Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages HomepagePoetry
Netherlands East Indies / Indonesia

     
1775 ANWAR, Chairil / Burton RAFFEL (ed. and translator). The complete Poetry and Prose of Chairil Anwar. State University of New York Press, n.d. [ca. 1968]. First ed. xxii, (ii), 208 p., frontisp. portrait. Includes English introduction, 60 poems in Indonesian with English translation, proze. Hardcover, with orig. dustjacket. Unmarked copy. Good to very good. [ID# 9207] 20,00
1776 BERG, Joop van den. Indië-Indonesië in honderd gedichten. Den Haag, 1984. 140 p. Softcover, paperback. *Als nieuw. [ID# 1759] 9,00
1777 BEURSKENS, Huub. Het vertrek. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1984. 62 p. (o.a. 'Het graf van Dubois'. Softcover, 8vo. *Als nieuw*. [ID# 7584] 10,00
1778 BLANKENSTEIN, A.H.G. Van binnen uit. 1948-1952. n.p., 1952. Genummerd en gesigneerd ex. Beperkte oplage van 350 exemplaren. Dit is nr. 3. Hardcover, 8vo, rood leer met goudbelettering. Zeer goed. [ID# 6866] 25,00
1779 BOL-SMIT, Elizabeth. Helder verlicht. Gedichten.. Servire, Den Haag, 1966. 42 p. Softcover, 8vo. Goed. [ID# 1837] 5,00
1780 BORJA DA COSTA, Francisco. De schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor. In de Knipscheer, Haarlem, 1979. 26p., met illustraties van Pattie Walter. ISBN 9062650171. Softcover, kl. 8vo, goed. [ID# 6923] 8,00
1781 BOUMA, Hans. Gordel van Smaragd. Indonesië poëtisch. Kok, Kampen, 1989. 82 p. ills. door Evelyne Dessens, omslag Bas Mazur. Softcover. Zeer goed. [ID# 1867] 8,00
1782 BRAASEM, W.A. Bamboe doeri en orchideeën. Indonesische volkspoëzie. De Beuk, Amsterdam, 1955. 38 p. ill. (deel 5 van de tweede serie A voor de vriendekring van De Beuk). Softcover, kl. 8vo. Goed. [ID# 1875] 8,00
1783 BRAMMETJE. (ps. van M.H. du CROO). De dag in Indië... Indische eigenwijze liedjes. Leiter-Nypels, Maastricht, 1946. 75 p. Softcover, origineel omslag. Met rood zwarte belettering en titels. Voorwoord van Cor Ruys. * Eerder verschenen in 'Soerabajaasch Handelsblad' en 'Bataviaasch Nieuwsblad'. [ID# 6693] 22,00
1784 BRAMMETJE. (ps. van M.H. du CROO). Eigenwijze Liedjes van Brammetje. Djokjakarta, ca. 1930. 61 p. Illustraties van G. Adolfs. Voorwoord van H.C. Zentgraaff. Softcover, groot 8vo, gebrocheerd. * Deze liedjes verschenen in de loop der jaren in het Soerabaiasch Handelsblad. [ID# 6502] 35,00
1785 BRANDT, W. (ps.v. W.S.B. Klooster). Hart van Jade. (Chinese Lyriek). Querido, Amsterdam, 1964. 63 p. Softcover, kl. 8vo. Goed. [ID# 9052] 5,00
1786 BRANDT, W. (ps.v. W.S.B. Klooster). Het land van terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poëzie. Hollandia, Baarn, 1977. 2e druk. 106 p. Ills. Softcover, gebrocheerd, 8vo. ISBN 9060459431. Goed. [ID# 9054] 6,00
1787 BRANDT, Willem. Reizend achter het heimwee. van der Peet, Amsterdam, 1955. 111 p. Hardcover, linnen band, met stofomslag. Goed. [ID# 9051] 9,00
1788 BRANDT, Willem. Binnen Japans prikkeldraad. Van Campen, Amsterdam, 1956. 1e druk. 128p., Hardcover, orig. half-linnen band. 8vo. Goed+ [ID# 9505] 12,00
1789 Chairil Anwar, Rivai Apin, e.a. Ik wil nog duizend jaar leven. Negen moderne Indonesische dichters. Meulenhoff, Amsterdam, 1979. Poetry International Serie, 124 p. with b/w ills (tekeningen van Lucebert). Met gedichten van Chairil Anwar, Rivai Apin, Sitor Situmorang, W.S. Rendra, Taufiq Ismail, Toeti Heraty, Sapardi Djoko Damono, Sutardji Calzoum Bachri, Darmanto Jetnan. Ingeleid door Harry Aveling. 4to, Orig. omslag. Goed exemplaar [ISBN: 9029008776] [ID# 7863] 15,00
1790 DIJK, B. (samenst.) Moderne Poezie uit Azie. Van Gennep, Amsterdam, 1977. 1e druk, 208 p. Bloemlezing van gedichten uit Azie, van Turkije tot Korea. Paperback, 8vo. Goed. [ID# 2071] 5,00
1791 EEKHOUT, Jan H. Hart van Holland. Een keur uit onze historische zee-lyriek. Lochem, n.d. 195 p. Geb. * bevat verscheidene gedichten die Oost-Indië als onderwerp hebben. [ID# 6381] 8,00
1792 FABRICIUS, Johan. De kraton. De Bezige Bij, Amsterdam, 1945. 23 p. Softcover, groot 8vo. Omslag verschoten, verder goed. [ID# 2196] 7,00
1793 HAAN, T.A. de. Gouden munt. Gedichten. Amsterdam, 1975. 84 p. Ills. door Geertje Aukema. Softcover, origineel omslag. [ID# 7563] 15,00
1794 HAGHE, A. ter. Hardnekkige monologen. Santpoort, 1939. 63 p. Softcover. Met: Indische gedichten; Nederlandsche gedichten; Kosmopolitische gedichten; Drie balladen. [ID# 7186] 8,00
1795 HEERKENS, P. Het lied van Saka Ladja. Met een inleiding van Bernard Verhoeven. Sint Bavo, Haarlem/Antwerpen, 1949. 204 p. Met verantwoording en verklarende aantekeningen. Hardcover, 8vo, orig. linnen. Goed. * Liederen, sagen en legenden die binnenleiden in de gedachtenwereld van de Florinezen over God en de geesten, hemel aarde en onderwereld, over goed en kwaad* [ID# 5189] 24,00
1796 JAGT, Bouke. Wapenrok (Gedichten). Amsterdam, 1982. 52 p. Softcover *o.a. Nieuw Guinea* [ID# 2674] 5,00
1797 KAART, Piet. Licht en donker in Japansche gevangenschap. Een bundel gedichten. Den Haag, 1947. 70 p. Ills. band en stofomslag door P. van Boxsel. Halflinnen. [ID# 4396] 16,00
1798 KERN, Prof.Dr. H. Zang LII tot LXXIV van den Nagãrakrtãgama. Den Haag, 1913. pp.382-421. (Bijdragen: KITLV. Deel 68). [ID# 4864] 7,00
1799 PLAS, C.O. van der. Bra Widjaja.. van der Peet, Amsterdam, 1951. 101p. ills. Softcover, ingeb. /stofomsl (iets verschoten), lichte gebruikssporen, verder goed. [ID# 8390] 12,00
1800 PLAS, C.O. van der. Doch de meeste van deze is de liefde. (Boroboedoer en Mendoet). Kluwer, Deventer, 1951. 24 p. Softcover, kl. 8vo. Omslag gebruind. Goed. [ID# 3317] 8,00
1801 RAFFEL, Burton. Anthology of modern Indonesian poetry. State University of New York Press, [1968]. 158p. English text. Softcover, 8vo. Good. Includes work of Amir Hamzah, Sutan Takdir Alisjabahna, Aoh Kartahadimadja, J.E. tatengkeng, Chairil Anwar, Rivai Apin, Asrul Sani, Siti Nuraini, Mohammad Akbar Djuhana, Sitor Situmorang, Toto Sudarto Bachtiar, Samiati Alisjahbana; W.S. Rendra, Ajip Rossidhy, and others. [ID# 9206] 12,00
1802 RENDRA. IJzeren wereld. De Geus, Breda, 1991. 160 p. Gedichten vertaald door Kees Snoek. Softcover, 8vo. *Als nieuw. [ID# 6773] 10,00
1803 RENDRA. (A. Teeuw, vertaling en inleiding). Pamfletten van een dichter. Thomas & Eras, Den Haag, 1979. 91 p. Ills. Softcover, 8vo, gebrocheerd. Goed. [ID# 5814] 15,00
1804 RESINK, G.J. Kreeft en Steenbok. van Oorschot, Amsterdam, 1963. 114 p. Hardcover, linnen band met goudbelettering. Goed. [ID# 6509] 15,00
1805 RESINK, G.J. Transcultureel. Gedichten. Amsterdam, 1981. 88 p. Softcover. [ID# 3386] 10,00
1806 RESINK, G.J. Op de breuklijn. van Hoeve, s-Gravenhage, Bandoeng, n.d. [1955]. 62 p. Softcover, gebrocheerd/ingenaaid. Goed. [ID# 9208] 12,00
1807 SASTRAHADIPRAWIRA, R. Memed. Pendawa Diperdaja. Mahabharata. Batavia-Centrum, 1931. 71 p. Softcover, origineel omslag. [ID# 6141] 10,00
1808 SCHEPP, C.L. (ps, v Jan Prins). Over Jan Prins. , 1944. Uit: Cultureel Indie, zesde jaargang, juli/augustus 1944. pp 129-134. ills. Softcover, 4to. Kleine beschadiging marge bovenzijde, verder goed. [ID# 9118] 10,00
1809 SITUMORANG, Sitor. Dalam Sadjak. van Hoeve, Bandung / s-Gravenhage, n.d. [1955]. 58 p. Indonesian text. Softcover, 8vo, sewn. Good. [ID# 9209] 15,00
1810 SLAUERHOFF, J.J. Kubur Terhornmat bagi Pelaut. Pustaka Jaya, Jakarta, 1977. 80p., Slauerhoff's poetry translated to Bahasa Indonesia bij Hartojo Andandjaja. Orig. pict. colour wrappers. Condition: good. [ID# 8155] 18,00
1811 SURYADI, Linus. De bekentenis van Pariyem. Manus Amici, Amsterdam, 1985. viii, 226 p. Met lijst van namen en woorden. Softcover, 8vo. Lichte gebruikssporen omslag. Goed. [ID# 5587] 8,00
1812 TROLSKY, Tymen. Indonesische gedichten. VAN, Amsterdam, 1978. 16p. Softcover, 8vo. ex-bibliotheek exemplaar met stempeltje, verder goed. [ID# 8112] 5,00
1813 USMAR ISMA'IL Puntung Berasap. Sepilihan sadjak-sadjak. Djakarta, 1950. 45 p. Met origineel omslag. [ID# 6706] 15,00
1814 WYNGAARD, Maria. Les années non perdues. Des poèmes écrits dans un camp des internées à Java. n.p., n.d. [1976]. 28p., with dedication and autograph author, with 5 illustration by the author. Small 8vo, orig. wrappers. French translation of the never lost years (De niet verloren jaren). Good copy. Rare. [ID# 7976] 12,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage