotterdam], n.d. [ca 1896]. xii, 337; 329 p. Met voorwoord Dr. A. Stolp. Hardcover, linnen band met goudbelettering. Goed exemplaar. *De uitreis, de aankomst, Batavia, Samarang, Java's binnenlanden, Bali.* [ID# 6415] 70,00
1388 ROSHEUVEL, Mr. Ch.A. Van west naar oost. De rol van de Curacaose Rode Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië. De Walburg Pers, Breda, 1989. 278 p.Ills. veel zwart/wit foto's en kaarten. Met personenregister. Hardcover, 8vo, linnen. Met stofomslag. Nieuw Guinea, Morotai, Makassar, etc). *Als nieuw*. [ID# 3440] 9,00
1389 ROSSUM, G.M. van. Groen is de oetan. Leiden, n.d. 239 p. ills. + verkl. afk. Geb. (opmerkelijk direct verhaal van het leven van de Nederlandse soldaat in Indonesië.) [ID# 3442] 11,00
1390 SCHILLING, Ton. Soldaat overzee. Smit, Hengelo, 1948. 140 p. Rijk geillustreerd met z/w foto's en tekeningen. Oblong. Ringband. (originele editie). Goed exemplaar. [ID# 4442] 18,00
1391 SCHILLING, Ton. Spoor, onze Generaal. Meulenhoff, Amsterdam, 1953. 165 p. met 29 foto's. Hardcover, gr. 8vo, linnen band met goudopdruk, Goed [ID# 3484] 24,00
1392 SCHILT, Jan. Soldaatje spelen onder de smaragden gordel. van Gennep, Amsterdam, 1969. 196 p. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 3486] 7,00
1393 SCHULTE. Addie (red.). Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indie. Prometheus, Amsterdam, 1995. 200 p. Met bibliogr. Softcover/paperback, 8vo. ISBN: 9789053333389. Licht vouw omslag. Goed. [ID# 4460] 7,00
1394 SPRANG, Alfred van. En Soekarno lacht..! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië. van Hoeve, Den Haag, 1946. 109 p. ills. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed exemplaar. [ID# 8690] 15,00
1395 SPREEUWERS, Roelf. De lange weg. Als oorlogsvrijwilliger naar Indië. Roorda, Stadskanaal, 2000. 2e druk. 208 p. Ills: veel zwart/wit foto's. Hardcover, 8vo. ISBN 907017104x. Nieuw. *Met verlieslijst van het Bataljon 2-5 RI (X Brigade). Oost Java 1946-1948. [Soerabaja, Modjokerto, Mlirip, Woeloe, Tretes, Djombok, Modjoagoeng]. [ID# 9213] 14,00
1396 STICHTING NATIONAAL INDIË MONUMENT. De divisie van de 7e september. Herdenking 1999. Melick, 1999. 16p. Met ills. Softcover, 8vo. Zeer goed. *Inhoud: Toespraken Voorzitter Stichting Nationaal Indie-Monument, Minister van Defensie, Declamatie door Pieere Huyskens, Dankgebed P. Leo van der Bol. [ID# 6887] 6,00
1397 STIGTER, P.J. Wetten en andere wettelijke voorschriften ten dienst van het onderwijs in Militair Straf- en Tuchtrecht aan Cadetten bestemd voor het Leger in Nederl.-Indië. No. 655. KMA, Breda, 1919. 560 p. Hardcover, 8vo, gebonden in fraaie linnen band met goudopdruk Rug iet beschadigd, paginas iets gebruind, verder goed. [ID# 3613] 16,00
1398 SWIETEN, J. van. De luitenant-generaal J. van Swieten contra den luitenant-generaal G.M. Verspyck. Zalt-Bommel, 1880. 266 p. + errata. Hardcover, fraaie half-linnen band met goudopdruk en vignet op rug, gemarmerde platten (platten iets gesleten op de randen). Voormalig biblioth. ex. met stempeltje. Titelblad iets los. Tekst helder en ongemarkeerd. [ID# 7179] 35,00
1399 SWINSON, A. Defeat in Malaya. The fall of Singapore.. Ballantine Books, New York, 1970. (Ballantines Ills. History of World War II, No. 5). 160 p. with numerous b/w ills. Maps. Good. [ID# 3639] 5,00
1400 SYTZEN, Job (ps. v. H. Jonker). Niet iedere soldaat sneuvelt. Sijthoff, Leiden, 1955. 280 p., kaart op schutbladen. Historische roman. Hardcover, orig. linnen met goudopdruk. Goed. [ID# 7181] 10,00
1401 TEITLER, G. / HOFFENAAR, J. (eds.) De Politionele acties. Afwikkeling en verwerking. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1990. 128 p. Hardcover, groot 8vo, linnen band. Zeer goed. [ID# 5249] 14,00
1402 TULP, Gerrit. Marsbevel op Java. Aan- en afvoertroepen. April 1946 - juli 1949. Profiel, Bedum, 1989. 258 p. Ills. Hardcover. Geb. ISBN 9070287935. Conditie zeer goed. [ID# 3717] 34,00
1403 TYDEMAN, G.F. Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier. Van Stockum, Den Haag, 1937. 1st ed., orig. softcover. 175p. The recollections of G.F. Tydeman describing life as a Naval Officer. Tydeman took part in the famous Siboga-expedition in colonial Indonesian waters. Fine copy. [ID# 7709] 45,00
1404 VADER, John. New Guinea. The tide is stemmed. Ballantine Books, New York, 1971. 160 p. Ills, maps. Softcover, 8vo. Good. [ID# 3726] 7,00
1405 VALKENBURG, Rik. Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw persoonlijk relaas over de verschikkingen onder het Japanse juk. Utrecht, 1993. 236p., geb., ills., krt. [ID# 6888] 20,00
1406 VERMEULEN, G.J. Dagboek van een halve mens. (Militair in Indonesië). Sijthoff, Leiden, 1951. 1e druk. 198 p. Harcover, linnen band met goud belettering. (met stofomslag). Goed. [ID# 3771] 11,00
1407 VOORLICHTINGSDIENST MARINIERSBRIGADE. Ik zal handhaven (zee-editie) a/b m.s. Noordam: Van U.S.A. naar Malakka/Batavia, November 1945- Januari 1946. Soerabaia, 1947. 104 p. ills: tekeningen van G.H. Zijlstra. Hardcover, 8vo. Rug gerepareerd, waterschade (vlekken) omslag en pagina's. *Zeldzaam [ID# 3816] 18,00
1408 VOORLICHTINGSDIENST MARINIERSBRIGADE. Ik zal handhaven. Extra foto-editie acties Oost-Java, 21 juli t/m 4 aug.1947. Soerabaia, 1947. 24 p. 46 foto's met uitgebreide bijschriften. Kaart van het actiegebied. Origineel omslag. (Zeldzaam). Enige waterschade omslag en pagina's. [ID# 7249] 30,00
1409 ZWAAN, J. Soldaat in Indië. De geschiedenis van een peloton. Tijl, Zwolle, 1969. 304 p. Hardcover, goudbeletterde band, Met stofomslag. * In roman-vorm het verhaal van een imaginair peloton tijdens de politionele acties en de tussenliggend periode: aan de ene kant het vrolijke en bandeloze leven van de soldaat in een vreemd en exotisch land, met drank, vrouwen en feesten; aan de andere kant de verlammende angst voor een ongrijpbare tegenstander en de opwinding van het gevecht. [ID# 6663] 12,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage