Privacybeleid

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  1. Website www.ardjoenobooks.nl hierna te noemen "De website".
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, hierna te noemen "De beheerder": H. van der Werf, gevestigd te Leiden.

Artikel 2 - Toegang tot de website


Artikel 3 - De content van de website


Artikel 4 - Het beheer van de website


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens


Artikel 11 - Cookies


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten en diensten


Artikel 13 - Toepasselijk recht


Artikel 14 - Contact